Kost och Näringsterapeut
Utbildning

Kost- och Näringsterapeut

Anmäl dig

Löpande antagning

En kvalificerad utbildning för dig som vill arbeta med kostrådgivning och som närings­terapeut. Löpande antagning innebär att du kan börja när du vill! Utbildningen går till stora delar att läsa på distans.

Att vara en kost- och näringsterapeut

Vad är en kost- och näringsterapeut?

En Kost- och Näringsterapeut är en person som har studerat näringsfysiologi, klinisk nut­ri­tion, hälsosam matlagning i praktik och teori. Inom klinisk nutrition använder man individuella rekommendationer angående kosthållning och individuellt anpassade tillskott av vitaminer, mineraler, enzy­mer, probiotika och andra kosttillskott för att förbättra hälsan och höja livs­kvaliteten.

Man vill främja hälsan genom att ge näringsämnen som kan för­bättra bio­kemiska, fysiologiska och psykologiska funktioner. En näringsterapeut kan ta fram ett behand­lings­program för att fylla på näringsdepåer och optimera varje persons genetiska potential.

Under utbildningen får du lära dig flera effektiva analysmetoder du kan använda på den egna mottagningen, till exempel blodanalyser, artärstelhetsmätning (arteriografi) och frek­vensanalys. Dessutom lär du dig att tolka tester som görs på laboratorier.

Makro- och mikronäring

Utbildningen ger både ett makro- och mikroperspektiv på näring. Makronäring handlar om maten vi äter, kolhydrater, fetter och proteiner. Hur man komponerar en måltid som är näringsmässigt balanserad, vad man bör undvika och hur man an­­passar kosten till olika individers behov. Vi lär oss teoretiskt och praktiskt hur man ser på kosten och dess läkande egenskaper inom olika kosttraditioner, till exem­pel makrobiotik, LCHF och levande föda.

Mikronäring är en stor del av utbildningen, det handlar om enskilda närings­­ämnen, till exempel vitaminer, mineraler och fettsyror. Vi lär oss hur man kan an­vän­da enskilda vitaminer, mineraler och fettsyror terapeutiskt.

Dessutom ingår kur­ser om hur kroppen fungerar och kur­ser inriktade på speciel­la områden, till exempel matsmältningssystemet, det hormonella systemet, hjärta­- och kärl samt idrottsnutrition. Under dessa kurser fördjupas kunskaperna om hur systemet fungerar, olika analysmetoder och hur man både kan förebygga och behandla problem.

I utbildningen till Kost- och Näringsterapeut ingår också en grundkurs i ört­medicin. Att komplettera en god kost, vitaminer, mineraler och fettsyror med läkeörter gör att behandlingarna blir effektivare.

Hälsodetektiv

Arbetet som kost- och näringsterapeut innebär ofta att man är lite av en detektiv. Man för­söker hitta vad det är som orsakar en klients hälsoproblem. Till sin hjälp har man per­sonens berät­tel­se, analyser man gör på sin mottagning och resultat från labora­torietester. Därefter försöker man tillsammans med klienten hitta en lösning på personens problem. Vid återbesök utvärderar man resultatet och kommer fram till hur man ska gå vidare.

Som kost- och näringsterapeut arbetar man inte med att dölja symptom. Med hjälp av grund­­liga undersökningar och analyser försöker man istället komma fram till bakomliggande orsaker och behandla dessa.

Man kan också arbeta med grupper och ge allmänna kostråd, hålla föredrag, blogga, hålla webinarier eller traditionella studiecirklar om hälsa och sunda matvanor. En del kost- och näringsterapeuter arbetar i hälso­kostaffärer där de kan hjälpa kunderna att göra väl under­byggda val.

Framtidens sjukvård och friskvård

Framtiden för sjukvården är att använda mildare metoder som stödjer kroppens egna utrens­nings- och uppbyggnadsprocesser innan man tar till starkare åtgärder som starka mediciner, operationer och strålning.

Framtidens läkare bör samarbeta med kost- och näringsterapeuter som lär klienterna att äta bättre och hjälpa dem med bestående positiva livsstilsförändringar. Man satsar då främst på kost- och motionsförbättringar, ofarliga biologiska medel och behandlingar innan man sät­ter in starka läkemedel eller åtgärder som ofta har negativa biverkningar eller konse­kvenser.

Biverkningar från läkemedelsbehandlingar är idag en av de främsta dödsorsakerna. Sam­tidigt ger konsumtion av kosttillskott i stort sett inga biverkningar. Allt fler människor inser att läke­medel bör användas som sista alternativ och inte det första som oftast sker nu. De flesta symptom minskar, eller försvinner helt, av förändringar i kosten och intag av noga anpassat kosttillskott. Som kost- och näringsterapeut kan man hjälpa sina klienter att stärka sitt försvar mot sjukdomar och ge individanpassade kostråd och råd om eventuella behov av kosttillskott.

Framtidens terapeuter kommer att utbilda sina patienter i att förbättra matvanorna och livs­stilen för bestående förbättringar och för att förebygga framtida problem.

En godkänd utbildning

Utbildningen är godkänd av följande yrkesförbund:

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Kroppsterapeuternas Yrkesföbund

Komplementärmedicinska Riksförbundet

Komplementärmedicinska Riksföbundet

Näringsmedicinska Terapeutförbundet

Näringsmedicinska Terapeutförbundet

Den optimala kosten

Nordiskt Näringscenter tror inte på att det finns en kost som passar alla, därför lär vi ut grun­derna för hur näringsämnen fungerar och ger förslag på olika sätt att äta. När man använder kosten i läkande syfte kan olika faser i livet kräva olika kost.

Under utbildningen diskuterar vi för- och nackdelar med olika dieter, till exempel levande föda, LCHF, vegetarisk kost, vegankost, paleo och makrobiotik.

Målgrupp

En bra grund för att utbilda sig till Kost- och Näringsterapeut är att man är intresserad av att hjälpa andra. Man kan använda utbildningen i kost- och näringsterapi som ett eget yrke, eller använda det i kombination med andra behandlingsformer. Utbildningen är lämplig för bland annat:

 • De som idag arbetar med något annat och vill byta karriär.
 • Terapeuter, t ex kiropraktorer, naprapater, massörer, osteopater, zontera­peuter, shiatsuterapeuter, akupunktörer, örtmedicinare, personliga tränare och kinesiologer som vill ha fler möjlgiheter att hjälpa sina klienter.
 • Friskvårdskonsulenter och dietister
 • Hälsohemspersonal
 • Läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster
 • Hushållslärare
 • Kost- och hälsointresserade
 • Anställda inom hälsokostbranschen

Förkunskapskrav

All undervisning och obligatorisk kurslitteratur är på svenska. Vi har inga formella förkunskapskrav, det viktigaste är att man har ett stort intresse för hälsofrågor.

Flexibel utbildning

Har man läst motsvarande kurser hos oss eller annan arrangör tidigare kan dessa tillgodo­räknas. Minst 70% av utbildningen ska ha gjorts hos oss för att vi ska utfärda diplom. Kontakta oss för validering av kursintyg från andra arrangörer.

Diplom

För att erhålla slutdiplom (Diplomerad Kost- och Näringsterapeut) krävs att man har läst de ingående kurserna med tillhörande skrivningar, godkända slutprov och fem fallstudier.

På distans och I klassrummet

De flesta kurser går att läsa på distans. En hel del är redan inspelat, vilket innebär att man kan börja utbildningen när man vill. De inspelade kurserna består av videofilmer som man tar del av via vår kursportal och tryckta kompendier. På några av kurserna behöver man vara närvarande eftersom de innehåller praktiska mo­ment. Dessa kurser hålls i våra lokaler, Lagaplan 1, Bagarmossen (ca 20 minuter med tunnel­bana från Stockholm Central). Det finns parkeringsplatser i närheten.

Kan man dela upp utbildningen?

Man kan gå enskilda kurser utan att gå hela utbildningen. Man kan också gå en termin i taget och sedan vänta innan man tar nästa termin. Om man har gått alla kurser inom 5 år kan man göra slutprovet och fallstudier för att få ut sitt diplom.

Kurslitteratur och kursportal

För varje delkurs finns ett kurskompendium. Kompendierna är på svenska. De olika lärarna ansvarar för respektive kompendium. I samband med kurserna får du tips på böcker som kan användas för ytterligare fördjupning.

Skolan har en kursportal på internet för distanskurser, skrivningar, diskussioner mellan ele­ver, fördjupande artiklar och användbara länkar. Kursportalen kan man använda via dator, surfplatta eller smart telefon.

Grundmedicinsk utbildning

Det är en fördel om du som näringsterapeut har grundmedicinsk utbildning (basmedicin). De flesta väljer att studera grundmedi­cin efter utbildningen till Kost- och Näringsterapeut. En grundmedicinsk utbildning krävs för medlemskap något av yrkes­förbunden. Kontakta respektive förbund för mer information.

Schema

Schema för utbildningen Kost- och Näringsterapeut

med reservation för eventuella ändringar

Arbetar man heltid rekommenderar vi att man läser ungefär en kurs per månad, då blir studietiden omkring 2 år. Har man mer tid och lust kan man läsa i snabbare takt. I och med att utbildningen till stor del går på distans kan man i stor utsträckning själv bestämma studietakten. De kurser där det är obligatorisk närvaro återkommer en gång per år. De är i allmänhet förlagda till helger. Förutom kurserna får man räkna med några timmars självstudier per vecka.


Distanskurs innebär att kursen bara går på distans. Dessa kurser läser man hemma vid datorn i egen takt.

Klassrum/Distanskurs innebär att kursen går att läsa antingen på distans eller i klassrummet. Om man läser på distans kan man välja att vara med i realtid eller ta del av inspelningen i efterhand.

Obligatorisk närvaro är det på några av kurserna, dessa går på lördag-söndag. De kurser som kräver närvaro återkommer ungefär en gång per år. Se vår webbsida för fler datum.

Ordningen på kurserna är förslag, man måste inte gå dem i den ordningen.


Distanskurs Kroppen – En introduktion. Kursen utgör en bra grund för vidare studier om hälsa. Vi går igenom kroppens anatomi och fysiologi med grundläggande terminologi. Lärare: Bo Engborg *

Distanskurs Makronäringslära. Vi går igenom makronäringsämnen till exempel: Kolhydrater (glukos, sackaros, kostfibrer etc) och hur de hanteras i kroppen. Fetter (mättade, omättade, fler-omättade etc) och hur de hanteras i kroppen. Proteiner, peptider och aminosyror. Hur nedbrytning och syntetisering sker. Lärare: Bo Engborg *

Distanskurs Läkande kost steg 1Omfattar den allmänna hälsan och vad som stärker enskilda organfunktioner. Vilken mat mobiliserar den egna självläkningsförmågan och vilken försvagar den. Hur kan vi ta ansvar för vår egen hälsa? Lärare: Steven Acuff *

Distanskurs Mikronäringslära steg 1. Grundläggande principer inom mikronäringsläran. Makro kontra mikronäringsperspektivet. Vitaminer, mineraler och spårämnen som funktionsmedicin. Upptag, absorbtion, bristsymptom och terapeutisk användning. Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser. Kontraindikationer. Interaktioner. Synergism och antagonism. Gällande lagstiftning: Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 2. Mineralläran – basbildande mineraler. Kalcium, magnesium, fosfor, kalium bor, natrium, kisel och svavel. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 3. Spårelementsläran Spårämnen är grundämnen som människan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse. Spårämnen kan, till skillnad från andra näringsämnen, vara mer toxiska. Järn, zink, koppar, mangan, jod, krom, selen, molybden. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 4. Vattenburna vitaminer. Vitamin C, bioflavonoider. Läran om B-vitaminkomplexet: tiamin, riboflavin, niacin och niacinamid, pantotensyra, pyridioxin, kobalamin, folsyra, PABA, kolin, inositol och biotin. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 5. Fettburna vitaminer och essentiella fettsyror. Vitamin A, betakaroten, vitamin D, vitamin E, vitamin K, EFA, EPA, DHA, GLA och det essentiella fettsyrornas uppgraderingssystem. Lärare: Pekka Nylund (skrivningen omfattar samtliga fem steg i mikronäringslära)

Obligatorisk närvaro  Örtmedicin, grundkursUnder den här kursen går vi igenom grundläggande kunskaper om örter med tonvikt på nordiska örter och hur de kan användas. Det här är även steg 1 på örtmedicinutbildningen. Lärare: Lisa Kock

Distanskurs Läkande kost steg 2Här går vi djupare in på särskilda hälsoproblem och hur vi kan lindra sjukdomar. Vi tar också upp deltagarnas frågor.Lärare: Steven Acuff *

Distanskurs Att arbeta som terapeut. Som terapeut är det viktigt att lägga upp en konsultation professionellt. Under denna kurs tas de viktigaste punkterna upp när det gäller mötet med klienten. Kursen tar upp rådande lagstiftning för terapeuter, journalhantering, hur man driver företag, skatteregler med mera. Lärare: Maria Karlsson *

Distanskurs Immunförsvaret. Kroppens försvar mot, virus, bakterier, parasiter, mögel, tungmetaller och andra yttre hot. Hur man kan stärka kroppens försvar i största allmänhet och hur man kan bemöta specifika hot som till exempel influensa, sår, borrelia, parasiter och mögel. Lärare: Bo Engborg *

Obligatorisk närvaro/Distanskurs Hälsoanalys i praktikenVi studerar visuell diagnos både enligt den traditionella österländska medicinen och modern forskning. Vi tittar särskilt på ansiktet, fåror, veck, hudens kvalitet, färgförändringar, svullnader och annat som kan ge oss viktig information. Vi studerar även kroppshållning, ansiktets form, händernas form, naglar med mera. Det finns flera akupunkturpunkter som är effektiva att använda för diagnos. Du kan välja att göra kursen på plats eller på distans. Lärare: Bo Engborg *

Distanskurs Mage, tarm, enzymer och probiotika. Enzymer behövs för alla kemiska reaktioner som sker i kroppen. Inga mineral, vitaminer eller hormoner är verksamma i kroppen utan dessa. Alla våra organ, vävnader och celler fungerar med hjälp av metaboliska enzymer. Kursen lär ut hur enzymer används i kroppen, i förebyggande syfte. En frisk tarmflora är en viktig förutsättning för ett hälsosamt liv. Här undervisar man om hur tarmens ekosystem kan påverka hälsan. Hur detta kan störas och hur det också kan återställas. Lärare: Ulrika Sunnerheim-Dahlman *

Obligatorisk närvaro Praktikfall. Under de här dagarna går vi tillsammans igenom ett antal praktikfall, hur man sätter samman anamnes (frågeformulär) uppläggning av en konsultation samt viktiga frågeställningar och vanliga fallgropar i terapeutrollen.Det blir också gruppövningar där man tränar på den terapeutiska rollen.Lärare Maria Karlsson

Distanskurs AminosyraterapiAminosyror är ett användbart komplement till andra näringsbehandlingar och koståtgärder i daglig klinisk praxis. De så kallade icke-essentiella aminosyrorna spelar en viktigare roll för normala fysiologiska funktioner än man tidigare insett. Lärare: Mic McMullen

Klassrum/Distanskurs Detox. Ett detoxprogram omfattar en specifik kost som avlastar kroppen, samt örter och näringsämnen som bidrar till att aktivera läkande gener i kroppen och samtidigt slå av de som är sjukdomsalstrande. Lärare: Lisa Kock *

Distanskurs Skolmedicinska Labbtester. Kursen omfattar skolmedicinska labbtester. Styrkor och svagheter hos de olika analyserna. Man lär sig hur olika labbsvar tolkas, med fokus på hur de reflekterar patientens näringsstatus. Även tester som avspeglar organfunktion, exempelvis njur- och leverfunktion, samt koagulationsstatus gås igenom. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Obligatorisk närvaro Torrblodsanalys. Oxidativ Stress Analys, fria Radikaler och antioxidanter, flytande vävnad, blod-plasma, Röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar, blodbindnings processen, blodgruppskunskap, tolkning av OSA-värden, fria Radikaler, antioxidanter, immunsystemet, kompletterande analytiska metoder. Kursen omfattar också praktisk tillämpning av kunskaperna med hjälp av klientfall. Lärare: Pekka Nylund 

Distanskurs Fettsyror. Under kursen presenteras kroppens behov och hantering av fettsyror och dess interaktion med vitaminer och mineraler. Vi går igenom hur dessa ämnen bäst kombineras med kosttillskott vid behandling av nedsatt funktion. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Distanskurs Hjärta & blodkärl med arteriografi. Hjärtat måste klara av att pumpa omkring 7 000 liter blod per dygn. Under den här kursen studerar vi hur man kan diagnostisera tillståndet hos hjärta och blodkärl bland annat med hjälp av arteriografi. Vi går igenom olika kärl-sjukdomar, vilka näringsämnen och andra faktorer som behövs för en optimal funktion i kärlsystemet och hur man kan behandla problem med hjärta och blodkärl. Lärare: Bo Engborg *

Obligatorisk närvaro Levande blodanalys.Mörkfältsmikroskopi används på sjukhus i USA, Australien och Japan för att på ett tidigt stadium spåra vitaminbrister och organstörningar. Patienten kan själv se sitt blod på en TV monitor och få hjälp med att tolka formen och mängden av vita och röda blodkroppar. Blodplättar och diverse mikrobiologiska tecken. Lärare: Mic McMullen

Distanskurs Idrottsnutrition. Allt fler idrottsmän experimenterar med kostförändringar, kost–tillskott och örtmediciner för att öka prestationsförmågan i idrottssammanhang . Här presenterar man de vanligaste problemen och näringsbehoven hos idrottsutövare och elitidrottare. Man går in på dopingfrågan och hälsosamma alternativ, idrotts–skador, förebyggande och prestationshöjande näringsterapeutiska behandlingar. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Distanskurs Signalsubstanser. Vilka är de och hur fungerar de i kroppen och själen. Aminosyror och fettsyrornas betydelse för känslorna. Allergier mot biogena aminer, endorfiner i mjölk och mjöl, samt hur de påverkar känslolivet. Vitaminer, mineraler och känslor. Lärare: Johanna Falk och Maria Karlsson *

Distanskurs Hormonsystemet. Under de här tre dagarna går vi igenom kroppens viktigaste hormoner och vilken mat och vilka näringsämnen som behövs för respektive hormonkörtel. Genomgång av nerv- och hormonsystemet, presentation av hormonaxlar samt koppling mellan hormoner och signalsubstanser. Lärare: Johanna Falk, Maria Karlsson *

Obligatorisk närvaro FrekvensterapiDet finns ett ökande antal elektroniska apparater som kan användas både för att ställa diagnos och för att behandla. Under den här kursen studerar vi de teoretiska grunderna för den här typen av diagnos och behandlingar och hur ett urval av apparaterna kan användas i praktiken. Lärare: Bo Engborg. *

Obligatorisk närvaro Kropps- och AnsiktsdiagnostikEn diagnosmetod där du får lära dig att känna igen tecken på en viss rad förändringar innan de blir allvarliga, innan de ger upphov till smärta och obehag. Diagnosmetoden är flera tusen år gammal. Kursen omfattar diagnosmetoder från både den österländska och den västerländska naturmedicinska traditionen. Genom att vi upptäcker tecknen på ett tidigt stadium kan vi ändra livsföring innan sjukdomen har utvecklats. Denna kurs visar också vägen till bättre förståelse för vad som är riktig kost för var och en. Lärare: Steven Acuff. 

Lärare

Steven Acuff

Kostrådgivare enligt makrobiotik

Bo Engborg

Rektor för Nordiskt Näringscenter.

Johanna Falk

Näringsterapeut

Maria Karlsson

BScH Nutritional Therapy,

Lisa Kock

Örtmedicinare och näringsterapeut

Pekka Nylund

Mikronäringsexpert, terapeut och författare.

Torbjörn Åkerfeldt

Överläkare

Vad säger våra elever om utbildningen?

Jag heter Pia och är utbildad Näringsterapeut på Nordisk Näringscenter. Det är det bästa val jag gjort i livet. Väldigt hög kvalitet på utbildningen och lärarna. Kursen gav mig livet tillbaka eftersom jag var sjuk när jag började och med kunskapen jag lärde mig om kroppen så kom jag sakta men säkert i balans.

Jag hade varit långvarigt allvarligt sjuk 14 år. Vårdens enda hjälp var antidepressiva och livslång sjukskrivning, min läkare sa att jag aldrig kommer att komma ut i arbetslivet igen. Jag sökte då lösningen på egen hand. Jag är sen 5 år tillbaka ute i arbetslivet igen som egen företagare, arbetar heltid och jobbar med det häftigaste som finns.

Att hjälpa alla olika typer av människor till bättre hälsa. Många ungdomar idag mår dåligt och det är fantastiskt att i många fall få ge dom livet tillbaka. Ett tacksammare arbete finns nog inte. Jag har min klinik i Tyresö men då jag har kunder från hela Sverige som pendlar till Tyresö så har jag valt ut ett fåtal orter som jag besöker emellanåt Göteborg, Norrköping och Gävle.

Läs gärna mer på min hemsida om min historia och vilka arbetsmetoder jag använder.

Pia Bjärevall
Jag älskar att inspirera och motivera till bättre hälsa och välmående. Jag ser till helheten och söker grundorsaken till problem och obalanser och hjälper klienter med kost, näring och livsstilsförändringar som passar individen och ger långsiktiga resultat.

Jag älskar att inspirera och motivera till bättre hälsa och välmående. Jag ser till helheten och söker grundorsaken till problem och obalanser och hjälper klienter med kost, näring och livsstilsförändringar som passar individen och ger långsiktiga resultat.

Min mottagning är helt online, vilket gör att jag kan hjälpa dig var du än befinner dig.

Jag har sedan 2009 ägnat mycket tid till att lära mig om hälsa. Jag har gått igenom egen hälsoresa och utbildat mig till Kost- och Näringsterapeut, Hälso- och livsstilsterapeut, samt inom irisdiagnostik/irisanalys). Jag är medlem i Näringsmedicinska Terapeutförbundet http://nmtf.se/

På hemsidan och Facebook hittar du mer information om mina tjänster och hur du får hjälp av mig. Hemsida: https://www.healthyhappiness.se/

Jenny Choudury
Det har varit oerhört lärorikt och intressant att i praktiken få använda all den kunskap jag fått genom er utbildning.  

Det har varit oerhört lärorikt och intressant att i praktiken få använda all den kunskap jag fått genom er utbildning.  Med den erfarenhet jag har nu (med klienter) så tycker jag att innehållet i utbildningen Kost- och Näringsterapeut är mycket bra sammansatt och är en god grund för detta område.

Har även konstaterat att ju mer man läser och utbildar sig inom näringslära och hälsa ju mer förstår jag hur komplext och oerhört  stort detta område är. Konstaterar att jag säkerligen aldrig kommer känna mig helt fullärd men har kommit en bra bit i alla fall.

Det känns också oerhört fint att få arbeta och hjälpa människor och framförallt få dem att inse sin egen kraft och möjlighet att påverka sin hälsa. Flera klienter har återkopplat med en tacksamhet över att de nu fått insikten och förståelsen av hur självläkning med hjälp av rätt kost och näring fungera, det är fint tycker jag.

Malin Kvarnrud
Malin Kvarnrud

Anmäl dig här

Kostnader

Utbildningen består av 27 delkurser. Du bestämmer själv i vilken takt du vill läsa kurserna.

Kostnad: 79 850 kr inkl 25% moms

Avbetalning

Det går även att betala per kurs. Du bestämmer då själv i vilken takt du vill studera och betala kurserna, vid behov går det att göra studieuppehåll Det går också att avbryta utbildningen utan att vara bunden till att betala resterande kurser.

Anmälningsavgift: 2 000 kr.  De flesta kurser kostar 3 200 kr/st. Undantag:

 • Att arbeta som terapeut 1 600 kr
 • Immunförsvaret 3 800 kr
 • Hormonsystemet 4 300 kr

Totalpriset vid betalning per kurs är 88 500 kr inkl moms och inklusive anmälningsavgift.

Vid betalning per kurs bestämmer du själv studietakt/betalningstakt. Du är inte bunden att gå hela utbildningen utan kan göra en paus eller avbryta utbildningen.

När du har betalat anmälningsavgiften är du garanterad samma pris under hela studietiden.

Kursmaterial

Mindre kostnader för kursmaterial tillkommer, totalt cirka 3 000 kr för hela utbildningen.

Ta del av våra köpevillkor Boka studievägledning

Betala hela utbildningen på en gång

Pris: 79 850 kr inkl 25% moms

Du betalar direkt (via kort eller swish) eller via faktura från Payson

Anmäl dig

Betala per kurs

Anmälningsavgift: 2  000 kr.

Du betalar direkt (swish eller kort) eller via faktura från Payson.

Därefter beställer du och betalar kurserna i den takt du önskar.

Anmäl dig