Depression
Inspelad kurs

Nedstämdhet och Depression

Läs mer & köp

En helhetssyn

Kursen tar upp orsaker till depression enligt flera olika teorier. Vi diskuterar olika behandlingar inom vården, antidepressiva läkemedel, deras verkan och biverkningar. Skillnader och likheter mellan depression och utmattningssyndrom. Vi går på djupet inom behandling av depression med vanor, kost, näring, örter, läkesvampar med mera.

Anmäl dig

Om kursen

Kursen är uppdelar i 6 delar.

  • Introduktion med grunder och statistik.
  • Orsaker till depression enligt flera olika teorier, t ex biologisk teori, psykologisk teori, social teori m fl-
  • Antidepressiva läkemedel. Vilka olika klasser det finns, hur de verkar och vilka biverkningar man kan drabbas av.
  • Vanor, kost, örter, näring och läkesvampar som kan användas mot depression. Det här avsnittet tar också upp vilka olika sorters motion som är bra vid depression.
  • Utmattningssyndrom. Likheter och skillnader mellan depression och utmattningssyndrom. Kort om behandling mot utmattningssyndrom.
  • Depression matsmältning och näring. Fördjupning om hur kost och näring påverkar måendet med tips på bra mat.
Depression 2

Kursen är inspelad och du kan göra den i egen takt. Det är omkring 4 timmars inspelat material.

Det finns en skrivning som du gör om du vill ha diplom efter genomgången kurs.

Lärare

Bo Engborg

Bo Engborg

Rektor för Nordiskt Näringscenter.

Köp kursen

Kursmaterialet finns att ladda ner, vill du ha det utskrivet och hemskickat kostar det 150 kr.

Pris: 1 150,00 kr
Ta del av våra köpevillkor