Behandling av Smärta, 16-17 november 2018

Effektiv frekvensterapi

En stor del av de som söker vård lider av någon typ av smärta. Under den här grundkursen presenteras ett effektivt sätt arbeta mot olika typer av smärta. Metoden kan an­vän­das oavsett smärtans orsak och var i krop­pen den sitter.

I början av 1900-talet utvecklades ett sort antal medicinsktekniska utrust­ningar för att behandla med hjälp av svaga elektriska strömmar. Många av des­sa metoder var fram­gångsrika men motarbetades av myndigheter och läke­medelsindustri och föll delvis i glömska. På 1990-talet återupptäckte kiro­praktorn Carolyn McMakin en av dessa me­to­der och började använda den i sin praktik med stor framgång. Idag har hon publicerat forskning inom området och leder numera Fibromyal­gia and Myo­fascial Pain Clinic of Portland.

Dubbla frekvenser

Det unika med den här metoden är att man använder två frekvenser sam­tidigt. McMakin har under lång tid forskat fram de mest effektiva frekvens­paren för olika problem. Frekvensparen är mycket specifika, man använder en frekvens beroende på vilket bakomliggande problem som orsakar smär­tan, till exempel

 • Inflammation
 • Svullnad
 • Blödning

Man använder samtidigt en annan frekvens beroende på vilken vävnad som ska behand­las, till exempel

 • Muskler
 • Slemhinnor
 • Nerver

Genom att använda två frekvenser samtidigt uppstår ett resonans­feno­men som har effekter på kroppens vävnader. På kursen går vi igenom olika sätt att behandla, till exempel genom att fäs­ta självhäftande elektroder på smärtsamma punkter eller använda sig av fuk­tiga hand­dukar när man behöver täcka större ytor. Man kan använda metoden mot smärta som orsakas av till exempel:

 • Nervsmärta
 • Ryggont
 • Stela muskler
 • Fibromyalgi
 • Ledvärk, inklusive reumatism
 • Idrottsskador

I och med att man minskar smärtan kommer kroppens läkningsfunktioner att arbeta effektivare. Metoden är helt smärtfri och har inga kända biverk­nin­gar.

Smärta och vävnader

Ett viktigt inslag i kursen är att vi går olika orsaker till smärta för att vi ska kunna hitta ursprunget. Ett annat viktigt inslag är att gå studera anatomin utifrån ett smärtper­spek­tiv. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att man väljer rätt frek­vens både smärtans ursprung och drabbad vävnad. Under kursen kommer vi att träna praktiskt på olika sätt att använ­da me­to­den.

Forskning

Det finns flera studier där man har visat effekten av metoden. t ex mot värk i ländryggen, neuropati och bältros. Fler forsk­nings­projekt är på gång. I USA är metoden godkänd av FDA för smärt­lindring.

Kombinera med andra terapier

Man kan med för­del kombinera frekvensterapi med andra behandlings­meto­der, till exem­pel massage, kiropraktik, näringsterapi eller ört­terapi.

Ibland räcker det med en behandling, ofta behövs flera behandlingar där man steg för steg kommer åt problem på en djupare nivå. Man kan hyra ut eller sälja utrustning till sina klienter.

Vi diskuterar också andra sätt att behandla smärta. till exempel med örter och andra tillskott.

Förkunskaper

Kursen vänder sig i första hand till dig som är verksam som terapeut eller är under utbildning (t ex mas­sör, zonterapeut, näringsteraput, örtmedicinare, naprapat eller kinesiolog). Saknar du förkunskaper så kontakta oss för en an­pas­sad kurs­plan.

Compact Duo

Compact Duo

Compact Duo

Den apparat som används under kursen kallas Compact Duo, den tillverkas i Schweiz av TB Electronics som även tillverkar F-Scan. Compact Duo kan inte bara användas för de smärt­behand­lingar som lärs ut under kursen utan även för omkring 350 andra problem som finns förprogrammerade.

Praktisk information

Grundkurs: 16-17 november 2018
Tid: Alla dagar 10-16
Lärare: Bo Engborg
Plats: Nordiskt Näringscenter, Lagaplan 1, Bagarmossen

Kostnad

Pris 27 000 kr exkl moms. Priset inkluderar inkluderar 1 Compact Duo, kompendium på svenska samt de tillbehör som krävs (självhäftande elekt­roder och sladdar). Dokumentationen är på svenska. Du får dessutom boken The Resonance Effect av Carolyn McMakin (på engelska)

Du har sedan möjlighet att köpa fler Compact Duo till återförsäljarpris för att hyra ut eller sälja till dina klienter.

Leasing

Om du har ett företag går det att betala med leasing. Uppläggningskostnaden är 400 kr, därefter kostar det 786 kr per månad exkl moms under 36 månader. Därefter kan du köpa utrustningen om du önskar för 2 700 kr.

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret nedan. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

 • Observera att fakturan skickas till den e-post du uppger.
 • Behövs för den försäkring vi har via NBV.
 • För att anmäla dig behöver du först acceptera våra anmälningsvillkor. Markera rutan för att acceptera.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev