Näringsterapeut
Utbildning

Näringsteraput

Utbildning

Börja när du vill!

En flexibel utbildning för dig som vill arbeta med kostrådgivning och med närings­terapi. Löpande antagning innebär att du kan börja när du vill! Utbildningen går till stora delar att läsa på distans.
{"@context": "http://schema.org","@type": "VideoObject","name": "Nringsterapeut","description": "This video contains Nringsterapeut","thumbnailUrl": "https://embed.vidello.com/977/otb8895y19sx51sa/video/splash.jpg","uploadDate": "2022-11-28T03:51:42.000Z","duration": "PT1M16S"}

Studietid

Om du arbetar heltid klarar du utbildningen på omkring två år. Har du gott om tid kan du läsa snabbare. Du har upp till fem år på dig att klara av hela utbildningen.

Vad är en näringsterapeut?

En Näringsterapeut har studerat näringsfysiologi, klinisk nut­ri­tion, hälsosam matlagning och andra livsstilsfaktorer. Inom klinisk nutrition använder man individuella rekommendationer angående kosthållning och individuellt anpassade tillskott av vitaminer, mineraler, enzy­mer, probiotika och andra kosttillskott för att förbättra hälsan och höja livs­kvaliteten.

Näringsterapeuten vill främja sina klienters hälsa genom att rekommendera kost och näringsämnen som kan för­bättra bio­kemiska, fysiologiska och psykologiska funktioner. En näringsterapeut kan ta fram ett behand­lings­program för att fylla på näringsdepåer och optimera varje persons genetiska potential.

En näringsterapeut behärskar flera effektiva analysmetoder som kan användas på den egna mottagningen, till exempel blodanalyser, artärstelhetsmätning (arteriografi) och frek­vensanalys. Dessutom kan näringsterapeuten tolka laboratorietester och omsätta resultaten i en praktisk behandlingsplan. Den viktigaste delen av analysen består i att näringsterapeuten ställer en lång rad frågor om klientens liv och hälsa.

Makro- och Mikronäring

Utbildningen ger både ett makro- och mikroperspektiv på näring. Makronäring handlar om maten vi äter, kolhydrater, fetter och proteiner. Hur man komponerar en måltid som är näringsmässigt balanserad, vad man bör undvika och hur man an­­passar kosten till olika individers behov. Vi lär oss teoretiskt och praktiskt hur man ser på kosten och dess läkande egenskaper inom olika kosttraditioner, till exem­pel makrobiotik, paleo, LCHF och levande föda.

Mikronäring är en viktig del av utbildningen, det handlar om enskilda närings­­ämnen, till exempel vitaminer, mineraler och fettsyror. Vi lär oss hur man kan an­vän­da enskilda vitaminer, mineraler och fettsyror terapeutiskt.

Dessutom ingår kur­ser om hur kroppen fungerar och kur­ser inriktade på speciel­la områden, till exempel matsmältningssystemet, det hormonella systemet, hjärta­- och kärl samt idrottsnutrition. Under dessa kurser fördjupas kunskaperna om hur systemet fungerar, olika analysmetoder och hur man både kan förebygga och behandla problem.

I utbildningen till näringsterapeut kan du också välja att studera örtmedicin. Att komplettera en god kost, vitaminer, mineraler och fettsyror med läkeörter gör att behandlingarna blir effektivare.

Framtida läkekonst

Framtiden för sjukvården är att använda mildare metoder som stödjer kroppens egna utrens­nings- och uppbyggnadsprocesser innan man tar till starkare åtgärder såsom mediciner, operationer och strålning.

Framtidens läkare bör samarbeta med näringsterapeuter som lär klienterna att äta bättre och hjälpa dem med bestående positiva livsstilsförändringar. Man satsar då främst på kost- och motionsförbättringar, näringsämnen och läkeörter innan man sät­ter in starka läkemedel eller åtgärder som riskerar ett ge negativa biverkningar eller konse­kvenser.

Biverkningar från läkemedelsbehandlingar är idag en av de främsta dödsorsakerna. Sam­tidigt ger konsumtion av kosttillskott i stort sett inga biverkningar. Allt fler människor inser att läke­medel bör användas som sista alternativ och inte det första som oftast sker nu. De flesta symptom minskar, eller försvinner helt, av förändringar i kosten och intag av noga anpassat kosttillskott. Som näringsterapeut kan man hjälpa sina klienter att stärka sitt försvar mot sjukdomar och ge individanpassade kostråd och råd om eventuella behov av kosttillskott.

Framtidens terapeuter kommer att utbilda sina patienter i att förbättra matvanorna och livs­stilen för bestående förbättringar och för att förebygga framtida problem.

Hälsodetektiv

Arbetet som näringsterapeut innebär ofta att man är lite av en detektiv. Man för­söker hitta vad det är som orsakar en klients hälsoproblem. Till sin hjälp har man per­sonens berät­tel­se, analyser man gör på sin egen mottagning och resultat från labora­torietester. Därefter försöker man tillsammans med klienten hitta en lösning på personens problem. Vid återbesök utvärderar man resultatet och kommer fram till hur man ska gå vidare.

Som näringsterapeut arbetar man inte främst med att dölja symptom. Med hjälp av grund­­liga undersökningar och analyser försöker man istället komma fram till bakomliggande orsaker och behandla dessa.

Man kan också arbeta med grupper och ge allmänna kostråd, hålla föredrag, blogga, hålla webbinarier eller traditionella studiecirklar om hälsa och sunda matvanor. En del näringsterapeuter arbetar i hälso­kostaffärer där de kan hjälpa kunderna att göra väl under­byggda val.

Den optimala kosten

Vi utgår inte från att det finns en kost som passar alla, därför lär vi ut grun­derna för hur näringsämnen fungerar och ger förslag på olika sätt att äta. När man använder kosten i läkande syfte kan olika faser i livet kräva olika kost.

Under utbildningen diskuterar vi för- och nackdelar med olika dieter, till exempel levande föda, LCHF, vegetarisk kost, vegankost, paleo och makrobiotik.

Förkunskaper och språk

Vi har inga formella förkunskapskrav, det viktigaste är att man har ett stort intresse för hälsofrågor.

All undervisning och obligatorisk kurslitteratur är på svenska. Hänvisningar till forskningsstudier som är på engelska förekommer.

Det är en fördel om du som näringsterapeut kompletterar med grundmedicinsk utbildning (basmedicin). De flesta väljer att studera grundmedi­cin efter utbildningen till näringsterapeut. En grundmedicinsk utbildning krävs för medlemskap i något av yrkes­förbunden. Kontakta respektive förbund för mer information.

Flexibel utbildning

Efter de första kurserna som är obligatoriska har du ett stort antal kurser och föredrag att välja mellan. Dessa byts kompletteras och byts ut efter hand. På det viset kan du rikta in utbildningen på det som är mest intressant för dig.

Har du läst motsvarande kurser hos någon annan arrangör kan dessa tillgodo­räknas. Minst 70% av utbildningen ska ha gjorts hos oss för att vi ska utfärda diplom. Kontakta oss för validering av kursintyg från andra arrangörer.

Varje kurs ger olika många poäng, du behöver totalt 680 poäng för att bli diplomerad.

På distans och i klassrummet

De flesta kurser går att läsa på distans. En hel del är redan inspelat, vilket innebär att man kan börja utbildningen när man vill. De inspelade kurserna består av videofilmer som man tar del av via vår kursportal och tryckta kompendier.

På några av kurserna behöver man vara närvarande eftersom de innehåller praktiska mo­ment. Dessa kurser hålls på helger i Bagarmossen (ca 20 minuter med tunnel­bana från Stockholm Central). Det finns parkeringsplatser i närheten, dessa är gratis på helgerna.

Kurslitteratur och kursportalen

För varje delkurs finns ett kurskompendium. Kompendierna är på svenska. De olika lärarna ansvarar för respektive kompendium. I samband med kurserna får du tips på böcker som kan användas för ytterligare fördjupning.

Skolan har en kursportal på internet för distanskurser, skrivningar, diskussioner mellan ele­ver, fördjupande artiklar och användbara länkar. Kursportalen kan man använda via dator, surfplatta eller smart telefon.

Obligatoriska kurser

Dessa kurser är obligatoriska

Alla kurser utom Praktikfall går på distans och du gör dem i egen takt. Dessa kurser ger totalt 270 poäng.

KursPris inkl momsKort beskrivning
Kroppen – En introduktion3200Grundläggande anatomi och fysiologi
Makronäringslära3200Grundläggande om proteiner, fetter och kolhydrater
Läkande Kost i Teori och Praktik3800Hur man kan använda kost för att förebygga och behandla krämpor
Mikronäringslära 13200Introduktion till vitaminer och mineraler
Mikronäringslära 23200Mineraler
Mikronäringslära 33200Spårämnen
Mikronäringslära 43200Vattenlösliga vitaminer
Mikronäringslära 53200Fettlösliga vitaminer och fettsyror
Coachande Samtal3200Hur du lägger upp din konsultation på bästa sätt
Att arbeta som terapeut1600Lagar, regler och praktisk information om företagande
Immunförsvaret3800En genomgång av hot mot hälsan och vårt försvar
Praktikfall3200Kurs på plats där vi diskuterar och planerar klientfall. Den här kursen lämpar sig att göra mot slutet av utbildningen.

Valbara kurser

Från den här listan väljer du fritt vilka kurser du vill komplettera med. Efter den obligatoriska delen behöver du läsa minst 410 poäng för att bli diplomerad.

Vi hjälper dig gärna att välja för att ge dig en utbildning som passar dina behov. Du kan förstås läsa mer än vad som krävs, det går också att komplettera i efterhand med ämnen du tycker är intressanta att fördjupa dig inom.

Den här listan är inte statisk, kurser som blir gamla tas bort och nya tillkommer.

Är du osäker på vilka kurser du ska välja är du välkommen att konsultera med oss.

Jod – Den bortglömda mineralen4320Fördjupning om jod

KursAntal poängPris inkl momsKort beskrivning
Mage, tarm, enzymer och probiotika303 200Fördjupning om matsmältning, tarmflora och enzymer
Aminosyraterapi303 200De viktiga byggstenarna för proteiner och hur de kan användas terapeutiskt
Detox203 200Ett program för avgiftning. Kurser går på plats och på distans
Hälsoanalys i Praktiken203 200Hälsoanalys med flera praktiskt användbara metoder och frågemetodik
Torrblodsanalys303 200Analys av torkat blod i mikroskop
Hjärta & blodkärl med arteriografi303 200Om problem med hjärta och blodkärl samt passande kost och näring för
Levande blodanalys303 200Analys av levande blod i mikroskop
Idrottsnutrition303 200Kost och näring för idrottsprestation
Frekvensterapi303 200Analys och behandling med frekvenser
Kropps- och Ansiktsdiagnostik303 200Hur man kan analysera hälsa utifrån hållning, ansiktet med mera, Kursen går endast på plats
Örtterapi steg 1151750Introduktion till örtmedicin
Örtterapi steg 2303 500Matsmältningssystemet och hur det kan behandlas med hjälp av örter
Örtterapi steg 3303 500Avgiftning lever, gallblåsa och njurar
Örtterapi steg 4405 150Kardiovaskulära systemet
Örtterapi steg 5A151 750Immunförsvar
Örtterapi steg 5B151 750Andning
Örtterapi steg 5C151 750Inflammation
Örtterapi steg 6303 500Nervsystemet
Örtterapi steg 7303 500Hormonsystemet
Örtterapi steg 815850Blanda flytande örter
Hjärnan och Nervsystemet403 800Hur man kan förebygga och behandla problem med hjärnan
Näring, Mental hälsa och immunförsvar303 200Samband mellan näring, mental hälsa och immunförsvar
Ljus och Mörker som Terapi och Livsstil303 200Hur vi kan använda ljus för prestation och läkning
Örtmedicin – Grundkurs303 200Grundkurs i örtmedicin på plats
Signalsubstanser303 200Förståelse och behandling av signalsubstanser
Hormonsystemet404 300Förståelse och behandling av det hormonella systemet
Nudging353 900Hur man hjälper kunder att stegvis följa råd
C-vitamin i teori och praktik7450Fördjupning om C-vitamin
Digital Coach4690Metoder och verktyg för att ge konsultationer på distans
Åldringsprocessen151 650Förstå åldrandet och hur man kan göra det långsammare
Avgiftning5240Kortfattat om avgiftningssystemet och hur man kan påverka det
Kopparparadoxen151 150Fördjupning om koppar
Mental Hälsa151 650Förstå och behandla den mentala hälsan
Ljus och Mörker5250Hur ljus påverkar oss på gott och ont

 

Diskussion för Näringsterapeuter

Under utbildningen erbjuder vi gratis diskussionstillfällen på nätet där du kan ställa frågor och komma med tips. Dessa återkommer ungefär en gång i månaden.

Webbinar

Vad säger våra elever om utbildningen?

Jag utbildade mig till näringsterpeut på nordiskt näringcenter och det är något utav det bästa jag gjort!

Jag har alltid varit intresserad av hälsa och naturmedicin. Jag var helt ny inom ämnet när jag började, och det tog tid för mig att förstå allting. Det jag gillar mest med skolan är att den är så bred, som ny hade jag svårt att greppa alla olika behandlingsformer som finns och det var lite överväldigande. Men eftersom alla kurser gav en liten introduktion kring de största behandlingsformerna gav det mig som elev en möjlighet att utforska och förstå vad jag ville fördjupa mig inom.

För mig blev det inom örtmedcin, armoaterapi och levande blodanalys. Jag arbetar varje dag med baskunskap jag fick från skolan, såsom makro- och mikro-nutrition.

Idag hjälper jag mina kunder att lägga om deras kost, vilket jag tycker man får en väldigt bra grund i den här utbildningen. I samtal om livsstilsförändringar och frågor kring klientens hälsa kan jag guida dom till bättre hälsa, och det är ett väldigt roligt och givande yrke.

Jag kan varmt rekommendera utbildningen till Näringsterapeut till alla som önskar hjälpa andra människor med kost och livsstilsförändringar och ha egna klienter med hälsosamtal. Kolla gärna min hemsida www.holisticsofia.com så kan ni se hur jag valt att arbeta med näring idag.

Sofia Björk

Anmäl dig här

Kostnad

Hela utbildningen kostar omkring 75 000 kr inkl moms. Summan kan bli högre eller lägre beroende på vilka valbara kurser du väljer.

Anmälningsavgift: 2 000 kr.

Obligatoriska kurser: Du kan välja mellan att betala alla de obligatoriska kurserna på en gång eller kurs för kurs. Betalar du alla på en gång får du 10% rabatt, tillsammans med anmälningsavgiften blir det 36 200 kr. Du har då också 10% rabatt på de valbara kurserna.

Valbara kurser: Du betalar kurserna i den takt du går dem. I listan ovan ser du vad varje kurs kostar.

Anmälan är bindande. Beställda och fakturerade kurser återbetalas inte. Däremot har du möjlighet att avbryta studierna, då behöver du inte betala för de kurser som inte har beställts och fakturerats ännu.

Kursmaterial: Mindre kostnader för kursmaterial tillkommer, cirka 3 000 kr för hela utbildningen.

Du har totalt fem år på dig att göra klart hela utbildningen, det innebär att du har möjlighet till studieuppehåll.

 

Ta del av våra köpevillkor Boka studievägledning

Anmälningsavgift och obligatoriska kurser

Pris: 36 200,00 kr

Välj det här alternativet om du vill betala de anmälningsavgift och de obligatoriska kurserna nu. Därefter betalar du de valbara kurserna i den takt du läser dem. Totalt 36 200 kr

Anmäl dig

Anmälningsavgift

Välj det här alternativet om du vill betala anmälningsavgiften nu och sedan betala obligatoriska kurser och valbara kurser i den takt du läser dem. 2 000 kr.

Anmäl dig