Näring och Mental Hälsa
Inspelad kurs

Näring, Mental hälsa och immunförsvar

Läs mer & köp

Psykisk ohälsa kan förbättras avsevärt med ett korrekt närings intag och ett immunförsvar som reagerar normalt. Under den här kursen studerar vi dessa samband.

Anmäl dig

Mental Hälsa

Om kursen

Redan på 1960‐talet började forskare förstå sambandet mellan näring och mental hälsa. Nobelpristagaren och biokemisten Linus Pauling introducerade begreppet Ortomolekylär som kommer av grekiskans ORTO som betyder rätt eller riktig.

Ortomolekylär psykiatri är ett intressant forskningsområde Eftersom det harvisat sig att psykisk ohälsa kan förbättras avsevärt med ett korrekt näringsintag och ett immunförsvar som reagerar normalt.

Immunförsvaret påverkas mycket negativt vid stresspåslag, det överaktiverar mastcellerna, första linjen i immunförsvaret. De läcker då framförallt histamin och heparin.

Mastcellsaktiveringssyndrom, MCAS, blir allt vanligare och leder ofta till multipla diagnoser.

I dagens samhälle med mycket stress och brist på återhämtning vilket leder till näringsbrister har den ortomolekylära psykiatrin visat sig vara intressant och en möjlig väg till ett naturligt läkande.

Kursen tar bland annat upp:

 • Ortomolekylär psykiatri – en holistisk syn på hälsa
 • Immunförsvar och Mastceller
 • MCAS och allergier
 • Näringsbrister
 • Kosttillskott vid MCAS
 • HPA axel dysfunktion
 • Livsstilsfaktorer vid ohälsa
 • Psykisk ohälsa ökar hus unga – varför?
 • Naturens påverkan på psykisk ohälsa
 • Rörelse och cirkulation
 • Vad kan jag göra själv

Lärare

Anders Lönedal

Anders Lönedal

Psykofysiolog

Köp kursen

Inspelad distanskurs: Du tar del av kursen via vår kursportal. Du hör läraren och ser presentationen. Du kan lyssna flera gånger, spola fram och tillbaka. Kursen är inspelad utan publik och motsvarar två dagars studier.

Pris: 3 200 kr inkl moms.

Kursmaterial: Kompendium finns att ladda ner. Vill du ha det utskrivet och hemskickat kostar det 100 kr inkl porto.

Kursen ingår i utbildningen till Näringsterapeut men kan även läsas separat.

Kontakta oss om du har några frågor, tel 08-559 24 170 eller info@naringscenter.se

Pris: 3 200,00 kr
Ta del av våra köpevillkor