Fläder
30 juni 2023

Quercetin

Ett mångsidigt ämne

Quercetin är en typ av växtpigment som tillhör en klass av sekundära växtmetaboliter som kallas flavonoider. Det finns överallt i en mängd olika naturliga livsmedel som citrusfrukter, äpplen, lök, persilja, bär, grönt te och till och med rött vin. Den bioaktiva flavonoiden uppvisar en mängd hälsofördelar och terapeutiska potentialer, som har blivit alltmer erkända och utforskade i den vetenskaplig litteraturen. I den här artikeln presenterar jag flera av fördelarna med quercetin, särskilt med fokus på hjärnans och hjärtats hälsa samt effekten mot allergier. Jag går också in på andra hälsofördelar, kontraindikationer och potentiella negativa effekter.

Vill du lära dig mer om hälsa?

Nordiskt Näringscenter har korta och långa kurser samt utbildningar inom ett brett område.
Fyll i din e-postadress nedan så får du vårt nyhetsbrev med information och erbjudanden.
Du får även ett häfte där du kan lära dig mer om C-vitamin.
Du kan avsluta prenumerationen när du vill.

Nyhetsbrev till sidfot (#4)

Naturliga källor för quercetin

Namnet kommer från quercetum (ekskog), uppkallad efter Quercus, och har använts sedan 1857. Det finns allmänt i växter i naturen, inklusive äpplen, bär, brassica grönsaker, kapris, vindruvor, lök, vårlök, te, och tomater, såväl som i många frön, nötter, blommor, bark och löv [12]. Quercetin finns också i medicinalväxter, inklusive Ginkgo biloba, Johannesört och fläder [13].

Quercetin och hjärnans hälsa

Quercetin har uppvisat djupgående neurofarmakologiska effekter i både in vitro och in vivo studier [1]. Det är känt för att ha antioxidativa egenskaper som avsevärt bidrar till neuronernas hälsa genom att eliminera fria radikaler och skydda de neuronala cellerna från neurotoxicitet som inducerats av oxidativ stress [2]. Denna egenskap kan vara avgörande för att bekämpa neurodegenerativa sjukdomar som till exempel Parkinsons och Alzheimers, som ofta är ett resultat av oxidativ stress-relaterade skador [3].

Dessutom tyder forskning på att quercetin potentiellt kan förbättra kognitiva funktioner. Det är en adenosin A1-receptorantagonist vilket innebär att den hjälpa till att minska fysisk och mental trötthet och förbättra det rumsliga minnet. Studier på möss har visat att quercetintillskott kan vända kognitiva underskott, och de behandlade mössen uppvisade förbättrad inlärnings- och minnesfunktion jämfört med den obehandlade gruppen [1].

Quercetinetss påverkan på hjärnans hälsa verkar också genom att den främjar mitokondriell biogenes (skapar fler mitokondrier, energiproducenter) i hjärnan. Den mitokondriella biogenes har också effekt på muskelcellerma vilket förbättrar träningstoleransen, en faktor som har positiva konsekvenser för att förebygga sjukdomar och förbättra hälsan generellt [4].

Quercetin och hjärthälsa

Fördelarna med quercetin omfattar även kardiovaskulär hälsa. Historiskt sett har dieter rika på flavonoider som quercetin förknippats med positiva hälsoeffekter, särskilt när det gäller hjärtat [5]. Quercetinets skyddande effekter på hjärthälsa är mångfaldiga, inklusive hämning av oxidation av lågdensitetslipoproteiner (LDL), uppvisar endoteloberoende vasodilatoreffekter och minskning av risker för andra kardiovaskulära sjukdomar [5].

Dess antioxidantegenskaper kan skydda mot skador orsakade av fria radikaler, som bidrar till olika sjukdomar, inklusive hjärtsjukdomar [6]. Dessutom kan quercetin fungera som ett antiinflammatoriskt medel och kan minska inflammation, vilket ofta är en bov vid kroniska sjukdomar som hjärtsjukdomar [8].

Quercetin mot allergi

Quercetin har antioxidantaktivitet, antiinflammatoriska egenskaper och antiviral aktivitet [14, 15]. Det kan hämma frisättningen av histamin, minska pro-inflammatoriska cytokiner, minska bildandet av leukotriener och hämma produktionen av interleukin IL-4. Detta kan i sin tur förbättra balansen mellan Th1/Th2, en viktig aspekt av immunsvarsreglering vid allergier, och minska antigenspecifik IgE-antikroppsbildning, som är nyckeln till allergiska svar [16, 17, 18].

Den antiallergiska effekten av quercetin har lett till intresse för dess potential som ett antiallergiskt läkemedel och i musstudier har man sett att det möjligen har effekt att blockera anafylaxi mot jordnötter [19].

I en randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind parallellgruppsstudie från 2022 undersöktes effekterna av oralt intag av quercetintillskott under 4 veckor mot allergiska reaktioner hos vuxna japaner med allergiska symtom på pollinos (hösnuva). Man fann att de som intog quercetintillskott fick signifikant förbättrade allergisymptom med minskad ögonklåda, nysningar, täppt näsa och sömnstörningar jämfört med placebogruppen [20]. Liknande resultat erhölls i en annan 4-veckors randomiserad kontrollerad studie där deltagare som tog quercetin visade bättre livskvalitet och minskade symptom från näsan [21].

Motverkar åldrandet

Det finns också forskning som visar på att quercetin kan motverka åldrandet. En specifik mekanism som har studerats involverar enzymet Sirtuin 1 (SIRT1), en medlem av den NAD+-beroende deacetylasenzymfamiljen. SIRT1 är föremål för omfattande studier eftersom det har potentialen att dämpa åldrande-inducerade sjukdomar. Quercetinets verkan på SIRT1 tros ha positiva effekter mot sjukdomar som hänger ihop med åldrande, till exempel Alzheimer, Parkinsons, Huntingtons, depression, osteoporos, myokardiell ischemi och reperfusion, ateroskleros och diabetes [22, 23].

Dessutom har quercetin visat sig ha föryngrande effekter. Homeostas är en nyckelfunktion i den cellulära livslängden och påverkar åldringshastigheten. Quercetin har identifierats som en proteasomaktivator med antioxidantegenskaper som kan påverka den cellulära livslängden, överlevnad och livskraft [24, 25].

I studier relaterade till fertilitet och åldrande har quercetin också visat lovande resultat för att främja in vitro-mognad av oocyter (kvinnliga könsceller) från människor och äldre möss [26].

Andra fördelar med Quercetin

Antiinflammatoriska effekter: Inflammation är kroppens naturliga reaktion på skada, men när den blir kronisk kan den leda till olika hälsoproblem. Quercetin har visat sig ha potenta antiinflammatoriska effekter, vilket minskar risken för sjukdomar associerade med kronisk inflammation [7].

Antikarcinogena effekter: Flera studier tyder på att quercetin kan interagera med DNA och orsaka tumörregression genom att aktivera den mitokondriella vägen för apoptos. Dess användning i kemoterapi undersöks för dess potential för att minska tumörbördan med minimal kollateral skada på intilliggande normala celler [8].

Covid-19: Dessutom har quercetins potential som ett terapeutiskt medel mot COVID-19 studerats tack vare dess effekt som antioxidant, antiinflammatoriska och immunstimulerande egenskaper [9].

Quercetin i svenska bär

En bra källa för quercetin är bär. I en studie såg man att konsumtion av 100 gram bär per dag ökade markant halten av quercetin i blodet. I studien tittade man specifikt på svarta vinbär, lingon och blåbär [27].

Ett annat bär som har mycket quercetin är blåbärstry [28]. Det är ett bär som går utmärkt att odla i Sverige. Läs mer om blåbärstry.

Quercetin som kosttillskott

I de flesta studier som gjorts på quercetin har man använt sig av extrakt. Doserna som har använts varierar mellan 200 och 1 000 mg/dag. Konsultera gärna en näringsterapeut eller örtterapeut för att komma fram till vilken dos som är optimal för dig.

Säkerhet och kontraindikationer

Quercetin är i allmänhet säkert för de flesta människor när det används kortvarigt. Det har använts utan problem i doser upp till 1 gram dagligen i 12 veckor. Säkerheten vid ännu längre användning eller högre doser är inte studerar ännu [10]. Interventionsstudier på människa har endast rapporterat milda biverkningar efter tillskott av quercetin [11].

Trots sin generellt goda säkerhetsprofil bör quercetin användas med försiktighet hos personer med njursjukdom, eftersom det huvudsakligen utsöndras via njurarna.

Quercetin kan möjligen interagera med vissa läkemedel genom att det antingen ökar deras effekt eller minskar deras effekt. Det kan vara bra att konsultera med någon som är kunnig på dina läkemedel, ofta är apotekare mer pålästa än läkare på området.

 1. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.665031/full
 2. https://familyhealthadvocacy.com/what-research-says-about-quercetin-for-brain-health/
 3. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27651256/
 4. https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpregu.90925.2008
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29966915/
 6. https://www.health.com/quercetin-health-benefits-6825553
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4808895/
 8. https://www.nature.com/articles/srep24049
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9137692/
 10. https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-294/Quercetin
 11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29127724/
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5214562/
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10794622
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6273625/
 15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27187333/
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7227109/
 17. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27187333/
 18. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32467711/
 19. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21625024/
 20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35776034/
 21. https://examine.com/summaries/study/1lB3L9/
 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9355713/
 23. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35935939/
 24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20619334/
 25. https://www.researchgate.net/publication/45148437_Anti-ageing_and_rejuvenating_effects_of_quercetin
 26. https://www.nature.com/articles/s41419-020-03183-5
 27. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12548295/
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4496711/

Bo Engborg
rektor för Nordiskt Näringscenter

Vill du lära dig mer om hjärnans och nervsystemets hälsa rekommenderas denna kurs:
Hjärnan och Nervsystemet

Är du intresserad av hälsa?

Nyhetsbrev till sidfot (#4)
Se alla inlägg