ABM – Svamp för immunförsvaret

ABM – Svamp för immunförsvaret

Läkesvampen Agaricus blazei Murill, ABM, från den brasilianska regnskogen har använts i traditionell medicin och som ett kosttillskott för att förebygga en rad sjukdomar, inklusive infektioner, allergier och cancer.

Forskare har undersökt om det finns vetenskapliga bevis bakom dessa påståenden..Man har sett att ABM är rik på de immunmodulerande polysackariderna, ß-glukaner och har visat sig ha antitumör, antiinfektion och antiallergiska  astmahämmande egenskaper i studier på möss. Dessutom har man sett antiinflammatoriska effekter hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar. Dessa effekter beror på att svampen stimulerar medfödda immuncellerna, såsom monocyter, NK-celler och dendritiska celler. Dessutom förbättras en obalanserad immunförsvarsreaktion mellan Th1/Th2.

Källa: Adv Pharmacol Sci. 2011; 2011: 157015.
Published online 2011 Sep 6. doi: 
10.1155/2011/157015

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!