Startsida

Vill Du bli kost- och näringsterapeut?

Sverige behöver fler som kan guida sina medmänniskor i de allt mer komplicerade kost- och näringsfrågorna!

Makro- och mikroperspektiv

Utbildningen ger både ett makro- och mikroperspektiv på näring. Makroperspektivet handlar om maten vi äter. Hur man komponerar en måltid som är näringsmässigt balanserad, vad man bör undvika och hur man anpassar kosten till olika individers behov. Mikroperspektivet handlar om de enskilda näringsämnena, till exempel vitaminer, mineraler och fettsyror. Vi lär oss både hur man ser på kosten och dess läkande egenskaper inom olika hälsotraditioner, till exempel makrobiotik, levande föda och raw food. Vi lär oss också hur till exempel enskilda vitaminer mineraler kan användas i läkande syfte. Med andra ord studerar vi praktiskt användbar kost- och näringslära. Läs mer om utbildningen som börjar hösten 2017.  Här finns en film som presenterar utbildningen.
Meny