C-vitamin mot Epstein Barre-virus

C-vitamin mot Epstein Barre-virus

Vid Riordan Clinic har de behandlat 178 patienter med intravenöst C-vitamin (7,5 g till 50 g) mellan 1997 och 2006 mot förhöjda nivåer av EBV. De flesta av dessa patienter hade diagnosen av kroniskt trötthetssyndrom, medan resten diagnostiserades som mononukleos, trötthet eller EBV-infektion.

Resultat bevisar att med en hög dos intravenös C-vitamin får man en positiv effekt på sjukdomens varaktighet och minskning av virala antikroppsnivåer.

Plasmanivåerna av askorbinsyra och D-vitamin jämfördes med nivåer av antikroppar mot EBV. Patienter med höga C-vitaminnivåer tenderade att ha lägre antigennivåer mot EBV i det akuta sjukdomsstadiet.

Dessutom konstaterades ett samband med D-vitamin. Ju högre nivåer av D-vitamin, desto lägre nivåer av antigener av EBV.

Slutsatser

Den kliniska studien av askorbinsyra- och EBV-infektion visade minskningen i EBV EA IgG och EBV VCA IgM-antikroppsnivåer över tid under IVC-behandling som överensstämmer med andra observationer i litteraturen att millimolära nivåer av askorbat hindrar viral infektion och replikering in vitro.

Källa: Med Sci Monit. 2014; 20: 725–732.
Published online 2014 May 3. doi: 10.12659/MSM.890423

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!