WHO om örtmediciner - Nordiskt näringscenter

WHO om örtmediciner

ÖrtmedicinWHO (Världshälsoorganisationen) har sammanställt flera omfattande verk om örtmediciner från hela världen.  Där kan man läsa omfattande beskrivningar om hur örter används traditionellt, vilket vetenskapligt och erfarenhetsmässigt stöd det finns för användandet, verksamma beståndsdelar och mycket mer.

Volym 1 WHO 1

Volym 2 WHO 2

Volym 3 WHO 3

Volym 4 WHO 4

Medicinal Plants used in Newly Independent States WHO NIS

index i alfabetisk ordning WHO index