Nudging
Inspelad kurs

Nudging

Läs mer & köp

Att arbeta med nya vanor och hållbara beteendeförändringar hos andra

Kursen riktar sig till dig som i ditt yrke hjälper och möter människor som vill genomföra någon typ av beteendeförändring och byta/bryta gamla vanor. Den lämpar sig för dig som är, eller håller på att utbilda dig till kostrådgivare, näringsterapeut, örtterapeut, hälsoterapeut, hälsocoach med flera.

Anmäl dig

Nudging

Om kursen

I kursen får du grundläggande kunskaper inom ämnet nudging, vanor och beteende­förändring grundat i psykologi och beteendevetenskap.

Nudging ger dig kunskap om sambandet mellan beteenden och beslut och andra miljöfaktorer, samt hur du kan inspirera andra till medvetenhet om vanors och besluts betydelse.

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper, introduktion till metoder och verktyg för att arbeta med beteendevanor på ett evidensbaserat sätt samt kunskap om hur nya vanor kan implementeras. Kursen sker via en webbaserad läroplattform.

Mål med kursen

 • Få kunskap och förståelse för faktorer som främjar och påverkar dina klien­ters möjligheter att göra beteendeförändring och hållbara val med nudging
 • Få grundläggande teori i ämnet nudging och beteendeförändring
 • Få förståelse för mänskligt beteende
 • Få förståelse för hur vi samarbetar med hjärnan för att främja en beteendeförändring
 • Få förståelse för hur man hjälper andra människor och skapar förutsättningar med nudging och beteendeförändring
 • Få förståelse för skillnad mellan privata och professionella samtal 
 • Förstå självledarskap vid beteendeförändring 
 • Förståelse för de 4 framgångsfaktorerna vid beteendeförändring
 • Kunskap om varför motivation, vilja och självkänsla inte räcker till vid en beteendeförändring 
 • Kunskap om hur du ankrar nya beteenden i din vardag.

Dessutom får du

 • Modeller, metoder, verktyg.
 • Material, övningar och checklistor.

Beskrivning

Kursen består av två dagar. Första kurs­dagen har ett mer teoretiskt innehåll och lägger grunden medan dag två innehåller teori blan­dat med övningsfokus.

Mellan de båda gångerna får du genomföra en hemuppgift som sedan följs upp.

För vem?

För dig som arbetar eller ska arbeta med människor som behöver genomföra någon typ av egen beteendeförändring.

I samarbete med Hr People

HR People

Köp kursen

Inspelad distanskurs: Du tar del av kursen via vår kursportal. Du hör lärarna och ser presentationen. Du kan lyssna flera gånger, spola fram och tillbaka. Kursen består av två moduler plus hemuppgifter.

Kursmaterial: Kompendier och annat  ingår och finns att ladda ner. Vill du ha det utskrivet och hemskickat kostar det 100 kr inkl porto.

Kontakta oss om du har några frågor, tel 08-559 24 170 eller info@naringscenter.se

Pris: 3 900,00 kr
Ta del av våra köpevillkor