Vad är mindful eating?

Vad är mindful eating?

Mindful eating är en metod och förhållningsätt i syfte medvetandegöra inre och yttre faktorer som påverkar våra matvanor, ätandet och relationen till kroppen. Genom olika övningar ger det konkreta verktyg för att återupptäcka kroppens inre signaler för när, hur, varför, hur mycket och vad man ska äta för att tillfredsställa grundläggande näringsbehov.

Målet med att lära sig mindful eating och integrera det i sitt liv är att utveckla en ökad medvetenhet om sambandet mellan matvanor, hälsa, stress och andra utmanande känslor och tankar. Detta för att kunna göra mer medvetna och klokare (mat)val.

Mindful eating av fem beståndsdelar, som var och en är lika viktiga:

  1. Att uppleva med sinnena – utifrån. Inkluderar sinnesintryck genom syn, känsel, lukt, smak och hörsel. Även att ta in information, riktlinjer och regler kring mat som vi får från en mängd olika källor på ett klokt och nyanserat sätt.
  2. Lyssna till kroppen – inifrån. Innefattar kroppens signaler för hunger, mättnad, törst och känslomässiga behov.
  1. Uppmärksamma tankar och känslor och dess påverkan på hur, vad, hur mycket, när och varför vi äter – inifrån.
  2. Utveckla självmedkänsla och body compassion. Innebär att möta sig själv med vänlighet, värme och omtanke när det är tufft samt att uppskatta och hedra sin kropp.
  3. Börja staka ut sin livsriktning och vad man vill lägga energi på i livet. Detta som alternativ till alltför mycket negativ mat- och kroppsfixering.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!