Hjärnhälsa för ett bättre liv!

Ta fasta på det du kan göra redan nu för att må bättre!

Kursen syftar till att ge dig redskap för att praktiskt påverka din hjärnhälsa och utforma ditt unika program. Du kan göra något redan nu och oförståelse gör att många missar tåget till bättre hälsa.

Hjärnan

Dagens samhälle ställer många gånger orimligt höga krav på effektivitet vilket leder till olika former av problem som påverkar vardagen t ex utbrändhet. Dagens kostråd är en del i pusslet och medför medicinska problem t ex diabetes. Utgångspunkten för kursen är ett aktivt för­änd­rings­inriktat förhållningssätt och inte passivt och avvaktande.

Vi är alla unika med olika målsättningar och problem. Vi kommer under kursen fokusera på olika metoder och vägar för hjärnhälsa i vardagen. Din hjärna är plastisk, dvs den kan påverkas och förändras t ex beroende på hur du äter, hur du lever, vad du gör och vad du tänker. Idag vet vi genom den senaste forskningen att hjärnan kan förbättras oavsett ålder.

Kursen har inbyggda övningar och frågor du ska ställa dig själv för att i slutet knyta ihop säc­ken i ett eget program för att förbättra din hjärnhälsa. För att påverka i rätt riktning kommer du under kursen att utifrån en sjustegsmodell utforma ditt eget unika dagsprogram.

På distans

Du följer kursen från din dator, du ser presentationen och hör läraren. Till lektionerna finns det övningar. Dessutom ingår en mall för ett eget träningsprogram. 

Du kan lyssna hur många gånger du vill under 2 år.

Pris: 880 kr inkl moms och kursmaterial

Lärare

Kursen är utformad av Peter Nilsson som under flera år arbetat med ett program för egen hjärnhälsa, det har medfört exempelvis bättre fokus, större välmående och att kunnat nå uppsatta mål. Det är inte lätt men uthållighet och struktur underlättar och hjälper. Kursen vän­der sig till dig som för egen del vill använda ett program för hjärnhälsa i vardagen eller för att hjälpa någon i din närhet.

Peter Nilsson

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

  • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald före kursstart.
  • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
  • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset.
  • Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.
  • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.
  • Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.
  • Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe.
  • Full återbetalning sker om kursen ställs in eller flyttas till annat datum.
  • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
  • Mat och logi ingår ej i angivna priser.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!