Porträtt
Schemalagd kurs

Kropps- och Ansiktsdiagnos, 31 aug-1 sep 2024

Läs mer & köp

Yttre tecken på inre hälsostörningar - Gammal tradition och modern vetenskap

Analysmetoder där du får lära dig att känna igen tecken på en rad förändringar som visas på ansiktet, tungan, händerna, ryggen, magen och huden innan allvarliga störningar uppstår i hälsan, som ger upphov till smärta eller obehag. Sådana tecken kan ge värdefull insikt i behovet av en hälsosam ändring av kost och livsföring. Utvecklingen av den intuitiva förmågan är nyckeln till en lämplig slutsats om kroppens välbefinnande. Den som strävar efter en hälsosam livsstil har lättare att utveckla intuitionen.

Anmäl dig

konsultation

Om kursen

Kursen börjar med den urgamla österländska diagnosmetoden som heter bo shin och bygger på förståelsen av kroppens polariserade energi (yin och yang). Yin i överskott kan visa sig på kroppen som ett löst och utvidgat område, t ex svullnad under hakan. I så fall brukar motsatsen, den stramma energin yang, sakna sin styrka. Denna försvagning återspeglas i bristen på vävnadens hälsosamma spänst.

Balans och obalans

Med denna kunskap blir du uppmärksam på balans och obalans i kroppens allmänna energi och även i olika organ. Du lär dig en enkel diagnos av syra-bas balansen och av magens tillstånd efter en traditionell tysk metod. Vi tar också upp möjliga åtgärder för att återställa balansen, i synnerhet hur kosten påverkar balansen mellan yin och yang.

Kursens andra del omfattar den västerländska (tyska) naturmedicinska diagnosmetoden. Det handlar om en konkret och detaljerad analys av särskilda tecknen på kroppen som kan tyda på en tendens till vissa hälsoproblem. Tungdiagnostik utgör en väsentlig del av denna metod.

Kroppsligt, mentalt och andligt

Vi går också in på de mentala aspekterna som uttrycker möjliga störningar i vissa organ. Detta ger bättre insikt i sambandet mellan det kroppsliga och det andliga. Kursen handlar om hur vi använder flera metoder för att nå fram till en meningsfull slutsats.Vi tittar på bilder av människor med olika hälsotillstånd och sjukdomar. Efter denna övning kommer några frivilliga kursdeltagare fram så att de andra i gruppen kan titta på dem och öva sina nya kunskaper. Alla är välkomna att ställa frågor och diskutera vad de iakttar. Kursen är praktiskt upplagd.

Lärare

Steven-Acuff

Steven Acuff

Kostrådgivare enligt makrobiotik

Köp kursen

När: Lördag 9.45-17, söndag 9-16

Plats: Effektiv Friskvård, Bergsrådsvägen 67, Bagarmossen

Kursmaterial: Kompendium 100 kr, betalas i samband med kursen.

Kursen ingår i utbildningen till Näringsterapeut men kan även läsas separat.

Kontakta oss om du har några frågor, tel 08-559 24 170 eller info@naringscenter.se

Pris: 3 200,00 kr
Ta del av våra köpevillkor