Örtmedicin Näring

Näring och Örtmedicin, 18 okt 2024

Läs mer & köp

Hur man integrerar näringstillskott med örtmediciner

I denna kurs beskriver dr Mic McMullen ett integrerat tillvägagångssätt mellan örtmedicin och näringsterapi. I kursen beskrivs vilka specifika näringsämnen som är fördelaktiga för de olika kroppssystemen.

Anmäl dig

Om kursen

Örtmedicin är en fantastisk terapi med en historia som går långt tillbaka i tiden. Medan örter är mycket effektiva för att behandla många tillstånd, är de mest effektiva när de används på personer med tillräckligt mycket näring.

Dåliga kostval ger näringsbrister som leder till sjukdom. Dessutom påverkar sjukdom, och särskilt kronisk sjukdom, näringsstatusen på många sätt. Sjukdom kan:

  • Minska näringsupptaget från maten.
  • Dämpa aptiten.
  • Tömma reserver av antioxidanter och mineraler.
  • Framkalla nedbrytning av muskler och bindväv.
  • Minska njurfunktion vilket leder till interstitiell acidos.
  • Minska lungfunktion vilket också bidrar till interstitiell acidos.

Perioder av snabb tillväxt hos barn kan leda till:

  • Järnbrist som ger fysisk och mental utmattning.
  • Selenbrist som orsakar växtvärk.
  • Proteinbrist som leder till tarmsmärta.

Menstruation, graviditet och amning kräver extra näring.

Fysisk aktivitet kräver extra näring, särskilt protein eftersom muskler bryts ner under aktivitet och behöver återställas efteråt.

Alla dessa problem gör det mindre troligt att örter som används utan näringstillskott ger önskat resultat.

Under mina 30 års praktik som örtterapeut har jag utvecklat en förståelse för hur och när man ska använda örter och näring i kombination.

Lärare

Mic McMullen

Dr Michael McMullen

Dr Michael McMullen, doktor i örtmedicin

Köp kursen

Tid: 10-17

Plats: Effektiv Friskvård, Bergsrådsvägen 67, Bagarmossen

Pris: 1 650,00 kr
Ta del av våra köpevillkor