Signalsubstanser

Signalsubstanser

Signalsubstanserna, vilka de är och hur de fungerar i kroppen och själen. Aminosyrornas och fettsyrornas betydelse för känslorna. Allergier mot biogena aminer, endorfiner i mjölk och mjöl, samt hur de påverkar känslolivet. Sambandet mellan mineraler och känslor.

Genomgång av hjärnans olika delar

 • Loberna och var signalsubstanserna tillverkas

Genomgång av de olika nervsystemen och dess olika delar

 • Centrala nervsystemet
 • Perifera nervsystemet
 • Motoriska nervsystemet
 • Sensoriska nervsystemet
 • Autonoma nervsystemet

Genomgång av signalsubstanserna och de hormoner som också agerar signalsubstanser

 • Vilka de är
 • Symtom som uppkommer vid överskott och brist
 • Näringsämnen som behövs
 • Hur vissa av dem hör ihop i grupper, bildas ur varandra och samverkar/motverkar

Samverkan mellan signalsubstanser och hormoner

 • Könshormonernas samverkan med signalsubstanserna

Biogena aminer

 • Effekter, allergier, förekomst i mat
 • Exorfiner
 • Morfinämnen i matvaror och dess beroendeframkallande effekter

Stress och vilka signalsubstanser och hormoner som aktiveras samt effekter på kropp och tanke

Anmälan

Distanskurs: Du följer kursen från din dator, du ser presentationen och kan höra läraren. Du har tillgång till inspelningarna i två år.

Kostnad:  3 200 kr inkl moms

Dokumentation:  Kompendier på svenska 650 kr inklusive frakt.

Lärare:  Johanna Falk, Maria Karlsson

Kursen ingår i utbildningen till Kost- och Näringsterapeut men kan även läsas separat.

Kursen bör kompletteras med kursen Hormonsystemet

Ring gärna om du har frågor!
Du når oss på telefonnummer 08-559 24 170.

För kursanmälan använder du formuläret längst ner efter varje kursbeskrivning eller ringer oss.

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

 • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald före kursstart.
 • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
 • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset.
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.
 • Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.
 • Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe.
 • Full återbetalning sker om kursen ställs in eller flyttas till annat datum.
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
 • Mat och logi ingår ej i angivna priser.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!