Vad är näringsterapi?

Vad är näringsterapi?

En näringsterapeut arbetar med att hitta eventuella näringsobalanser hos sina klienter. Det kan handla om både brister och för stora intag av olika näringsämnen.

Makronäring och mikronäring

Ofta skiljer man mellan makronäring, kolhydrater, proteiner och fetter samt mikronäring, vitaminer och mineraler. Dessutom intresserar man sig för andra aspekter av kosten, till exempel antioxidanter, flavonoider och andra fytokemikalier (kemiska ämnen från växter).

Analysmetoder

Näringsterapeuter använder sig av olika metoder för att att hitta näringsobalanser. Den viktigaste metoden är att ställa frågor till klienten om dennes tillstånd och sjukdomshistoria (anamnes). Dessa frågor är både allmänna och specifika för att både hitta större obalanser i matvanor och livsstil och detaljer som kan vara viktiga för klientens tillstånd. Dessutom kan näringsterapeuten använda sig av till exempel

  • Labtester från vårdcentralen
  • Torrblodsanalys
  • Levande blodanalys
  • Urinanalys
  • Visuell analys
  • Elektronisk analys (frekvensterapi, bioresonans)
  • Analyser som görs av andra laboratorier i Sverige eller utomlands, det kan vara hormonanalyser, genanalyser, hårmineralanalys eller fullblodsanalys.

Ofta är det lite av ett detektivarbete för att hitta vad det är som orsakar obalanser.

Vem besöker en näringsterapeut

Många av de som besöker en näringsterapeut har problem som de har brottats med under en längre tid. De kanske har besökt läkare och har inte fått nöjaktig hjälp för sina åkommor.
Många lider av mer diffusa problem, det kan till exempel vara en onormal trötthet, överkänslighet, obehag från matsmältningsapparaten eller allergier.
En tredje grupp är de som känner på sig att de borde ha förbättra sina kostvanor men vet inte riktigt hur och behöver hjälp för att hitta rätt.

Behandlingar

Näringsterapeuten kommer i första hand med rekommendationer för hur klienten ska kunna må bättre. Det kan vara

  • Ändrade kostvanor
  • Ändrade motionsvanor
  • Näringstillskott

Många näringsterapeuter arbetar också med kompletterande metoder såsom akupunktur, massage, frekvensterapi, su jok eller zonterapi. Näringsterapeuten kan också vid behov hänvisa till någon annan specialist.

Uppföljning

När man har besökt en näringsterapeut och fått råd för vad man ska göra är det viktigt att man gör en eller flera uppföljningar för att utvärdera resultatet av insatsen. Ofta behöver man göra en del vidare justeringar under resans gång.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!