Mikronäringslära, Distansutbildning - Nordiskt näringscenter

Mikronäringslära, Distansutbildning

Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar om kolhydrater, proteiner och fetter. Det här är en utbild­ning för dig som vill ha djupa kunskaper inom mikronäring.

Utbildningen är indelad i fem block. Varje block består av flera kortare inspelningar som tillsammans motsvarar omkring 2 dagars studier. Utbildningen innefattar bland an­nat följande moment:

 • Grundläggande principer inom mikronäringsläran.
 • Läran om upptag och absorbtion.
 • Den intermediära metabolismen.
 • Bristsymptom – generella och funktionella bristindikationer. Vi lär oss skillnaden mellan generella och funktionella bristtillstånd.
 • Kliniska användningsområden – terapeutisk användning.
 • Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser.
 • Beredningsformer.
 • Kontraindikationer och interaktioner.
 • Mikronäringsämnen och konventionella läkemedel.
 • Synergism och antagonism.
 • Gällande lagstiftning – Patientsäkerhetslagen.
 • Basbildande mineraler
 • Spårelement
 • Vattenlösliga vitaminer
 • Fettbundna vitaminer och fettsyror

Mikronäringslära steg 1 – Grundläggande principer, läs mer
Mikronäringslära steg 2 – Basbildande mineraler, läs mer
Mikronäringslära steg 3 – Spårelementsläran, läs mer
Mikronäringslära steg 4 – Vattenlösliga vitaminer, läs mer
Mikronäringslära steg 5 – Fettbundna vitaminer och fettsyror, läs mer

Distans: Du följer kursen från din dator, du ser presentationen och hör läraren. Du kan börja när du vill och har tillgång till inspelningarna i två år. Till kursen hör ett diskussionsforum där du kan ställa frågor och diskutera med läraren och andra elever. .
Lärare:
Pekka Nylund
Kostnad: 14 400 kr inkl moms (avbetalning 5 x 3 200 kr = 16 000 kr)
Dokumentation: Pärm med omfattande kompendier på svenska: 200 kr.

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret nedan. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

 • Observera att fakturan skickas till den e-post du uppger.
 • Behövs för den försäkring vi har via NBV.
 • För att anmäla dig behöver du först acceptera våra anmälningsvillkor. Markera rutan för att acceptera.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev