Lina Lanestrand

Lina Lanestrand

Lina har hängivit sig åt ett själstyrt liv där visioner och drömmar leder hennes väg både privat och professionellt. Hon bor med sin familj på en hästgård där odling och samvaro med skogen, sjön, naturen, hästar liksom hundar präglar fritiden. Lina har en bakgrund inom ledar- och organisationsutveckling sedan 20 år tillbaka och har bland annat arbetat som marknadschef i värderingsstyrt företag.

Hon är i grunden beteendevetare, transformativ coach, terapeut och lärare i energimedicin och driver Skandinaviska Energimedicinskolan som utbildar energimedicinterapeuter. Lina utvecklar människor och entreprenörer som att nå sina visioner utan stress, oro eller hårt arbete med en kombination av andlighet och modern affärsutveckling.

Tillbaka