Örtterapi: Lever, gallblåsa och njurar, 14-15 okt 2017

Nedsatt avgiftning av levern och njurarna leder till problem i många delar av kroppen, särskilt hjärnan, huden, musklerna och lederna. Det kan till exempel leda till huvudvärk till gikt. Leverns funktioner är noggrant undersökta och förstådda tack vare forskning. eftersom efter en biopsi växer levervävnaden snabbt tillbaka. I Fas 1 av leverns avgiftning är det komplexa kemikalier i miljön och metaboliska avfall som reduceras till enklare men ofta mer toxiska produkter. Dessa giftiga produkter kombineras med aminosyror (Fas 2) för att utsöndras (Fas 3) via galla eller via njurarna.

Galla från levern är koncentrerad i gallblåsan och frigörs när mat med antingen fett eller oljor intas. Problem med gallblåsan gör att nedbrytning av många livsmedel blir svår och indikerar att levern producerar dålig kvalitet av galla.

En läckande tarm lägger extra belastning på levern som det de Kupfferceller (makrofager) som måste rena blodet i portådern (som kommer från tarmen) från gifter och mikroorganismer. Två stora problem i samhället är virusinfektioner (hepatit) och alkoholförgiftning.

Örtterapi för lever, gallblåsa och njurar

Tillsammans med de relevanta aminosyrorna finns det många örter med en lång tradition av att framgångsrikt behandla både akuta och kroniska problem i lever- och gallblåsesystemet. Njurfunktionen är komplicerad, eftersom den verkar för att återabsorbera viktiga ämnen i kroppen snarare än filtrering direkt från blodet. Njurarna blir ofta blockerade av kalkavlagringar, som bildas för att skydda känsliga vävnader under eliminering av vissa läkemedel, och dessa måste avlägsnas för att njurens vitalitet ska återställas.

Ont i nedre delen av ryggen och sömnproblem är symptom som ofta orsakas av njurproblem. Nedsatt njurfunktion leder till att metabola avfallsprodukter fastnar i mjuka vävnader och producerar inflammatoriska sjukdomar.

Allergier mot en del livsmedel uppstår på grund av att njurarna inte utsöndrar vissa ämnen som finns i dessa livsmedel.

Urin som produceras av njurarna lagras i urinblåsan. Hos unga är urinvägsinfektioner akuta och obehagliga, men i allmänhet kan de undvikas med lämpligt beteende, t.ex. att inte bli kall. De svarar också snabbt på behandling. Men hos de äldre blir urinvägsinfektioner ofta kroniska och behöver en långsiktig strategi inklusive immunförsvar och cirkulationsbehandling.

I de flesta fall är njurar och urinblåsa snabba att svara på örter och behandling som oftast kompletteras med flera viktiga näringsmedel.

Tid: alla dagar 9.30-17
Lärare: dr Mic McMullen
Kostnad: 3 300 kr inkl moms
Dokumentation: Kompendier på svenska

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret nedan. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

  • Observera att fakturan skickas till den e-post du uppger.
  • Behövs för den försäkring vi har via NBV.
  • För att anmäla dig behöver du först acceptera våra anmälningsvillkor. Markera rutan för att acceptera.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.