Digital Stress

och hur stillasittande påverkar oss

Föreläsningen bygger på och presenterar det senaste från ett nytt forsknings­område: Inaktivitetsfysiologi – vi vet idag mycket om vad som händer i kroppen när vi använder den fysiskt men inte lika mycket om vad som händer när vi inte gör det!

Under Covid 19 pandemin då många som kunnat har arbetat på distans, haft möten via Zoom och andra digitala plattformar har just inaktivitetsfysiologi blivit angeläget.

Under föreläsningen går vi igenom bland annat:

• Evolutionära fällor – varför är det så gott med socker och varför är det så svårt att inte titta när någon som sitter bredvid startar en padda…

• Hur påverkas våra ögon av bildskärmar, hur påverkas våra barn

• Nacke, axlar och rygg – vad händer framför datorn

• Hur påverkas våra cirkulationssystem – främst lymfsystemet av skärmtid

• Vad händer i hjärnan 

• Vad händer med sömnen 

Men framför allt: Vad vi kan göra åt det!

Tips på hur vi kan vända digital trötthet till digital hälsa varvas med övningar!

Anmälan

När: När du vill, föredraget är inspelat. Du har tillgång till föredraget under ett år och kan lyssna hur många gånger du vill under den tiden.

Pris: 320 kr inkl moms. 

Kursmaterial: Finns att ladda ner. Vill du ha det utskrivet och hemskickat kostar det 100 kr.

Föreläsningen är på drygt 2 timmar och en kvart.

Lärare

Anders Lönedal är ingenjören som bytte inriktning på livet. Upptäckte via egna erfarenheter andningens betydelse och att det finns grundinställningar i krop­pen som inte är förhandlingsbara. Efter ett långt yrkesliv internationellt på Volvo Lastvagnar kom Anders i kontakt med psyko­fy­sio­logi och biofeedback. Ingen­jö­ren i honom såg snabbt att just bio­feed­back, att kunna mäta funk­tioner och reak­tioner i krop­­pen, ökade möj­lig­heterna att nå för­hållande­vis snab­ba resul­tat i ar­betet med stressreak­tioner. Utbil­dad på dåvarande IPM (Insti­tu­tionen för Psykologisk Beteende­medicin) och psykofysiologiska insitutionen. 

Anders huvud­intresse är res­piratorisk psyko­fy­siologi och han har sedan starten arbetat med ett mycket stort antal indi­vi­der. Förutom utbildning i psyko­fysiologi har Anders läst basmedicin på mari­nens sjukvårdsskola.

Anders Lönedal

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

  • Anmälan är bindande
  • Kursavgiften ska vara betald före kursstart.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!