Distanskurser

Våra utbildningar på distans ger dig möjligheten att utbilda dig i hemmets lugna vrå. Ibland kan det vara svårt att ta sig till ett fysiskt klassrum och för att underlätta för dig som inte har möjlighet att komma till oss erbjuder vi två typer av distanskurser:

Schemalagda distansutbildningar

Dessa kurser kan både följas i klassrummet och på distans. Som distanselev loggar du in på en webbsida där du kan se den presentation som läraren visar och höra vad läraren säger.

Distanskurser som du kan börja när du vill

På dessa kurser loggar du in på en webbsida och gör kursen i den takt du vill. De kan bestå av både teoretiska och praktiska delar.

Mikronäringslära I, Distanskurs

Under den här kursen studerar vi de grundläggande principerna inom mikronäringsläran. ¤ Makro kontra mikronärinsperspektivet. Vi definierar vad som är makro- och mikronäringsämnen. Vi går genom hur makronäringsämnen bryts ned i ...

Läs mer

Hormonsystemet, Distans

Lär dig om dina hormoner & hur du håller dem i trim Under 3 dagar går vi igenom kroppens viktigaste hormoner och vilken mat och vilka näringsämnen som behövs för respektive hormonkörtel – Kort genomgång/repetition av nerv- och ...

Läs mer

Immunförsvaret, distanskurs

Vårt skydd mot omvärlden Immunförsvaret består av en rad olika delar som ska skydda oss mot både yttre och inre hot. Under den här kursen studeras olika patogener som kan drabba oss, vilka symptom och skador de kan ge samt hur vi kan ...

Läs mer

Su Jok, Grundläggande sambandssystem, distanskurs

Su Jok är en vidareutveckling av den traditionella kinesiska akupunkturen. Su Jok har också likheter med zonterapi. I Su Jok kan man behandla med bland annat nålar, värme, ljus och magneter. Är det effektivt? Det finns flera kliniska ...

Läs mer

Grundläggande Näringslära, Distanskurs

Vad alla bör veta om sin och familjens hälsa. Kursen är uppdelad på 6 avsnitt där vi går igenom det som är viktigast att tänka på för hälsosamma kostvanor. 1. Hälsosamma matvanor Det finns många olika åsikter om vad som är nyttigt ...

Läs mer

Kroppen – En introduktion, distanskurs

Grundläggande anatomi och fysiologi, speciellt för dig som ska studera andra kurser inom hälsa. Vi studerar bland annat: Kroppens homeostas, jämviktsförhållanden, vätskebalans, pH med mera Cellens uppbyggnad och grundläggande funktioner ...

Läs mer

Aminosyraterapi, distanskurs

Den nya formen av näringsbehandling! Aminosyror är ett användbart komplement till andra näringsbehandlingar och koståtgärder i daglig klinisk praxis. Det vetenskapliga samfundet har forskat fram den terapeutiska användningen av aminosyror ...

Läs mer

Inflammation och infektion, Distanskurs

Låggradiga inflammationer tros ligga bakom en stor del av våra kro­niska sjuk­domar. De låggradiga inflammationerna påverkas av bland annat kost och livsstil. Dessutom kan kroniska infektioner orsakade av virus, bakterier, svamp och ...

Läs mer

Mage, tarm, enzymer och probiotika, distanskurs

Under denna utbildningshelg går vi igenom hela matsmältningssystemet, uppifrån och ned. Lär oss mer om fysiologin i mage-tarm med extra fokus på enzymer, saltsyra, tarmfloran och probiotika. Tittar på vanliga problem kopplade till ...

Läs mer

Mage, tarm, enzymer och probiotika, distanskurs

Under denna utbildningshelg går vi igenom hela matsmältningssystemet, uppifrån och ned. Lär oss mer om fysiologin i mage-tarm med extra fokus på enzymer, saltsyra, tarmfloran och probiotika. Tittar på vanliga problem kopplade till ...

Läs mer

Gener, gifter och autism

Inspelat föredrag, lyssna när du vill! Hälsocoachen och bloggaren Malin Gyllsdorff föreläser om neuropsykiatriska symtom så som Autism, ADHD, ADD, OCD, ODD och naturliga sätt att hjälpa barn med dessa symtom att må bättre.   Många ...

Läs mer

Kopparparadoxen, distanskurs

Koppar är ett tveeggat svär, ett livsnödvändigt ämne som även kan förgifta oss. Koppar behövs för att en rad olika enzym och hormoner ska fungera normalt. Sambandet mellan överskott av koppar och elöverkänslighet är en viktig del av ...

Läs mer

Avgiftning, lever, gallblåsa och njurar, Distanskurs

Nedsatt avgiftning av levern och njurarna leder till problem i många delar av kroppen, särskilt hjärnan, huden, musklerna och lederna. Det kan till exempel leda till huvudvärk till gikt. Leverns funktioner är noggrant undersökta och ...

Läs mer

Grundläggande meridianlära, distanskurs

Med ljuspunktur, magneter och näring Lär dig meridiansystemet enligt traditionell kinesisk medicin och Su Jok (hand- och fot­aku­punktur från Sydkorea). Hur meri­dia­nerna kan användas både för hälsoanalys och be­hand­ling. ...

Läs mer

Kaffe och koffein, distans, lyssna när du vill

Under denna föreläsning kommer det tas upp allmänt om koffein med ett extra fokus på kaffe, vår vanligaste koffeinkälla. Det kommer innefatta allt från historia till fysiologiska effekter av koffein. Användningen av kaffe/koffein bak i ...

Läs mer

Signalsubstanser, Distans från 8 juni 2019

Signalsubstanserna, vilka de är och hur de fungerar i kroppen och själen. Aminosyrornas och fettsyrornas betydelse för känslorna. Allergier mot biogena aminer, endorfiner i mjölk och mjöl, samt hur de påverkar känslolivet. Sambandet ...

Läs mer