Stephan Commer

Stephan Commer

Chef för forskning och VD för O-G Primus Gradus AB
Utvecklare av Orgo-Germanika-metoden

Stephan föddes i Tyskland 1974 och växte upp där. Han blev först slaktare och arbetade självständigt inom köttindustrin tills han var 26 år. På grund av dåliga uppdragsförhållanden övergick han till byggbranschen, men det var ingen högkonjunktur där heller. År 2006 erbjöds han ett jobb i Sverige och han kom tillbaka till köttindustrin. Efter två år öppnade han en specialiserad personaluthyrning och 2011 hade han cirka 100 anställda under säsongen. Samma år genomförde Skatteverket en revision och bedömde att 34 av hans anställda, som arbetade som självständiga underleverantörer och var från Tyskland och Polen, var skattskyldiga i Sverige. Skatteverkets krav var så stort att Stephans företag var tvunget att ansöka om konkurs. Stephan stod nu utan arbete och blev sjuk. Han sökte hjälp på nätet och hittade den tyske läkaren Dr Walter Mauch. Stephan följde hans råd och blev frisk, vilket väckte ett nytt intresse hos honom och han började läsa många böcker, delta i kurser och rekonstruerade snart de första apparaterna för att se om effekterna kunde bevisas.

Han gjorde efterforskningar och drog sina första slutsatser. För att finansiera denna tid utförde han små byggentreprenader. Stephan undersökte växter, djur och människor och fann likheter. Han hade särskilt fördjupat sig i permakultur, autosuggestion, psykoanalys, psykosomatik och orgonomi.  Han började kommunicera med professorer med olika kvalifikationer och Stephan ombads att publicera, men än så länge bara i liten skala, t.ex. i olika artiklar.

Under 2014-15 fick han tillsammans med läkare utomlands möjlighet att träffa många patienter, däribland många svårt sjuka. Han använde detta för att kontrollera sina teoretiska kunskaper, revidera och konsolidera dem. År 2021 slutade Stephan helt och hållet att arbeta inom byggbranschen och började sälja produkter som enligt honom uppfyllde hans egna kriterier så långt som möjligt. Personlig rådgivning hade lärt Stephan att de flesta människor bara kan göra några få permanenta förändringar i sina liv, men att detta är avgörande. Hans kriterier har därför än i dag huvudsakligen varit inriktade på produkter eller metoder som kräver så lite som möjligt av den enskilda personen, men som har bevisad effekt.

Målet är alltid en förbättrad livskvalitet, fysiskt och psykiskt, eller med andra ord en förändring av Antonowskys känslan av sammanhang till salutogenes.

Tillbaka