Utbildningar

Kost- och Näringsterapeut

Schema & kostnader

Schema för utbildningen Kost- och Näringsterapeut

med reservation för eventuella ändringar

Distanskurs innebär att kursen bara går på distans. Dessa kurser läser man hemma vid datorn i egen takt.

Klassrum/Distanskurs innebär att kursen går att läsa antingen på distans eller i klassrummet. Om man läser på distans kan man välja att vara med i realtid eller ta del av inspelningen i efterhand.

Obligatorisk närvaro är det på några av kurserna, dessa går på lördag-söndag. De kurser som kräver närvaro återkommer ungefär en gång per år. Se vår webbsida för fler datum.

Ordningen på kurserna är förslag, man måste inte gå dem i den ordningen.

Distanskurs Kroppen – En introduktion. Kursen utgör en bra grund för vidare studier om hälsa. Vi går igenom kroppens anatomi och fysiologi med grundläggande terminologi. Lärare: Bo Engborg *

Distanskurs Makronäringslära. Vi går igenom makronäringsämnen till exempel: Kolhydrater (glukos, sackaros, kostfibrer etc) och hur de hanteras i kroppen. Fetter (mättade, omättade, fler-omättade etc) och hur de hanteras i kroppen. Proteiner, peptider och aminosyror. Hur nedbrytning och syntetisering sker. Lärare: Bo Engborg *

Klassrum/Distanskurs Läkande kost steg 1. Omfattar den allmänna hälsan och vad som stärker enskilda organfunktioner. Vilken mat mobiliserar den egna självläkningsförmågan och vilken försvagar den. Hur kan vi ta ansvar för vår egen hälsa? Lärare: Steven Acuff *

Distanskurs Mikronäringslära steg 1. Grundläggande principer inom mikronäringsläran. Makro kontra mikronäringsperspektivet. Vitaminer, mineraler och spårämnen som funktionsmedicin. Upptag, absorbtion, bristsymptom och terapeutisk användning. Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser. Kontraindikationer. Interaktioner. Synergism och antagonism. Gällande lagstiftning: Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 2. Mineralläran – basbildande mineraler. Kalcium, magnesium, fosfor, kalium bor, natrium, kisel och svavel. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 3. Spårelementsläran Spårämnen är grundämnen som människan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse. Spårämnen kan, till skillnad från andra näringsämnen, vara mer toxiska. Järn, zink, koppar, mangan, jod, krom, selen, molybden. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 4. Vattenburna vitaminer. Vitamin C, bioflavonoider. Läran om B-vitaminkomplexet: tiamin, riboflavin, niacin och niacinamid, pantotensyra, pyridioxin, kobalamin, folsyra, PABA, kolin, inositol och biotin. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 5. Fettburna vitaminer och essentiella fettsyror. Vitamin A, betakaroten, vitamin D, vitamin E, vitamin K, EFA, EPA, DHA, GLA och det essentiella fettsyrornas uppgraderingssystem. Lärare: Pekka Nylund * (skrivningen omfattar samtliga fem steg i mikronäringslära)

Obligatorisk närvaro  Örtmedicin, grundkurs. Under den här kursen går vi igenom grundläggande kunskaper om örter med tonvikt på nordiska örter och hur de kan användas. Det här är även steg 1 på örtmedicinutbildningen. Lärare: Lisa Kock. För aktuella datum, se här.

Klassrum/Distanskurs Läkande kost steg 2. Här går vi djupare in på särskilda hälsoproblem och hur vi kan lindra sjukdomar. Vi tar också upp deltagarnas frågor. Lärare: Steven Acuff * För aktuella datum, se här.

Distanskurs Att arbeta som terapeut. Som terapeut är det viktigt att lägga upp en konsultation professionellt. Under denna kurs tas de viktigaste punkterna upp när det gäller mötet med klienten. Kursen tar upp rådande lagstiftning för terapeuter, journalhantering, hur man driver företag, skatteregler med mera. Lärare: Maria Karlsson *

Distanskurs Immunförsvaret. Kroppens försvar mot, virus, bakterier, parasiter, mögel, tungmetaller och andra yttre hot. Hur man kan stärka kroppens försvar i största allmänhet och hur man kan bemöta specifika hot som till exempel influensa, sår, borrelia, parasiter och mögel. Lärare: Bo Engborg *

Obligatorisk närvaro Hälsoanalys i praktiken. Vi studerar visuell diagnos både enligt den traditionella österländska medicinen och modern forskning. Vi tittar särskilt på ansiktet, fåror, veck, hudens kvalitet, färgförändringar, svullnader och annat som kan ge oss viktig information. Vi studerar även kroppshållning, ansiktets form, händernas form, naglar med mera. Det finns flera akupunkturpunkter som är effektiva att använda för diagnos. Lärare: Bo Engborg * För aktuella datum, se här.

Distanskurs Mage, tarm, enzymer och probiotika. Enzymer behövs för alla kemiska reaktioner som sker i kroppen. Inga mineral, vitaminer eller hormoner är verksamma i kroppen utan dessa. Alla våra organ, vävnader och celler fungerar med hjälp av metaboliska enzymer. Kursen lär ut hur enzymer används i kroppen, i förebyggande syfte. En frisk tarmflora är en viktig förutsättning för ett hälsosamt liv. Här undervisar man om hur tarmens ekosystem kan påverka hälsan. Hur detta kan störas och hur det också kan återställas. Lärare: Ulrika Sunnerheim-Dahlman *

Obligatorisk närvaro Praktikfall. Under de här dagarna går vi tillsammans igenom ett antal praktikfall, hur man sätter samman anamnes (frågeformulär) uppläggning av en konsultation samt viktiga frågeställningar och vanliga fallgropar i terapeutrollen.Det blir också gruppövningar där man tränar på den terapeutiska rollen.Lärare Maria Karlsson För aktuella datum, se här.

Klassrum/Distanskurs Aminosyraterapi. Aminosyror är ett användbart komplement till andra näringsbehandlingar och koståtgärder i daglig klinisk praxis. De så kallade icke-essentiella aminosyrorna spelar en viktigare roll för normala fysiologiska funktioner än man tidigare insett. Lärare: Mic McMullen * För aktuella datum, se här.

Klassrum/Distanskurs Detox. Ett detoxprogram omfattar en specifik kost som avlastar kroppen, samt örter och näringsämnen som bidrar till att aktivera läkande gener i kroppen och samtidigt slå av de som är sjukdomsalstrande. Lärare: Lisa Kock * För aktuella datum, se här.

Distanskurs Skolmedicinska Labbtester. Kursen omfattar skolmedicinska labbtester. Styrkor och svagheter hos de olika analyserna. Man lär sig hur olika labbsvar tolkas, med fokus på hur de reflekterar patientens näringsstatus. Även tester som avspeglar organfunktion, exempelvis njur- och leverfunktion, samt koagulationsstatus gås igenom. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Obligatorisk närvaro Torrblodsanalys. Oxidativ Stress Analys, fria Radikaler och antioxidanter, flytande vävnad, blod-plasma, Röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar, blodbindnings processen, blodgruppskunskap, tolkning av OSA-värden, fria Radikaler, antioxidanter, immunsystemet, kompletterande analytiska metoder. Kursen omfattar också praktisk tillämpning av kunskaperna med hjälp av klientfall. Lärare: Pekka Nylund För aktuella datum, se här.

Distanskurs Fettsyror. Under kursen presenteras kroppens behov och hantering av fettsyror och dess interaktion med vitaminer och mineraler. Vi går igenom hur dessa ämnen bäst kombineras med kosttillskott vid behandling av nedsatt funktion. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Klassrum/Distanskurs Hjärta & blodkärl med arteriografi. Hjärtat måste klara av att pumpa omkring 7 000 liter blod per dygn. Under den här kursen studerar vi hur man kan diagnostisera tillståndet hos hjärta och blodkärl bland annat med hjälp av arteriografi. Vi går igenom olika kärl-sjukdomar, vilka näringsämnen och andra faktorer som behövs för en optimal funktion i kärlsystemet och hur man kan behandla problem med hjärta och blodkärl. Lärare: Bo EngborgFör aktuella datum, se här.

Obligatorisk närvaro Levande blodanalys. Mörkfältsmikroskopi används på sjukhus i USA, Australien och Japan för att på ett tidigt stadium spåra vitaminbrister och organstörningar. Patienten kan själv se sitt blod på en TV monitor och få hjälp med att tolka formen och mängden av vita och röda blodkroppar. Blodplättar och diverse mikrobiologiska tecken. Lärare: Mic McMullen. För aktuella datum, se här.

Distanskurs Idrottsnutrition. Allt fler idrottsmän experimenterar med kostförändringar, kost–tillskott och örtmediciner för att öka prestationsförmågan i idrottssammanhang . Här presenterar man de vanligaste problemen och näringsbehoven hos idrottsutövare och elitidrottare. Man går in på dopingfrågan och hälsosamma alternativ, idrotts–skador, förebyggande och prestationshöjande näringsterapeutiska behandlingar. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Distanskurs Signalsubstanser. Vilka är de och hur fungerar de i kroppen och själen. Aminosyror och fettsyrornas betydelse för känslorna. Allergier mot biogena aminer, endorfiner i mjölk och mjöl, samt hur de påverkar känslolivet. Vitaminer, mineraler och känslor. Lärare: Johanna Falk och Maria Karlsson *

Distanskurs Hormonsystemet. Under de här tre dagarna går vi igenom kroppens viktigaste hormoner och vilken mat och vilka näringsämnen som behövs för respektive hormonkörtel. Genomgång av nerv- och hormonsystemet, presentation av hormonaxlar samt koppling mellan hormoner och signalsubstanser. Lärare: Johanna Falk, Maria Karlsson *

Obligatorisk närvaro Frekvensterapi. Det finns ett ökande antal elektroniska apparater som kan användas både för att ställa diagnos och för att behandla. Under den här kursen studerar vi de teoretiska grunderna för den här typen av diagnos och behandlingar och hur ett urval av apparaterna kan användas i praktiken. Lärare: Bo Engborg. * För aktuella datum, se här.

Obligatorisk närvaro Kropps- och Ansiktsdiagnostik. En diagnosmetod där du får lära dig att känna igen tecken på en viss rad förändringar innan de blir allvarliga, innan de ger upphov till smärta och obehag. Diagnosmetoden är flera tusen år gammal. Kursen omfattar diagnosmetoder från både den österländska och den västerländska naturmedicinska traditionen. Genom att vi upptäcker tecknen på ett tidigt stadium kan vi ändra livsföring innan sjukdomen har utvecklats. Denna kurs visar också vägen till bättre förståelse för vad som är riktig kost för var och en. Lärare: Steven Acuff. För aktuella datum, se här.

Kostnader för utbildningen till Kost- och Näringsterapi 2020

Kostnader

Anmälningsavgift: 2 000 kr inkl moms (ger tillgång till kursportalen med bland annat skrivningar och extramaterial samt diplom).

Utbildningen består av 27 delkurser. Du bestämmer själv i vilken takt du vill läsa kurserna.

Kostnad: 77 850 kr inkl 25% moms

Kursmaterial

Mindre kostnader för kursmaterial tillkommer, totalt knappt 3 000 kr för hela utbildningen.

Avbetalning

Anmälningsavgiften är 2 000 kr.  Vid avbetalning betalar du per kurs. De flesta kurser kostar 3 200 kr/st. Undantag:

  • Att arbeta som terapeut 1 600 kr
  • Immunförsvaret 3 800 kr
  • Hormonsystemet 4 300 kr

Totalpriset vid betalning per kurs är 86 500 kr inkl moms.

Vid betalning per kurs bestämmer du själv studietakt/betalningstakt. Du är inte bunden att gå hela utbildningen utan kan göra en paus eller avbryta utbildningen.

När du har betalat anmälningsavgiften är du garanterad samma pris under hela studietiden

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!