Arkiv

Författare: Aria

Mikronäringslära steg 5

Fettbundna vitaminer och essentiella fettsyror​ I detta steg får vi lära oss hur fettbundna vitaminer och fettsyror frisätts och absorberas i matsmältningssystemet. Vi får lära

LÄS MER »

Mikronäringslära steg 4

Vattenlösliga vitaminer​ Vattenlösliga (vattenbundna) vitaminer innefattar B-vitaminerna och C vitamin. I detta steg får vi lära oss hur dessa vitaminer frisätts och absorberas i människans matsmältning.

LÄS MER »

Mikronäringslära steg 3

Spårelementsläran Spårämnen är grundämnen som människan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse. I

LÄS MER »

Mikronäringslära steg 2

Mineralläran: Basbildande mineraler​ Mineraler är grundämnen som är livsviktiga för allt levande på jorden. Adekvat innehåll av mineraler i kosten spelar en avgörande livsuppehållande och sjukdomsförebyggande

LÄS MER »

Mikronäringslära steg 1

Mikronäringslära steg 1, Distanskurs​ Under den här kursen studerar vi de grundläggande principerna inom mikronäringsläran. Principerna: ​ ¤ Makro kontra mikronäringsperspektivet. Vi definierar vad som är

LÄS MER »

Kroppen – En introduktion

Kroppen – En introduktion, distanskurs​ Grundläggande anatomi och fysiologi, speciellt för dig som ska studera näringsterapi, örtmedicin, massage, aromaterapi eller andra kurser inom hälsa. Vi

LÄS MER »

Inflammation och infektion

Inflammation och infektion Låggradiga inflammationer tros ligga bakom en stor del av våra kro­niska sjuk­domar. De låggradiga inflammationerna påverkas av bland annat kost och livsstil.

LÄS MER »

Gener, gifter och autism

Gener, gifter och autism​ Hälsocoachen och bloggaren Malin Gyllsdorff föreläser om neuropsykiatriska symtom så som Autism, ADHD, ADD, OCD, ODD och naturliga sätt att hjälpa

LÄS MER »