Biofeedbackterapeut & The Road Back

Utbildningen är uppskjuten till våren 2018. Aktuell info återkommer här när datum har bestämts.

En kvalificerad utbildning för dig som vill arbeta med stresshantering och kroniska problem samtidigt som du lär dig att hjälpa klienter att trappa ner på antidepressiva läkemedel.

Utbildningen ger insikt och förståelse för kroppens komplicerade psykofysiologiska system. Du får lära dig hur stress, yttre, inre och biospykosocial påverkar oss kort- och långsiktigt, hur en dysfunktionell andning påverkar samtliga kroppsliga system samt vad vi kan göra åt det. Du får lära dig hur man arbetar med både tillämpad psykofysiologi och biofeedback. Via biofeedback blir det extra tydligt att vi själva kan påverka hur vi mår.

Psykofysiologi och biofeedback

Psykofysiologi är vetenskapen om samspelet mellan miljö, tankar, känslor och beteenden å ena sidan och fysiologiska reaktioner å den andra. Detta vetenskapsområde integrerar psykologi och beteendemedicin och utgör en plattform för att förstå, utreda och förebygga/åtgärda livsstilsrelaterade sjukdomar och problem. Idag känner vi till att sociala processer, tankar och beteenden påverkar oss kroppsligt och att vår kropp i sin tur, eller otur, påverkar psykosociala processer. Biofeedback är den praktiska behandlingstillämpningen av psykofysiologi. Vad som är speciellt med psykofysiologi och biofeedback är just samspelet mellan psykologiska (kognitiva och förkognitiva, automatiska) och fysiologiska processer. Där ingår också sociala processer via hjärnans informationsprocessande – hur vi medvetet och automatiskt bearbetar sociokulturella processer. Vad som sker i våra psykologiska system påverkar kroppen och vice versa.

Hur biofeedback används och varför

I en livsstilsrelaterad psykofysiologisk/biopsykosocial verktygslåda är biofeedback hörnstenen. Behandlingen består i att utbilda klienterna med hjälp av individuellt skräddarsydda åtgärder tillsammans med handledning. Livsstilsrelaterade sjukdomar kan endast förebyggas och åtgärdas med personernas egna förändringar av livsstilsrelaterade beteenden. Genom kunskap och motiverande individuellt utformade strategier kan vi både förebygga såväl som åtgärda. I det här arbetet är biofeedback centralt. Som exempel kan du genom denna kurs hjälpa människor att förebygga stress genom stresshantering på en grundlig nivå.

cStress FT-biofeedback

cStress FT (fingertemperatur) mäter hur stresspåslaget (sympatiska nervsystemet) fungerar och hur det kan påverkas av dig själv. Under utbildningen lär du dig att hantera cStress FT-biofeedback, ett enkelt och robust mätsystem av biologiska stressreaktioner. Med hjälp av det kan man följa förmågan av stresshantering för att kunna slappna av. cStress FT kopplas till en dator och går att användas i en rad olika sammanhang;

 • På arbetsplatser, hemma i kliniska sammanhang.
 • För tester av passiv och aktiv avslappningskapacitet
 • För biofeedback liksom för utvärderingar
 • Speciella tester och biofeedback för olika fokusområden, t.ex. ADHD och hypertension

Att kunna slappna av är en viktig färdighet och en grundförutsättning för god sömn och återhämtning. När vi stressar blir fingrarna kallare; när vi slappnar av blir de varmare. Genom att träna upp stresshanteringen genom lugn andning och/eller avslappning skapas en balans i nervsystemet samt i andra viktiga biologiska system. cStress FT är ett enkelt, robust mätsystem som mäter hudtemperaturförändringar i hundradels grader. Detta gör att ytterst små förändringar kan observeras. Syftet är att när man tränar biofeedback så kan man se resultatet av sin träning även om man inte känner det. När man har problem att slappna av är det mycket viktigt att veta om man tränar på rätt sätt.

The Road Back

The Road Back är ett forskningsbaserat program som har hjälpt mer än 40.000 individer, främst i USA, till ett bättre och läkemedelsfritt liv. The Road Back-programmet reducerar de biverkningar som många drabbas av vid nedtrappning av medicinering till den grad att de i vissa fall elimineras. Under föreläsningen presenteras programmet och även den genforskning som programmet bygger på. I kursen studerar vi vilka specifika kosttillskott som är framtagna för att optimera effekten och som används i The Road Back.

Förkunskaper

 • Läsförståelse på engelska.
 • Grundläggande medicin (basmedicin) är en fördel men inte nödvändigt.
 • Bärbar dator (Windows) krävs för att kunna använda Biofeedback FT.

Målgrupp för utbildningen

Det fungerar utmärkt att använda psykofysiologi och biofeedback som en egen verksamhet, alternativt kombinera det med andra behandlingsformer.

 • Friskvårdskonsulenter
 • Sjukvårdspersonal
 • Kost- och näringsterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Osteopater
 • Massörer
 • Coacher
 • Övriga intresserade av självreglering och egenvård

Framtidens sjukvård är friskvård

Det behövs ett paradigmskifte för hur vi ser på sjukdomar. Flertalet av dagens sjukdomar är livsstilsrelaterade och kan inte bekämpas med ”traditionell pillersjukvård”. Det krävs att vi ser till hela människan. Vi måste ställa oss frågan varför, utreda och lägga upp en individuell strategi innan vi börjar åtgärda. Här är tillämpad psykofysiologi och biofeedback en stor del av framtiden. Respiratorisk psykofysiologi, det vill säga hur en dysfunktionell andning påverkar oss, är den enskilt viktigaste parametern. I framtiden samarbetar läkare med psykofysiologer, biofeedbackterapeuter och kost- och närings-terapeuter. Det gäller att ge individer redskap och kunskap så att de kan hålla sig friska. Ett gammalt ordspråk säger; ”Ge en människa en fisk och hon blir mätt för dagen, lär henne att fiska och hon blir mätt hela livet”. För att kunna fiska krävs redskap och kunskap i hur man använder dem. Psykofysiologi och BioFeedback är de redskapen.

Kurslitteratur

Kurskompendierna är på svenska medan vissa vetenskapliga rapporter är på engelska. Sammanlagd kostnad för kurslitteratur är ca 1 500 kronor.

Studiegrupper

Mellan de gemensamma träffarna arbetar vi i studiegrupper, lämpligen sammansatta av personer som bor i närheten av varandra. Finns det ingen i närheten går det även att träna på släkt och vänner.

Krav för slutdiplom

 • Närvaro vid samtliga kurstillfällen. Missar man ett steg kan man ta igen det nästa gång kursen ges.
 • Avklarade gruppuppgifter.
 • Godkända skriftliga prov.

Utbildningsupplägg

Utbildningen består totalt av 6 träffar. Sista träffen är 3 dagar, övriga är 2 dagar.

Via vår kursportal på internet gör man skrivningar och kommer åt extramaterial.

Lärare

Anders Lönedal är ingenjören som bytte inriktning på livet. Via egna erfarenheter upptäckte han andningens betydelse och att det finns grundinställningar i kroppen som inte är förhandlingsbara. Efter ett långt, internationellt yrkesliv på Volvo Lastvagnar kom Anders i kontakt med psykofysiologi och biofeedback. Ingenjören i honom såg snabbt att just biofeedback, att kunna mäta funktioner och reaktioner i kroppen, ökade möjligheterna att nå förhållandevis snabba resultat i arbetet med stressreaktioner. Utbildad på dåvarande IPM (Institutionen för Psykologisk Beteendemedicin) på Karolinska Institutet och av Professor Bo von Scheele år 2000 är Anders huvudintresse respiratorisk psykofysiologi. Sedan starten har han arbetat med ett mycket stort antal individer. Förutom utbildning i psykofysiologi har Anders även läst Basmedicin på marinens sjukvårdsskola.

Information

Tider: 10-17 alla dagar Plats: Nordiskt Näringscenter, Lagaplan 1, Bagarmossen Lärare: Anders Lönedal, www.coolmind.se Kostnad: 6 avbetalningar på 2 750 kr (totalt 16 500 kr). Biofeedback cStress FT tillkommer och kostar ca 3 000 kronor. Kostnad för kursmaterial ca 1 500 kr (kompendier, artiklar, bok). Alla priser är inkl. moms. Gå en kurs i stresshantering som hjälper dina klienter för livet – fyll i formuläret nedan. Du kan även anmäla dig till utbildningen genom att ringa oss på 08-559 24 170.

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret nedan. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

 • Observera att fakturan skickas till den e-post du uppger.
 • Behövs för den försäkring vi har via NBV.
 • För att anmäla dig behöver du först acceptera våra anmälningsvillkor. Markera rutan för att acceptera.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.