Utbildningar

Kost- och Näringsterapeut

Löpande antagning

En kvalificerad utbildning för dig som vill arbeta med kostrådgivning och som närings­terapeut. Löpande antagning innebär att du kan börja när du vill! Utbildningen går till stora delar att läsa på distans.

Att vara en kost- och näringsterapeut

Utbildningen ger både ett makro- och mikroperspektiv på näring. Makronäring handlar om maten vi äter, kolhydrater, fetter och proteiner. Hur man komponerar en måltid som är näringsmässigt balanserad, vad man bör undvika och hur man an­­passar kosten till olika individers behov. Vi lär oss teoretiskt och praktiskt hur man ser på kosten och dess läkande egenskaper inom olika kosttraditioner, till exem­pel makrobiotik, LCHF och levande föda.

Mikronäring är en stor del av utbildningen, det handlar om enskilda närings­­ämnen, till exempel vitaminer, mineraler och fettsyror. Vi lär oss hur man kan an­vän­da enskilda vitaminer, mineraler och fettsyror terapeutiskt.

Dessutom ingår kur­ser om hur kroppen fungerar och kur­ser inriktade på speciel­la områden, till exempel matsmältningssystemet, det hormonella systemet, hjärta­- och kärl samt idrottsnutrition. Under dessa kurser fördjupas kunskaperna om hur systemet fungerar, olika analysmetoder och hur man både kan förebygga och behandla problem.

I utbildningen till Kost- och Näringsterapeut ingår också en grundkurs i ört­medicin. Att komplettera en god kost, vitaminer, mineraler och fettsyror med läkeörter gör att behandlingarna blir effektivare.

En Kost- och Näringsterapeut är en person som har studerat näringsfysiologi, klinisk nut­ri­tion, hälsosam matlagning i praktik och teori. Inom klinisk nutrition använder man individuella rekommendationer angående kosthållning och individuellt anpassade tillskott av vitaminer, mineraler, enzy­mer, probiotika och andra kosttillskott för att förbättra hälsan och höja livs­kvaliteten. Man vill främja hälsan genom att ge näringsämnen som kan för­bättra bio­kemiska, fysiologiska och psykologiska funktioner. En näringsterapeut kan ta fram ett behand­lings­program för att fylla på näringsdepåer och optimera varje persons genetiska potential. Under utbildningen får du lära dig flera effektiva analysmetoder du kan använda på den egna mottagningen, till exempel blodanalyser, artärstelhetsmätning (arteriografi) och frek­vensanalys. Dessutom lär du dig att tolka tester som görs på laboratorier.

Arbetet som kost- och näringsterapeut innebär ofta att man är lite av en detektiv. Man för­söker hitta vad det är som orsakar en klients hälsoproblem. Till sin hjälp har man per­sonens berät­tel­se, analyser man gör på sin mottagning och resultat från labora­torietester. Därefter försöker man tillsammans med klienten hitta en lösning på personens problem. Vid återbesök utvärderar man resultatet och kommer fram till hur man ska gå vidare.

Som kost- och näringsterapeut arbetar man inte med att dölja symptom. Med hjälp av grund­­liga undersökningar och analyser försöker man istället komma fram till bakomliggande orsaker och behandla dessa.

Man kan också arbeta med grupper och ge allmänna kostråd, hålla föredrag, blogga, hålla webinarier eller traditionella studiecirklar om hälsa och sunda matvanor. En del kost- och näringsterapeuter arbetar i hälso­kostaffärer där de kan hjälpa kunderna att göra väl under­byggda val.

Framtiden för sjukvården är att använda mildare metoder som stödjer kroppens egna utrens­nings- och uppbyggnadsprocesser innan man tar till starkare åtgärder som starka mediciner, operationer och strålning.

Framtidens läkare bör samarbeta med kost- och näringsterapeuter som lär klienterna att äta bättre och hjälpa dem med bestående positiva livsstilsförändringar. Man satsar då främst på kost- och motionsförbättringar, ofarliga biologiska medel och behandlingar innan man sät­ter in starka läkemedel eller åtgärder som ofta har negativa biverkningar eller konse­kvenser.

Biverkningar från läkemedelsbehandlingar är idag en av de främsta dödsorsakerna. Sam­tidigt ger konsumtion av kosttillskott i stort sett inga biverkningar. Allt fler människor inser att läke­medel bör användas som sista alternativ och inte det första som oftast sker nu. De flesta symptom minskar, eller försvinner helt, av förändringar i kosten och intag av noga anpassat kosttillskott. Som kost- och näringsterapeut kan man hjälpa sina klienter att stärka sitt försvar mot sjukdomar och ge individanpassade kostråd och råd om eventuella behov av kosttillskott.

Framtidens terapeuter kommer att utbilda sina patienter i att förbättra matvanorna och livs­stilen för bestående förbättringar och för att förebygga framtida problem.

Utbildningen är godkänd av följande yrkesförbund:

Kroppsterapeuternas Riksförbund

Godkänd av KRY

 

 

 

 

 

Näringsmedicinska terapeutförbundet

Näringsmedicinska Yrkesförbundet

Komplementärmedicinska Riksförbundet

Om utbildningen

Nordiskt Näringscenter tror inte på att det finns en kost som passar alla, därför lär vi ut grun­derna för hur näringsämnen fungerar och ger förslag på olika sätt att äta. Under utbildningen diskuterar vi för- och nackdelar med olika dieter, till exempel levande föda, LCHF, vegetarisk kost, vegankost, paleo och makrobiotik.

En bra grund för att utbilda sig till Kost- och Näringsterapeut är att man är intresserad av att hjälpa andra. Man kan använda utbildningen i kost- och näringsterapi som ett eget yrke, eller använda det i kombination med andra behandlingsformer. Utbildningen är lämplig för bland annat:

 • De som idag arbetar med något annat och vill byta karriär.
 • Terapeuter, t ex kiropraktorer, naprapater, massörer, osteopater, zontera­peuter, shiatsuterapeuter, akupunktörer, örtmedicinare, personliga tränare och kinesiologer som vill ha fler möjlgiheter att hjälpa sina klienter.
 • Friskvårdskonsulenter och dietister
 • Hälsohemspersonal
 • Läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster
 • Hushållslärare
 • Kost- och hälsointresserade
 • Anställda inom hälsokostbranschen

Vi har ett flertal lärare på utbildningen som var och en undervisar sina specialområden. De är er­far­na näringsterapeuter, forskare och läkare.

Steven Acuff föddes 1945 i Moscow, Idaho, USA. Han fick 1967 diplom (Bachelor of Arts) från Willamette University i Salem, Oregon, och fortsatte sedan att studera ett år som Fulbright-stipendiat vid Bonn universitet i Tyskland.

Han upptäckte ekologisk mat 1971 genom sitt möte med makrobiotik. Mellan 1980 och 1987 studerade han vid olika tillfällen hos den kända författaren och läraren i makrobiotik, Michio Kushi i Boston, Massachusetts. Detta gav honom mer kunskaper om det makrobiotiska kosthållet, som t ex mat för självläkande och kropps och ansiktsdiagnostiken enligt den österländska läran.

Från 1988-1993 var Steven kostrådgivare för patienter på Habichtswald Kliniki Kassel, med avdelningar för inre medicin, onkologi (cancermedicin) och psykosomatik.

1989 gav han ut boken Das makrobiotische Gesundheitsbuch(Goldmann Verlag, München), som tryckts i nio upplagor. Boken kom ut 1992 på svenska med titeln På Kornet.

1993 träffade Steven författaren Sally Fallon som skrev Nourishing Traditions. Hon visade honom den klassiska boken Nutrition and Physical Degenerationav Dr. Weston A. Price. Denna bok gav honom nya insikter om kost och hälsa.

1993 träffade Steven också dr. med. Renate Collier i Tyskland, som erbjöd undervisning om syra-basbalansen och hälsan i matsmältningen. Dr. Collier utvecklade en unik massageteknik för att stärka magen och tarmen och en för att minska ansamlingar av syra i bindvävnaden. Steven lärde sig denna massage under sitt samarbete med henne. Dr. Collier skrev också några böcker om matsmältnings hälsa.

Steven har också undervisat på många kurser runtom i världen, bland annat gemensamma kurser med Shizuko Yamamoto, en känd mästare i shiatsu-massage. Dessa kurser gav honom bra kunskaper om shiatsu och om energiflödet i kroppen och dess betydelse för kroppens förmåga till självläkandet. 

Steven hade ansvar för en makrobiotisk kursgård i Sverige från 1987-1998. Programmet omfattade undervisning i självläkande med makrobiotisk mat, praktiska matlagningskurser och shiatsu-massage med gäster från flera länder. På kursgården organiserades också flera sommarläger med hundratals deltagare i Tyskland och Sverige.

Steven fortsätter sin verksamhet med föreläsningar och kurser. Han undervisar inte bara om självläkande kost utan också om den traditionella österländska diagnostiken och den tyska naturmedicinska metoden. Den är baserad på den tyska diagnostikexperten, H-D Bach. 

Steven reser mycket och har föreläst om kost och hälsa i 27 länder: USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Thailand, Singapore, Israel, Bahamas, Island och många europeiska länder. Från 1992 till 1998 var han ofta gäst på hälsomässor i Tyskland, Österrike och Schweiz och deltog i paneldiskussioner med läkare och professorer i näringsvetenskap.

Några speciella upplevelser: föreläsningar på en konferens om alternativa cancerterapier i Berlin 1991, en kurs 2001 för anställda vid det thailändska hälsoministeriet i Bangkok, en inbjudan 1993 till norsk TV 2 för att berätta om näring vid cancer, och föreläsningar 2005 vid Handelskammaren i Linz i Österrike. Han var en gång gästtalare vid fakultetet för näringsvetenskap på Harsta universitet i Nordnorge.

Steven hedrades i Marquis Who’s Who of America för sitt arbete med näring och hälsa.

Steven har publicerat flera artiklar om kost och hälsa i olika länder: tidningarna Schrot und Kornoch Dao i Tyskland, samt Naturmedicin och Hälsai Sverige och Macrobiotics Todayi USA, där sommarnumret 2016 presenterade hans bok Eating the Wu Wayfor a Longer, Healthier Life.

Bo Engborg är rektor för Nordiskt Näringscenter sedan 1 maj 2013. 

Hans tre huvudsakliga utbildningar består av näringsterapi, frekvensterapi, shiatsu, su jok och twistterapi,
Han är dessutom diplomerad i akupressur, har studerat grundläggande medicin och mycket annat.
Bo driver även Effektiv Friskvård där han ger behandlingar och konsultationer. Han arbetar med bland annat arteriografi, frekvensterapi, bioresonans, hälsoanalyser, näringsterapi, shiatsu och Su Jok.

Johanna Falk tar emot klienter sedan 1992 i egen mottagning. Hon arbetar med undervisning och utbildning av blivande näringsterapeuter på de ledande skolorna sedan mer än 15 år tillbaka. Hon föreläser om kroppens hormoner, hjärnans signalsubstanser, näring och sambandet mellan kroppen, tanken och känslan. Hon ger också föreläsningar om sömn, stress och individuell kosthållning för företag och i privat regi.
Johanna arbetar som en ”brygga” mellan skolmedicin och alternativmedicin, inom området funktionsmedicin. Det är ett vetenskapligt, holistiskt sätt att se människan som en syntes av kropp och själ. Undersökningar sker med djupintervju, skolmedicinska och funktionsmedicinska laboratorietester. Därefter utformas ett noga anpassat program för just den individen med kost, högkvalitativa näringstillskott samt rekommendation om vidare behandling hos övriga terapeuter och läkare om testresultat och utvärdering visar på ett sådant behov.
Johanna har drivit Odenplans Integrerade Hälsoklinik mellan 2006 och 2014 i centrala Stockholm tillsammans med en kollega. Där arbetar 18 kollegor inom områden som kiropraktik, naprapati, massage, akupunktur, psykosyntes, KBT, Life Span Integration, EMDR, beroendeterapi, hypnos, Body Talk, healing samt näringsterapi.
Johanna är certifierad näringsterapeut enligt NMTF, beteendevetare från Stockholms Universitet och har medicinsk utbildning 80p från Biomedicinskt Centrum i Uppsala. Hon samarbetar med läkare, naprapater, psykologer samt med olika alternativmedicinska inriktningar.

Lisa Kock arbetar med Alternativa behandlingsformer samt ört- och näringsmedicin. Lisa är en eldsjäl med ett brinnande intresse för örter. Hon arbetar holistiskt och undervisar utifrån ett helhets-perspektiv, där hon intresserar oss att söka orsaken till en problematik för att kunna läka ut sjukdomar eller symptom från grunden. Hon väver samman kunskapen om medicinalväxter med medicinska fakta, så att vi förstår hur och vad exakt vi behandlar.

Dr Michael McMullen har en universitetsexamen i perceptuell psykologi. Därefter ett år internutbildning och några år som en klinisk audionom vid National Acoustics Laboratory, Commonwealth Department of Health, Australien. I Sydney, har han gått Nutrition och Remedial Massage Studier vid Nature Care (1984–1985) och Medicinal Herbalism, med Denis Stewart vid Southern Cross College (1979-1985). Medlem i National Herbalists Association of Australia (NHAA) sedan 1985.

År 2014 blev Michael Fellow av NHAA för att hedra hans insatser inom fytoterapi (örtmedicin).

I Sverige har han arbetat som massör på olika kurorter runt Siljan, naturterapeut och har en praktik på Hälsoporten i Vasastan sedan 15 år tillbaka. Michael var rektor och huvudlärare för Fytoterapidelen på Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan sedan starten 1997. Den skolan har sedan utvecklats och 2012 bytt namn till Nordiskt Närings center. 

År 2002 publicerade han boken Örtmedicin ‐ Naturens Läkande Kraft, som har sålts i 20 000 exemplar.

Tillsammans med sin fru, Anna, har han grundat Örtspecialisten AB som levererar ett komplett sortiment av örter som lämpar sig för professionella terapeuter.

Efter många år som en klinisk örterrapeut i Sverige följde han upp sina intressen i chemosensory perception och fytoterapi med en doktorsexamen vid University of Westminster, London. Hans doktors avhandling hade titeln “The Impact of Bitter Tastants on the Cardiovascular System” (2012).

Han har publicerat vetenskapliga artiklar om både hjärt-lung integration och om hur bittra smakämnen (koffein, kaffe, gentiana och malört) modifierar postprandiala hemodynamiken.

Pekka Nylund är mikronäringsexpert, terapeut, författare och driver företaget Egenvårdspoolen. Förutom i mikronäring undervisar han i torrblodsanalys som han har lärt sig av bland annat professor emeritus Per-Arne Öckerman. 

Torbjörn Åkerfeldt är överläkare inom klinisk kemi har sedan slutet av 90-talet årligen föreläst för näringsterapeuter.
Hans gedigna kunskaper inom nutritionsområdet kombineras med fysiologi och biokemi för att ge en kunskapsbaserad helhetsyn på livsstil och hälsa. Majoriteten av hans publicerade forskningsrapporter rör dessa områden. Vidare är diagnostiska metoder, både dagens och framtida, ett annat av hans kompetensområden.

All undervisning och obligatorisk kurslitteratur är på svenska. Vi har inga formella förkunskapskrav, det viktigaste är att man har ett stort intresse för hälsofrågor.

Har man läst motsvarande kurser hos oss eller annan arrangör tidigare kan dessa tillgodo­räknas. Minst 70% av utbildningen ska ha gjorts hos oss för att vi ska utfärda diplom. Kontakta oss för validering av kursintyg från andra arrangörer.

För att erhålla slutdiplom (Diplomerad Kost- och Näringsterapeut) krävs att man har läst de ingående kurserna med tillhörande skrivningar, godkända slutprov och fem fallstudier.

De flesta kurser går att läsa på distans. En hel del är redan inspelat, vilket innebär att man kan börja utbildningen när man vill. De inspelade kurserna består av videofilmer som man tar del av via vår kursportal och tryckta kompendier. På några av kurserna behöver man vara närvarande eftersom de innehåller praktiska mo­ment. Dessa kurser hålls i våra lokaler, Lagaplan 1, Bagarmossen (ca 20 minuter med tunnel­bana från Stockholm Central). Det finns parkeringsplatser i närheten.

Man kan gå enskilda kurser utan att gå hela utbildningen. Man kan också gå en termin i taget och sedan vänta innan man tar nästa termin. Om man har gått alla kurser inom 5 år kan man göra slutprovet och fallstudier för att få ut sitt diplom.

För varje delkurs finns ett kurskompendium. Kompendierna är på svenska. De olika lärarna ansvarar för respektive kompendium. I samband med kurserna får du tips på böcker som kan användas för ytterligare fördjupning.

Skolan har en kursportal på internet för distanskurser, skrivningar, diskussioner mellan ele­ver, fördjupande artiklar och användbara länkar. Kursportalen kan man använda via dator, surfplatta eller smart telefon.

Det är en fördel om du som näringsterapeut har grundmedicinsk utbildning (basmedicin). De flesta väljer att studera grundmedi­cin efter utbildningen till Kost- och Näringsterapeut. En grundmedicinsk utbildning krävs för medlemskap något av yrkes­förbunden. Kontakta respektive förbund för mer information.

Schema för utbildningen Kost- och Näringsterapeut

med reservation för eventuella ändringar

Arbetar man heltid rekommenderar vi att man läser ungefär en kurs per månad, då blir studietiden omkring 2 år. Har man mer tid och lust kan man läsa i snabbare takt. I och med att utbildningen till stor del går på distans kan man i stor utsträckning själv bestämma studietakten. De kurser där det är obligatorisk närvaro återkommer en gång per år. De är i allmänhet förlagda till helger. Förutom kurserna får man räkna med några timmars självstudier per vecka.

Distanskurs innebär att kursen bara går på distans. Dessa kurser läser man hemma vid datorn i egen takt.

Klassrum/Distanskurs innebär att kursen går att läsa antingen på distans eller i klassrummet. Om man läser på distans kan man välja att vara med i realtid eller ta del av inspelningen i efterhand.

Obligatorisk närvaro är det på några av kurserna, dessa går på lördag-söndag. De kurser som kräver närvaro återkommer ungefär en gång per år. Se vår webbsida för fler datum.

Ordningen på kurserna är förslag, man måste inte gå dem i den ordningen.

Distanskurs Kroppen – En introduktion. Kursen utgör en bra grund för vidare studier om hälsa. Vi går igenom kroppens anatomi och fysiologi med grundläggande terminologi. Lärare: Bo Engborg *

Distanskurs Makronäringslära. Vi går igenom makronäringsämnen till exempel: Kolhydrater (glukos, sackaros, kostfibrer etc) och hur de hanteras i kroppen. Fetter (mättade, omättade, fler-omättade etc) och hur de hanteras i kroppen. Proteiner, peptider och aminosyror. Hur nedbrytning och syntetisering sker. Lärare: Bo Engborg *

Klassrum/Distanskurs Läkande kost steg 1. Omfattar den allmänna hälsan och vad som stärker enskilda organfunktioner. Vilken mat mobiliserar den egna självläkningsförmågan och vilken försvagar den. Hur kan vi ta ansvar för vår egen hälsa? Lärare: Steven Acuff *

Distanskurs Mikronäringslära steg 1. Grundläggande principer inom mikronäringsläran. Makro kontra mikronäringsperspektivet. Vitaminer, mineraler och spårämnen som funktionsmedicin. Upptag, absorbtion, bristsymptom och terapeutisk användning. Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser. Kontraindikationer. Interaktioner. Synergism och antagonism. Gällande lagstiftning: Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 2. Mineralläran – basbildande mineraler. Kalcium, magnesium, fosfor, kalium bor, natrium, kisel och svavel. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 3. Spårelementsläran Spårämnen är grundämnen som människan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse. Spårämnen kan, till skillnad från andra näringsämnen, vara mer toxiska. Järn, zink, koppar, mangan, jod, krom, selen, molybden. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 4. Vattenburna vitaminer. Vitamin C, bioflavonoider. Läran om B-vitaminkomplexet: tiamin, riboflavin, niacin och niacinamid, pantotensyra, pyridioxin, kobalamin, folsyra, PABA, kolin, inositol och biotin. Lärare: Pekka Nylund

Distanskurs Mikronäringslära steg 5. Fettburna vitaminer och essentiella fettsyror. Vitamin A, betakaroten, vitamin D, vitamin E, vitamin K, EFA, EPA, DHA, GLA och det essentiella fettsyrornas uppgraderingssystem. Lärare: Pekka Nylund * (skrivningen omfattar samtliga fem steg i mikronäringslära)

Obligatorisk närvaro  Örtmedicin, grundkurs. Under den här kursen går vi igenom grundläggande kunskaper om örter med tonvikt på nordiska örter och hur de kan användas. Det här är även steg 1 på örtmedicinutbildningen. Lärare: Lisa Kock

Klassrum/Distanskurs Läkande kost steg 2. Här går vi djupare in på särskilda hälsoproblem och hur vi kan lindra sjukdomar. Vi tar också upp deltagarnas frågor. Lärare: Steven Acuff *

Distanskurs Att arbeta som terapeut. Som terapeut är det viktigt att lägga upp en konsultation professionellt. Under denna kurs tas de viktigaste punkterna upp när det gäller mötet med klienten. Kursen tar upp rådande lagstiftning för terapeuter, journalhantering, hur man driver företag, skatteregler med mera. Lärare: Maria Karlsson *

Distanskurs Immunförsvaret. Kroppens försvar mot, virus, bakterier, parasiter, mögel, tungmetaller och andra yttre hot. Hur man kan stärka kroppens försvar i största allmänhet och hur man kan bemöta specifika hot som till exempel influensa, sår, borrelia, parasiter och mögel. Lärare: Bo Engborg *

Obligatorisk närvaro Hälsoanalys i praktiken. Vi studerar visuell diagnos både enligt den traditionella österländska medicinen och modern forskning. Vi tittar särskilt på ansiktet, fåror, veck, hudens kvalitet, färgförändringar, svullnader och annat som kan ge oss viktig information. Vi studerar även kroppshållning, ansiktets form, händernas form, naglar med mera. Det finns flera akupunkturpunkter som är effektiva att använda för diagnos. Lärare: Bo Engborg *

Distanskurs Mage, tarm, enzymer och probiotika. Enzymer behövs för alla kemiska reaktioner som sker i kroppen. Inga mineral, vitaminer eller hormoner är verksamma i kroppen utan dessa. Alla våra organ, vävnader och celler fungerar med hjälp av metaboliska enzymer. Kursen lär ut hur enzymer används i kroppen, i förebyggande syfte. En frisk tarmflora är en viktig förutsättning för ett hälsosamt liv. Här undervisar man om hur tarmens ekosystem kan påverka hälsan. Hur detta kan störas och hur det också kan återställas. Lärare: Ulrika Sunnerheim-Dahlman *

Obligatorisk närvaro Praktikfall. Under de här dagarna går vi tillsammans igenom ett antal praktikfall, hur man sätter samman anamnes (frågeformulär) uppläggning av en konsultation samt viktiga frågeställningar och vanliga fallgropar i terapeutrollen.Det blir också gruppövningar där man tränar på den terapeutiska rollen.Lärare Maria Karlsson

Klassrum/Distanskurs Aminosyraterapi. Aminosyror är ett användbart komplement till andra näringsbehandlingar och koståtgärder i daglig klinisk praxis. De så kallade icke-essentiella aminosyrorna spelar en viktigare roll för normala fysiologiska funktioner än man tidigare insett. Lärare: Mic McMullen

Klassrum/Distanskurs Detox. Ett detoxprogram omfattar en specifik kost som avlastar kroppen, samt örter och näringsämnen som bidrar till att aktivera läkande gener i kroppen och samtidigt slå av de som är sjukdomsalstrande. Lärare: Lisa Kock *

Distanskurs Skolmedicinska Labbtester. Kursen omfattar skolmedicinska labbtester. Styrkor och svagheter hos de olika analyserna. Man lär sig hur olika labbsvar tolkas, med fokus på hur de reflekterar patientens näringsstatus. Även tester som avspeglar organfunktion, exempelvis njur- och leverfunktion, samt koagulationsstatus gås igenom. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Obligatorisk närvaro Torrblodsanalys. Oxidativ Stress Analys, fria Radikaler och antioxidanter, flytande vävnad, blod-plasma, Röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar, blodbindnings processen, blodgruppskunskap, tolkning av OSA-värden, fria Radikaler, antioxidanter, immunsystemet, kompletterande analytiska metoder. Kursen omfattar också praktisk tillämpning av kunskaperna med hjälp av klientfall. Lärare: Pekka Nylund 

Distanskurs Fettsyror. Under kursen presenteras kroppens behov och hantering av fettsyror och dess interaktion med vitaminer och mineraler. Vi går igenom hur dessa ämnen bäst kombineras med kosttillskott vid behandling av nedsatt funktion. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Klassrum/Distanskurs Hjärta & blodkärl med arteriografi. Hjärtat måste klara av att pumpa omkring 7 000 liter blod per dygn. Under den här kursen studerar vi hur man kan diagnostisera tillståndet hos hjärta och blodkärl bland annat med hjälp av arteriografi. Vi går igenom olika kärl-sjukdomar, vilka näringsämnen och andra faktorer som behövs för en optimal funktion i kärlsystemet och hur man kan behandla problem med hjärta och blodkärl. Lärare: Bo Engborg *

Obligatorisk närvaro Levande blodanalys. Mörkfältsmikroskopi används på sjukhus i USA, Australien och Japan för att på ett tidigt stadium spåra vitaminbrister och organstörningar. Patienten kan själv se sitt blod på en TV monitor och få hjälp med att tolka formen och mängden av vita och röda blodkroppar. Blodplättar och diverse mikrobiologiska tecken. Lärare: Mic McMullen

Distanskurs Idrottsnutrition. Allt fler idrottsmän experimenterar med kostförändringar, kost–tillskott och örtmediciner för att öka prestationsförmågan i idrottssammanhang . Här presenterar man de vanligaste problemen och näringsbehoven hos idrottsutövare och elitidrottare. Man går in på dopingfrågan och hälsosamma alternativ, idrotts–skador, förebyggande och prestationshöjande näringsterapeutiska behandlingar. Lärare: Torbjörn Åkerfeldt *

Distanskurs Signalsubstanser. Vilka är de och hur fungerar de i kroppen och själen. Aminosyror och fettsyrornas betydelse för känslorna. Allergier mot biogena aminer, endorfiner i mjölk och mjöl, samt hur de påverkar känslolivet. Vitaminer, mineraler och känslor. Lärare: Johanna Falk och Maria Karlsson *

Distanskurs Hormonsystemet. Under de här tre dagarna går vi igenom kroppens viktigaste hormoner och vilken mat och vilka näringsämnen som behövs för respektive hormonkörtel. Genomgång av nerv- och hormonsystemet, presentation av hormonaxlar samt koppling mellan hormoner och signalsubstanser. Lärare: Johanna Falk, Maria Karlsson *

Obligatorisk närvaro Frekvensterapi. Det finns ett ökande antal elektroniska apparater som kan användas både för att ställa diagnos och för att behandla. Under den här kursen studerar vi de teoretiska grunderna för den här typen av diagnos och behandlingar och hur ett urval av apparaterna kan användas i praktiken. Lärare: Bo Engborg. * 

Obligatorisk närvaro Kropps- och Ansiktsdiagnostik. En diagnosmetod där du får lära dig att känna igen tecken på en viss rad förändringar innan de blir allvarliga, innan de ger upphov till smärta och obehag. Diagnosmetoden är flera tusen år gammal. Kursen omfattar diagnosmetoder från både den österländska och den västerländska naturmedicinska traditionen. Genom att vi upptäcker tecknen på ett tidigt stadium kan vi ändra livsföring innan sjukdomen har utvecklats. Denna kurs visar också vägen till bättre förståelse för vad som är riktig kost för var och en. Lärare: Steven Acuff. 

Kostnader

Anmälningsavgift: 2 000 kr inkl moms (ger tillgång till kursportalen med bland annat skrivningar och extramaterial samt diplom).

Utbildningen består av 27 delkurser. Du bestämmer själv i vilken takt du vill läsa kurserna.

Kostnad: 77 850 kr inkl 25% moms

Kursmaterial

Mindre kostnader för kursmaterial tillkommer, totalt knappt 3 000 kr för hela utbildningen.

Avbetalning

Anmälningsavgiften är 2 000 kr.  Vid avbetalning betalar du per kurs. De flesta kurser kostar 3 200 kr/st. Undantag:

 • Att arbeta som terapeut 1 600 kr
 • Immunförsvaret 3 800 kr
 • Hormonsystemet 4 300 kr

Totalpriset vid betalning per kurs är 86 500 kr inkl moms.

Vid betalning per kurs bestämmer du själv studietakt/betalningstakt. Du är inte bunden att gå hela utbildningen utan kan göra en paus eller avbryta utbildningen.

När du har betalat anmälningsavgiften är du garanterad samma pris under hela studietiden

Vill du ha gratis studievägledning?

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. 

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor

 • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald enligt betalningsplan.
 • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
 • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av terminspriset.
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före terminsstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av terminspriset.
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före terminsstarten utgår hel terminsavgift.
 • Uteblir du från utbildningen utan att avboka utgår hel terminsavgift.
 • Full återbetalning sker om utbildningen ställs in eller flyttas till annat datum.
 • Ingen kompensation för ökade kostnader för resa eller logi utbetalas vid eventuella ändringar i schemat.
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
 • Mat och logi ingår ej i angivna priser

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!