Örtterapi - Nordiskt näringscenter

Örtterapi

En avancerad utbildning i örtterapi baserad både på den senaste forsk­­ningen och traditionella tillämpningar.

Örtterapeuter ordinerar oftast örter i kombinationer och säljer där­efter dessa kom­­binationer direkt till sina patienter. Detta skiljer sig från det vanliga medi­cins­ka systemet där en läkare ordinerar en eller kanske två läkemedel som patienten erhåller från en farmaceut. Oftast ordi­ne­rar örtterapeuter örter med syfte att åter­ställa normal organfunktion. Dessa kombinationer är individualise­rade och unika för varje patient. Kombinationerna varierar vanligtvis från gång till gång allt eftersom kroppen läker. Dessutom ger moderna örtterapeuter ofta rekommen­da­tioner om näringstillskott för att stödja örtbehandlingen. Detta innebär att under en konsultation finns en hel del att tänka på.

Utbildningens innehåll

Du lär dej använda 100 olika örter och hur de kan kombineras med medicinska svam­par och närings­­till­skott för varje organsystem.
Varje kurs börjar med en fysiologisk genomgång av kroppens olika system. Där­efter presenteras möjliga orsaker till kroppens dysfunktion, det kan till exem­pel vara miljöfaktorer och näringsbrister.
Sedan följer omfattande beskrivningar av växtbaserade sjukdoms­behand­lin­gar som relateras till användning av olika örter och svampar.

Avancerad utbildning

Utbildningen är på en hög nivå. I kursmaterialet finns det en hel del citat från aktuell forskning, dessa är oftast på engelska. Forskningen handlar om olika saker som är relevanta för respektive kurs, det kan vara örter, aminosyror, vitaminer, kostvanor, dryckesvanor, rökning och annat.

Delkurser under utbildningen i Örtterapi

 1. Introduktion och Matsmältning, 3 dagar, 25-27 september 2020
 2. Avgiftning, lever, gallblåsa och njurar, 2 dagar, 24-25 oktober 2020
 3. Kardiovaskulära systemet, 3 dagar, 20-22 november 2020
 4. Immunförsvar, andning och inflammation, 3 dagar, 22-24 januari 2021
 5. Nervsystemet, 2 dagar, 13-14 februari 2021
 6. Hormonsystemet, 2 dagar, 27-28 mars 2021

Vill du anmäla dig till enstaka delar av utbildningen gör du det på respektive kurs sida.

Mer om delkurserna

Här finns lite mer information om delkurserna.

Steg 1 Introduktion och Matsmältning

Vi börjar med en introduktion till språket och de verktyg örtterapeuter använder, det vill säga vår grundläggande kunskap.

Vi studerar olika typer av örtprodukter som är kommersiellt tillgängliga och som omfattar både produkter som är registrerade hos Läkemedelsverket och icke-registrerade. Vi inspek­te­rar hur olika produkter tillverkas, inklusive gröna drinkar, pulveriserade örter i kapslar, alko­hol­extrakt och fasta extrakt för tabletter. Vi diskuterar för- och nackdelar med de olika pro­dukterna och tillverkningsmetoderna.

Vi kommer även att studera matsmältningen. God matsmältning är en grundförutsättning för hälsa och friska människor har en god aptit. Det finns en lång och framgångsrik tradition inom örtmedicinen av att behandla många olika typer av matsmältningsproblem.

Steg 2 Avgiftning, lever, gallblåsa och njurar

Nedsatt avgiftning av levern och njurarna leder till problem i många delar av kroppen, särskilt hjärnan, huden, musklerna och lederna. Det kan till exempel leda till huvudvärk till gikt. Leverns funktioner är noggrant undersökta och förstådda tack vare forskning. eftersom efter en biopsi växer levervävnaden snabbt till­baka. I Fas 1 av le­verns avgiftning är det komplexa kemi­­kalier i miljön och meta­boliska avfall som reduceras till enklare men ofta mer toxis­ka produk­ter. Dessa giftiga pro­dukter kombineras med amino­syror (Fas 2) för att utsöndras (Fas 3) via galla eller via nju­rar­na.

Tillsammans med de relevanta aminosyrorna finns det många örter med en lång tradition av att framgångsrikt be­hand­la både akuta och kroniska problem i lever- och gall­blåse­systemet.

I de flesta fall svarar njurar och urinblåsa snabbt på behandling med örter som oftast kompletteras med flera viktiga närings­ämnen.

Steg 3 Kardiovaskulära systemet

Blodpropp, hjärtinfarkt och hjärninfarkt är vanliga dödsorsaker, men de förekommer sällan hos yngre.

Det är en bra idé om vi kan skjuta upp dessa typer av händelser så länge som möjligt, trots detta självklara koncept väljer många av oss en livsstil som minskar vår livslängd genom att artärer sätts igen.

För god hälsa, måste cirkulationssystemet ha tillgång till näringsämnen, som finns i stora mängder i frukt, grönsaker samt i fisk och skaldjur.

Att förebygga och återställa hälsa i det kardiovaskulära systemet innebär att man använder örter som är rika på flavonoider och saponiner, tillsammans med bland annat flera aminosyror och omega 3-fettsyror.

Steg 4 Immunförsvar, andning och inflammation

Andningen innebär intag av luft som innehåller en stor mängd damm, allergener, pollen, bak­te­rier, virus, mögel och luftföroreningar – plus alla toxiner ditt arbete skapar. En snabb och spe­ci­fik respons krävs av vårt immunsystem för att undvika infektioner och vävnadsskador.

Slem i våra luftvägar infångar inkommande otrevligheter och antikropparna i slemmet attackerar inkommande mikroorganismer. Slemmet kan sedan tippas i matsmältningssystemet för att de främmande partiklarna ska förstöras.

Det finns också många örter som är användbara för att öka de vita blodkropparnas akti­vi­tet, men få är europeiska, de flesta är från kinesiska och ayurvediska traditioner medan echinacea är från Nordamerika.

Steg 5 Nervsystemet

Hud, muskler och bindväv blir ofta kroniskt inflammerade när antingen matsmältnings­orga­nen eller avgiftningssystemet inte fungerar som de ska eller när det rå­der näringsbrist. Följaktligen blir behandling med antingen steroider eller icke-steroida antiinflammatoriska medel till liten nytta för att åter­ställa organens vitalitet och kan försämra den totala hälsan. Att för­bättra sin näringsstatus och återställa funktionen hos matsmält­nings- och avgiftningssystemen är en bra start.

Eftersom dåliga saker har drabbat människor under alla tider, har folk byggt upp en kunskapsbas av örter som hjälper till att åter­ställa balansen i psyket. Några av de mest kända örterna är europiska: johannesört och valeriana.

Steg 6 Hormonsystemet

Liksom nervsystemet, är hormonsystemet ett styrsystem vars signaler ofta börjar i hjärnan. Hypo­­talamus och hypofysen producerar primära hormoner som stimulerar perifera organen, såsom sköldkörteln, som i sin tur producerar sekundära hormoner som verkar på kropps­väv­nader.

Andra hormoner frisätts som svar på matintag, såsom bukspottkörteln som producerar insulin som respons till stigande blodsocker och magen som producerar gastrin som respons till de aromatiska aminosyrorna i livsmedel.

Vårt mål är att använda örter och näring för att återställa normal funktion och ett holistiskt välbefinnande.

Diplom i örtterapi

Genom att delta i alla 6 stegen och göra skrivningar erhåller du ett diplom i örtterapi. Det är en skrivning per steg, skrivningarna göra på internet.På plats eller på distans

På plats eller på distans

Du kan välja att vara med på distans eller i klassrummet. Läser du på distans kan du vara med i direktsändning eller ta del av inspelningarna i efterhand. Även om du är med på plats kan du ta del av inspelningarna i efterhand om du vill repetera.

Information

Tider: Alla dagar 9.30 – 17
Kostnad: 23 355 kr inkl moms vid betalning av hela utbildningen på en gång.
Enstaka kurser 3 dagar kostar 5 150 kr
Enstaka kurser 2 dagar kostar 3 500 kr
Plats: Nordiskt Näringscenter, Lagaplan 1, Bagarmossen
Dokumentation: Kompendier på svenska ingår i priset

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret nedan. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

 • Observera att fakturan skickas till den e-post du uppger.
 • Behövs för den försäkring vi har via NBV.
 • Välj om du vill gå kursen på plats eller på distans.
 • För att anmäla dig behöver du först acceptera våra anmälningsvillkor. Markera rutan för att acceptera.
 • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev