Kostnader för utbildningen till Kost- och Näringsterapi 2017-2019

A. Betalning per termin

Anmälningsavgift:  2000 kr
Termin 1:  13 300 kr
Termin 2:  15 390 kr
Sommarkurser:  11 780 kr
Termin 3:  12 825 kr
Termin 4:  15 390 kr
Totalkostnad:  70 685 kr
Terminsfakturorna ska betalas innan den första kursen respektive termin.

B. Betalning per kurs

Anmälningsavgift:  2 000 kr
Termin 1:  5 x 2 700 + 500 kr = 14 000 kr
Termin 2:  6 x 2 700 kr = 16 200 kr
Sommarkurser: 2 x 2 700 kr + 3 200 + 3 800 = 12 400 kr
Termin 3: 5 x 2 700 kr = 13 500 kr
Termin 4: 6 x 2 700 kr = 16 200 kr
Totalkostnad:  74 300 kr