Att arbeta med nya vanor och hållbara beteendeförändringar hos andra

Kursen riktar sig till dig som i ditt yrke hjälper och möter människor som vill genomföra någon typ av beteendeförändring och byta/bryta gamla vanor. Den lämpar sig för dig som är, eller håller på att utbilda dig till kostrådgivare, näringsterapeut, örtterapeut, hälsoterapeut, hälsocoach med flera.

I kursen får du grundläggande kunskaper inom ämnet nudging, vanor och beteende­förändring grundat i psykologi och beteendevetenskap.

Nudging ger dig kunskap om sambandet mellan beteenden och beslut och andra miljöfaktorer, samt hur du kan inspirera andra till medvetenhet om vanors och besluts betydelse.

Kursen ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper, introduktion till metoder och verktyg för att arbeta med beteendevanor på ett evidensbaserat sätt samt kunskap om hur nya vanor kan implementeras. Kursen sker via en webbaserad läroplattform.

Mål med kursen

 • Få kunskap och förståelse för faktorer som främjar och påverkar dina klien­ters möjligheter att göra beteendeförändring och hållbara val med nudging
 • Få grundläggande teori i ämnet nudging och beteendeförändring
 • Få förståelse för mänskligt beteende
 • Få förståelse för hur vi samarbetar med hjärnan för att främja en beteendeförändring
 • Få förståelse för hur man hjälper andra människor och skapar förutsättningar med nudging och beteendeförändring
 • Få förståelse för skillnad mellan privata och professionella samtal 
 • Förstå självledarskap vid beteendeförändring 
 • Förståelse för de 4 framgångsfaktorerna vid beteendeförändring
 • Kunskap om varför motivation, vilja och självkänsla inte räcker till vid en beteendeförändring 
 • Kunskap om hur du ankrar nya beteenden i din vardag.

Dessutom får du

 • Modeller, metoder, verktyg.
 • Material, övningar och checklistor.

Beskrivning

Kursen består av två dagar. Första kurs­dagen har ett mer teoretiskt innehåll och lägger grunden medan dag två innehåller teori blan­dat med övningsfokus.

Mellan de båda gångerna får du genomföra en hemuppgift som sedan följs upp.

För vem?

För dig som arbetar eller ska arbeta med människor som behöver genomföra någon typ av egen beteendeförändring.

I samarbete med Hr People

HR People

Anmälan

Inspelad distanskurs: Du tar del av kursen via vår kursportal. Du hör lärarna och ser presentationen. Du kan lyssna flera gånger, spola fram och tillbaka. Kursen består av två moduler plus hemuppgifter.

Pris: 3 900 kr inkl moms. 

Kursmaterial: Kompendier och annat  ingår och finns att ladda ner. Vill du ha det utskrivet och hemskickat kostar det 100 kr inkl porto.

Ring gärna om du har frågor!
Du når oss på telefonnummer 08-559 24 170.

För kursanmälan använder du formuläret här nedan.

Kursledare

Mike Florette och Lisbet Duvringe från sam­arbetspartnern HR People. Mike & Lisbet och har hjälpt människor och organisationer att växa, förändras och utvecklas i över 20 år. De se­naste åren även på nätet. Sedan 2006 har de skrivit sju böcker, utbildat och föreläst för tusentals, för att alla ska kunna komma igång med en förändring på enklast möjliga sätt. 

Lisbet Duvringe Mike Florette

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

 • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald enligt betalningsplan.
 • Avbokning skall ske skriftligen.
 • Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
 • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset.
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift mot­sva­rande 50% av kurspriset.
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursstarten utgår hel kursavgift.
 • Uteblir du från kurs utan att avboka utgår hel kursavgift.
 • Full återbetalning sker om utbildningen ställs in eller flyttas till annat datum och du inte kan eller vill delta vid de nya datumen.
 • Påbörjade distanskurser återbetalas inte.
 • Ingen kompensation för ökade kostnader för resa eller logi utbetalas vid eventuella änd­rin­gar i schemat.
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
 • Mat och logi ingår inte i angivna priser
 •  

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!