Frekvenser
Schemalagd kurs

Frekvensterapi och bioresonans, 2-3 december 2023

Läs mer & köp

Frekvensterapi

Allt är energi, och energi uppträder med olika frekvenser. Ljus, elektricitet och ljud är exempel på hur energi med olika frekvenser kan gestalta sig. Under den här kursen utforskar vi hur man kan använda kunskapen om olika frekvenser för att hälsoanalys och för behandling.

Anmäl dig

Om kursen

Ända sedan början på 1900-talet har olika apparater konstruerats för behandling. Dessa hade till att börja med stor framgång, men sedan kom restriktioner och förbud som främjade läkemedel och kirurgi och mycket av kunskapen glömdes bort. Nu har forskare runt om i världen åter börjat intressera sig för elektriska signaler och dess användande inom hälsovård.

Frekvensterapi

Ljus

De flesta människor idag får inte lika mycket solsken som förr. Det kan leda till problem på olika sätt. Man har till exempel sett att det finns ett enzym som är inblandat i våra cellers energiproduktion och som aktiveras av ljus. Det pågår mycket forskning för att utröna hur ljuset kan optimeras.

Ljud​

Vibrationerna från olika ljudkällor har använts under årtusenden för att påverka oss. Med modern kunskap och teknik kan man göra det mer metodiskt.

Magneter

Magneter kan användas på flera olika sätt, både för behandling och analys. Vi experimenterar med olika magneter under kursen.

Hälsoanalys och behandling​

Det finns ett ökande antal elektroniska apparater för frekvensterapi och bioresonans. Vissa kan användas för att analysera hälsostatusen, andra används för att behandla medan ytterligare andra både kan användas för analys och behandling. Under kursen blir det demonstration av hur några av apparaterna kan användas i praktiken.

Hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz och terahertz

De olika frekvenssintervallen påverkar oss på olika sätt. Under kursen studerar vi vilka effekter man kan uppnå och när respektive frekvensintervall kan användas.

Elektrokultur

Även vid odling kan man använda frekvensterapi, både elektricitet och magneter. Tack vare det blir växterna starkare och man kan minska på gödsel. Vi går igenom hur man kan göra experiment med det.

Skadliga energier​

Vi kommer också att beröra vilken typ av strålning som kan vara skadlig, och vad det är som gör att den blir skadlig.

Mycket mer

I samband med kursen får du tillgång till fördjupande artiklar, böcker och länkar i vår kursportal. Där uppdateras informationen kontinuerligt.

Lärare

Bo Engborg

Bo Engborg

Rektor för Nordiskt Näringscenter.

Köp kursen

När: Lördag 9.45-17, söndag 9-16

Var: Nordiskt Näringscenter, Bergsrådsvägen 67, Bagarmossen

Pris: 3 200 kr inkl moms. Kursmaterial tillkommer, 100 kr

Kursen ingår i utbildningen till Näringsterapeut men kan även läsas separat.

Kontakta oss om du har några frågor, tel 08-559 24 170 eller info@naringscenter.se

Pris: 3 200,00 kr
Ta del av våra köpevillkor