Immunförsvaret

Vårt skydd mot omvärlden

Immunförsvaret består av en rad olika delar som ska skydda oss mot både yttre och inre hot. Under den här kursen studeras olika patogener som kan drabba oss, vilka symptom och skador de kan ge samt hur vi kan försvara oss mot dem. Olika smittvägar, facktermer och annat för att ge en bred för­ståelse av patogener.

Patogener

Kursen behandlar många olika sjukdomsalstrande element, patogener:

 • Prioner
 • Virus
 • Bakterier och biofilm
 • Mögel och svamp
 • Parasiter
 • Tungmetaller
 • Muterade celler

Immunförsvaret olika delar

Immunförsvarets olika delar Vi lär oss de stora delarna i immunförsvaret, det medfödda och det förvärvade immun­försvaret. Till det medfödda immunförsvaret räknas bland annat:

Hud och slemhinnor

Ska stoppa patogener att komma in. Vad kan man göra för att stärka dessa.

Magsyra

Här kan bakterier, virus och parasiter stoppas. Vad gör man åt dålig saltsyra.

Makrofager

En typ av vita blodkroppar som stoppar patogener. Hur ser man till att dessa arbetar så effektivt som möjligt.

Inre organ

Olika inre organ har sina egna sätt att försvara kroppen mot patogener.

Tarmens bakterieflora

Hur man gynnar de goda bakterierna och bekämpar de skadliga bakterierna

Det lymfatiska systemet

Det lymfatiska systemet ägnas ett eget kapitel eftersom det är en viktig del av immun­försvaret. Stagnerad lymfa och infektioner i det lymfatiska systemet kommer att göra immunförsvaret mindre effektivt. Konkreta tips för att diagnostisera och behandla.

Det förvärvade immunförsvaret styrs främst av olika vita blodkroppar. Även dessa kan man påverka med rätt näring.

Behandlingar

Några virus, bakterier, parasiter, tungmetaller och mögel beskrivs mer ingående, till exempel borrelia och Epstein barre-virus. Dess­utom finns tips om hur man kan behandla dessa patogener med hjälp av änd­rad kost, närings­ämnen, örter och frekvensterapi. Det finns också behandlingstips mot allmänt dåligt immun­försvar.

Ett viktigt avsnitt är hur antibiotika fungerar och vad kan man använda när antibiotika inte längre hjälper.

Inflammation och infektion

Lär dig skillnaden mellan inflammation och infektion och hur man behandlar de olika tillstånden.

Patogener

Ingående beskrivningar av vissa patogener med behandlingsförslag, bland andra borrelia, epstein-barre virus,, cryptosporidium och kvicksilver.

Kursens upplägg

Du läser kursen i egen takt. Du har tillgång till föreläsningar och skrivningar under minst två år. Kursen består av:

Inspelade föreläsningar Föreläsningar kring varje område som kursen täcker. Dessa kommer du åt via en kursportal där du även kan ställa frågor och diskutera.
Pärm Kurstexter (drygt 100 sidor) samt ett antal fördjupande artiklar.
Webbtjänst Tillgång till webbtjänsten patogener.se under 1 år där man kan söka på patogener och få förslag på naturliga behandlings­etoder. Här finns det successivt fler och fler patogener. För den som önskar kan man förlänga tillgång till tjänsten för 800 kr/år.

Pris 3 800 kr inkl moms. Kursmaterial tillkommer med 200 kr

Lärare Bo Engborg

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

 • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald före kursstart.
 • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
 • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset.
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.
 • Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.
 • Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe.
 • Full återbetalning sker om kursen ställs in eller flyttas till annat datum.
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
 • Mat och logi ingår ej i angivna priser.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!