Adaptogena örter mot mild kognitiv nedsättning

Adaptogena örter mot mild kognitiv nedsättning

En studie där man har undesökt effekter av ett adaptogent extrakt på hjärnans elektriska aktivitet hos äldre personer med mild kognitiv nedsättning.

Adaptogener används främst för att behandla stressinducerad trötthet, nedsatt kognitiv funktion, psykisk sjukdom och beteendemässiga och åldersrelaterade störningar. De kliniska bevisen för effektiviteten av adaptogener är dock begränsade. Det primära syftet med denna studie är att bestämma om en kombination av adaptogena växtenextrakt från Andrographis paniculata och Withania somnifera (ashwaganda) kan användas som effektiv och säker behandling för nedsatt kognitiv, minne eller inlärningsförmåga och sömnstörningar.

Resultatet av studien var att man såg signifikant förbättrad kognitiv prestanda för uppmärksamhet och koncentration efter fyra veckors behandling, vilket var positivt korrelerat med ökning av δ och θ-effekten i den kvantitativa EEG-undersökningen jämfört med placebo under kognitiva prövningar. Örterna uppvisar en lugnande och ångestdämpande effekt utan lugnande läkemedel och är förknippad med allmän stresskyddande aktivitet.

Läs hela studien

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!