Sofie Röjder

Sofie Röjder

Jag är Kost- och Näringsterapeut och har ett stort intresse för ny kunskap.

Jag har bytt yrkesbana från arbetsterapeut till näringsterapeut och startat företaget Cellulär Hälsa Nyköping AB. Detta efter ca 10 års studier på engelska av alternativ­medi­cin.

Jag vill förstå grundorsakerna till autism, ME/CFS,MS, cancer, sköld­kör­tel­prob­lem, kronisk bor­re­lia och andra sjukdomar. Det bör­jar alltid på cellnivå därav nam­net på företaget, Cellulär Hälsa.

Att få använda ortomolekylär medicin och örtmedicin som behand­ling är så effektivt och spännande att arbeta med. Det är ynnest att få följa människor på sin resa mot ett friskare liv.

Tillbaka