Blodprov
Utbildning

Hälsoanalytiker

Utbildning

Praktisk och teoretisk utbildning

En utbildning för dig som är kostrådgivare, örtmedicinare, eller liknande och vill fördjupa dina kunskaper i hälsoanalys för att kunna ge ännu bättre råd till dina klienter.
">

Fem steg

Utbildningen består av fem steg, två av stegen går att läsa på distans, de övriga innehåller praktiska moment och går på plats.

Bestäm ordningen själv

De fem stegen kan läsas i valfri ordning. De praktiska stegen återkommer en gång per år. Efter alla delar är det en skrivning som görs i vår kursportal.

Praktisk och teoretisk utbildning

En utbildning för dig som är kostrådgivare, örtmedicinare, eller liknande och vill fördjupa dina kunskaper i hälsoanalys för att kunna ge ännu bättre råd till dina klienter.

Hälsoanalys i praktiken, distanskurs

Under den här kursen studerar vi visuell diagnos både enligt den traditionella österländska medicinen och modern forskning. Vi tittar särskilt på ansiktet, fåror, veck, hudens kvalitet, färgförändringar, svullnader och annat som kan ge oss viktig information.

Akupunktur

Vi studerar även kroppshållning, ansiktets form, händernas form, naglar med mera.

Traditionell österländsk läkekonst har flera sätt att se på kroppen som är an­vänd­bara, till exempel meridiansystemet samt läran om yin och yang. Vi går igenom hur man kan använda förståelsen av meridianer för att analysera hälsan utifrån en helhetssyn.

Vi tittar på flera olika exempelfotografier för att förstå hur teck­nen kan visa sig i verkligheten.

I samband med att vi hittar olika obalanser går vi igenom hur man kan anpassa kost, välja örter och näringstillskott som passar för den aktuella indivi­den.

Lärare: Bo Engborg

Skolmedicinska Labbtester, distanskurs

Kursen omfattar terminologi, grundläggande om hur provtagning sker i allmänhet, testernas kvalitet och noggrannhet, olika enheter, vad referensintervall innebär samt fördjupning om ett flertal skolmedicinska labbtester. De skolmedicinska ana­ly­ser­na är ofta ett bra komplement till anamnes och andra analyser du kan göra på din mottagning, både för att bekräfta eller falsifiera dina övriga analyser och för att utesluta andra möjlig­a diag­noser.

Ofta har klienterna redan gjort flera analyser när de kommer till dig, ibland ber du dem kom­plettera med andra analyser på vårdcentralen eller hos något fristående labb i Sverige eller utom­lands.

Vi går igenom styrkor och svagheter hos olika analy­ser. Vi lär oss hur olika labbsvar kan tolkas, med fokus på hur de reflekterar klientens näringsstatus. Exempel på sådana analyser är malnutritionsmarkörer och mikronutrienter såsom mineraler och vitaminer. Ett viktigt avsnitt är analyser som hänger ihop med diabetes.

Blodprov

Vi går även igenom tester som avspeglar organfunktion, exempelvis njur- och lever­funktion, samt koagulationsstatus.<br>Dessutom tittar vi på olika markörer för inflammation, som i sin tur kan bero på flera olika fak­torer.

Lärare: Torbjörn Åkerfeldt

Torrblodsanalys, på plats

Torrblodsanalys gör du på den egna kliniken med hjälp av ett mikroskop. Det är en snabb och effektiv metod.

Under kursen lär vi oss de grundläggande principerna för torrblodsanalys och hur prov­tag­nin­gen görs. Vi studerar teorin kring oxidativ stress (fria radikaler) och hur man kan hantera en situation med för mycket eller för lite fria radikaler.

Torrblodsanalys

Vi går igenom bland annat:

 • Blodet – Flytande vävnad
 • Röda blodkroppar
 • Blodets funktioner
 • Blodbildningsprocessen
 • Koaguleringsprocessen
 • Provtagning
 • Mikroskopets funktioner
 • Tolkning av några indikationer
 • Fria Radikaler
 • Antioxidanter
 • Kompletterande analytiska metoder

Det blir både teori och praktik.

Lärare: Ola Hedlund

Levande blodanalys. på plats

Levande blodanalys är ett användbart redskap för bland annat näringsterapeuter, homeopater, kostrådgivare och örtmedicinare. Man analyserar blodet själv och får resultatet snabbt, utan att behöva skicka det någonstans.

Mörkfältsmikroskopi används på sjukhus i USA, Australien och Japan för att på ett tidigt stadium spåra vitaminbrister och organstörningar. Patienten kan själv se sitt blod på en TV monitor och få hjälp med att tolka formen och mängden av vita och röda blodkroppar. Blod­plättar och diverse mikrobiologiska tecken. Vi går igenom bland annat hur man ser:

 • Röda blodkroppar: brister av järn, folsyra och vitamin B12
 • Röda blodkroppar: mjälte funktion, antioxidant nivåer i cellmembranen, elektrisk laddning i cirkulationssystemet
 • Vita blodkroppar – neutrofila – aktivitetsnivå
 • Vita blodkroppar – lymfocyter – aktivitetsnivå
 • Vita blodkroppar – eosinofila – aktivitetsnivå
 • Trombocyter – blodcirkulationsproblem
 • Fibrin – blodcirkulationsproblem
 • Mikroorganismer (bakterier, jäst, amöba) – tarmproblem

Under kursen diskuterar vi ingående vilka egenskaper mikro­skopet behöver ha för att man ska kunna göra levan­de blodanalys.

Lärare: Mic McMullen.

Frekvensterapi och bioresonans, på plats

Allt är energi, och energi uppträder med olika frekvenser. Ljus, elektricitet och ljud är exempel på hur energi med olika frekvenser kan gestalta sig. Under den här kursen utforskar vi hur man kan använda kunskapen om olika frekvenser för att hälsoanalys och för behandling.

Frekvensterapi

Ända sedan början på 1900-talet har olika appa­rater konstruerats för behandling. Dessa hade till att börja med stor framgång, men sedan kom restrik­tio­ner och förbud som främjade läkemedel och kirurgi och mycket av kunskapen glömdes bort. Nu har fors­kare runt om i värl­den åter börjat intressera sig för elektriska signaler, magnetiska fält, ljus och annan frekvensmedicin inom häls­ovård.

Ljus

De flesta människor idag får inte lika mycket solsken som förr. Det kan leda till problem på olika sätt. Man har till exempel sett att det finns ett enzym som är inblandat i våra cellers energiproduktion och som aktiveras av ljus. Det pågår mycket forskning för att utröna hur ljuset kan optimeras.

Ljud​

Vibrationerna från olika ljudkällor har använts under årtusenden för att påverka oss. Med modern kunskap och teknik kan man göra det mer metodiskt.

Bioresonans

Bioresonans är metoder för att läsa av vad som händer i kroppen. Det finns flera olika appa­ra­ter som används för bioresonans. Efter analysen kan man behandla det som man upptäcker.

Hälsoanalys och behandling​

Det finns ett ökande antal elektroniska apparater för frekvensterapi och bioresonans. Vissa kan användas för att analysera hälsostatusen, andra används för att behandla medan ytter­li­gare andra både kan användas för analys och behandling. Under kursen blir det demonstration av hur några av apparaterna kan användas i praktiken.

Skadliga energier​

Vi kommer också att beröra vilken typ av strålning som kan vara skadlig, och vad det är som gör att den blir skadlig.

Lärare

Bo Engborg

Rektor för Nordiskt Näringscenter.

Ola Hedlund

Ola Hedlund har arbetat med naturmedicinska metoder sedan 2005. Han arbetar med TFT-tankefältterapi, näringsterapi, mikroskopering i blod. Även med frekvensbehandling och bioresonans med flera olika instrument.

Dr Michael McMullen

Dr Michael McMullen, doktor i örtmedicin

Torbjörn Åkerfeldt

Överläkare

Anmäl dig här

Kostnad

15 500 kr inkl moms vid betalning av hela utbildningen på en gång.

Avbetalning

Anmälningsavgift 500 kr
Per kurs 3 200 kr
Summa vid avbetalning 16 500

Dokumentation

Kostnader för kompendier tillkommer, sammanlagt knappt 1 000 kr

Ta del av våra köpevillkor Boka studievägledning