Utbildning till kost- och näringsterapeut | Nordiskt Näringscenter

Kost- och Näringsterapeut

Löpande antagning

En kvalificerad utbildning för dig som vill arbeta med kostrådgivning och som närings­terapeut. Löpande antagning innebär att du kan börja när du vill! Utbildningen går till stora delar att läsa på distans.

Makro- och mikronäring

Utbildningen ger både ett makro- och mikroperspektiv på näring. Makronäring handlar om maten vi äter, kolhydrater, fetter och proteiner. Hur man komponerar en måltid som är näringsmässigt balanserad, vad man bör undvika och hur man an­­passar kosten till olika individers behov. Vi lär oss teoretiskt och praktiskt hur man ser på kosten och dess läkande egenskaper inom olika kosttraditioner, till exem­pel makrobiotik, LCHF och levande föda.

Mikronäring är en stor del av utbildningen, det handlar om enskilda närings­­ämnen, till exempel vitaminer, mineraler och fettsyror. Vi lär oss hur man kan an­vän­da enskilda vitaminer, mineraler och fettsyror terapeutiskt.

Dessutom ingår kur­ser om hur kroppen fungerar och kur­ser inriktade på speciel­la områden, till exempel matsmältningssystemet, det hormonella systemet, hjärta­- och kärl samt idrottsnutrition. Under dessa kurser fördjupas kunskaperna om hur systemet fungerar, olika analysmetoder och hur man både kan förebygga och behandla problem.

I utbildningen till Kost- och Näringsterapeut ingår också en grundkurs i ört­medicin. Att komplettera en god kost, vitaminer, mineraler och fettsyror med läkeörter gör att behandlingarna blir effektivare.

Vad är en kost- och näringsterapeut?

En Kost- och Näringsterapeut är en person som har studerat näringsfysiologi, klinisk nut­ri­tion, hälsosam matlagning i praktik och teori. Inom klinisk nutrition använder man individuella rekommendationer angående kosthållning och individuellt anpassade tillskott av vitaminer, mineraler, enzy­mer, probiotika och andra kosttillskott för att förbättra hälsan och höja livs­kvaliteten. Man vill främja hälsan genom att ge näringsämnen som kan för­bättra bio­kemiska, fysiologiska och psykologiska funktioner. En näringsterapeut kan ta fram ett behand­lings­program för att fylla på näringsdepåer och optimera varje persons genetiska potential. Under utbildningen får du lära dig flera effektiva analysmetoder du kan använda på den egna mottagningen, till exempel blodanalyser, artärstelhetsmätning (arteriografi) och frek­vensanalys. Dessutom lär du dig att tolka tester som görs på laboratorier.

Möt några av våra utbildade Kost- och Näringsterapeuter.

Hälsodetektiv

Arbetet som kost- och näringsterapeut innebär ofta att man är lite av en detektiv. Man för­söker hitta vad det är som orsakar en klients hälsoproblem. Till sin hjälp har man per­sonens berät­tel­se, analyser man gör på sin mottagning och resultat från labora­torietester. Därefter försöker man tillsammans med klienten hitta en lösning på personens problem. Vid återbesök utvärderar man resultatet och kommer fram till hur man ska gå vidare.

Som kost- och näringsterapeut arbetar man inte med att dölja symptom. Med hjälp av grund­­liga undersökningar och analyser försöker man istället komma fram till bakomliggande orsaker och behandla dessa.

Man kan också arbeta med grupper och ge allmänna kostråd, hålla föredrag, blogga, hålla webinarier eller traditionella studiecirklar om hälsa och sunda matvanor. En del kost- och näringsterapeuter arbetar i hälso­kostaffärer där de kan hjälpa kunderna att göra väl under­byggda val.

Schema för utbildningen

Kostnader för utbildningen

Framtidens sjukvård och friskvård

Framtiden för sjukvården är att använda mildare metoder som stödjer kroppens egna utrens­nings- och uppbyggnadsprocesser innan man tar till starkare åtgärder som starka mediciner, operationer och strålning.

Framtidens läkare bör samarbeta med kost- och näringsterapeuter som lär klienterna att äta bättre och hjälpa dem med bestående positiva livsstilsförändringar. Man satsar då främst på kost- och motionsförbättringar, ofarliga biologiska medel och behandlingar innan man sät­ter in starka läkemedel eller åtgärder som ofta har negativa biverkningar eller konse­kvenser.

Biverkningar från läkemedelsbehandlingar är idag en av de främsta dödsorsakerna. Sam­tidigt ger konsumtion av kosttillskott i stort sett inga biverkningar. Allt fler människor inser att läke­medel bör användas som sista alternativ och inte det första som oftast sker nu. De flesta symptom minskar, eller försvinner helt, av förändringar i kosten och intag av noga anpassat kosttillskott. Som kost- och näringsterapeut kan man hjälpa sina klienter att stärka sitt försvar mot sjukdomar och ge individanpassade kostråd och råd om eventuella behov av kosttillskott.

Framtidens terapeuter kommer att utbilda sina patienter i att förbättra matvanorna och livs­stilen för bestående förbättringar och för att förebygga framtida problem.

En godkänd utbildning

Utbildningen är godkänd av följande yrkesförbund:

Kroppsterapeuternas Riksförbund

Godkänd av KRY

 

 

 

 

 

Näringsmedicinska terapeutförbundet

Näringsmedicinska Yrkesförbundet

Komplementärmedicinska Riksförbundet

Den optimala kosten

Nordiskt Näringscenter tror inte på att det finns en kost som passar alla, därför lär vi ut grun­derna för hur näringsämnen fungerar och ger förslag på olika sätt att äta. Under utbildningen diskuterar vi för- och nackdelar med olika dieter, till exempel levande föda, LCHF, vegetarisk kost, vegankost, paleo och makrobiotik.

Målgrupp för utbildningen

En bra grund för att utbilda sig till Kost- och Näringsterapeut är att man är intresserad av att hjälpa andra. Man kan använda utbildningen i kost- och näringsterapi som ett eget yrke, eller använda det i kombination med andra behandlingsformer. Utbildningen är lämplig för bland annat:

 • De som idag arbetar med något annat och vill byta karriär.
 • Terapeuter, t ex kiropraktorer, naprapater, massörer, osteopater, zontera­peuter, shiatsuterapeuter, akupunktörer, örtmedicinare, personliga tränare och kinesiologer som vill ha fler möjlgiheter att hjälpa sina klienter.
 • Friskvårdskonsulenter och dietister
 • Hälsohemspersonal
 • Läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster
 • Hushållslärare
 • Kost- och hälsointresserade
 • Anställda inom hälsokostbranschen

Lärarna

Vi har ett flertal lärare på utbildningen som var och en undervisar sina specialområden. De är er­far­na näringsterapeuter, forskare och läkare.

Förkunskapskrav

All undervisning och obligatorisk kurslitteratur är på svenska. Vi har inga formella förkunskapskrav, det viktigaste är att man har ett stort intresse för hälsofrågor.

Flexibel utbildning till kost- och näringsterapeut

Har man läst motsvarande kurser hos oss eller annan arrangör tidigare kan dessa tillgodo­räknas. Minst 70% av utbildningen ska ha gjorts hos oss för att vi ska utfärda diplom. Kontakta oss för validering av kursintyg från andra arrangörer.

Diplom

För att erhålla slutdiplom (Diplomerad Kost- och Näringsterapeut) krävs att man har läst de ingående kurserna med tillhörande skrivningar, godkända slutprov och fem fallstudier.

På distans och i klassrummet

De flesta kurser går att läsa på distans. En hel del är redan inspelat, vilket innebär att man kan börja utbildningen när man vill. De inspelade kurserna består av videofilmer som man tar del av via vår kursportal och tryckta kompendier. På några av kurserna behöver man vara närvarande eftersom de innehåller praktiska mo­ment. Dessa kurser hålls i våra lokaler, Lagaplan 1, Bagarmossen (ca 20 minuter med tunnel­bana från Stockholm Central). Det finns parkeringsplatser i närheten.

Kan man dela upp utbildningen?

Man kan gå enskilda kurser utan att gå hela utbildningen. Man kan också gå en termin i taget och sedan vänta innan man tar nästa termin. Om man har gått alla kurser inom 5 år kan man göra slutprovet och fallstudier för att få ut sitt diplom.

Kurslitteratur och kursportal

För varje delkurs finns ett kurskompendium. Kompendierna är på svenska. De olika lärarna ansvarar för respektive kompendium. I samband med kurserna får du tips på böcker som kan användas för ytterligare fördjupning.

Skolan har en kursportal på internet för distanskurser, skrivningar, diskussioner mellan ele­ver, fördjupande artiklar och användbara länkar. Kursportalen kan man använda via dator, surfplatta eller smart telefon.

Schema

Arbetar man heltid rekommenderar vi att man läser ungefär en kurs per månad, då blir studietiden omkring 2 år. Har man mer tid och lust kan man läsa i snabbare takt. I och med att utbildningen till stor del går på distans kan man i stor utsträckning själv bestämma studietakten. De kurser där det är obligatorisk närvaro återkommer en gång per år. De är i allmänhet förlagda till helger. Förutom kurserna får man räkna med några timmars självstudier per vecka.

Grundmedicinsk utbildning

Det är en fördel om du som näringsterapeut har grundmedicinsk utbildning (basmedicin). De flesta väljer att studera grundmedi­cin efter utbildningen till Kost- och Näringsterapeut. En grundmedicinsk utbildning krävs för medlemskap något av yrkes­förbunden. Kontakta respektive förbund för mer information.

Kostnader

Kursschema och kostnader.

Det är en deltidutbildning och inte CSN-berättigad.

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret nedan. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

 • Observera att fakturan skickas till den e-post du uppger.
 • Behövs för den försäkring vi har via NBV.
 • För att anmäla dig behöver du först acceptera våra anmälningsvillkor. Markera rutan för att acceptera.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev