Arbetsgrupp
Inspelad kurs

HumanGuide Cards

Läs mer & köp

Varför skaver en del team?

Ytterst är det fråga om brist på tillit i teamet. Man vågar inte ge feedback eller att ta upp konflikter. Få vågar visa sig sårbara. Tillsammans leder detta till dålig prestation för teamet och låg öppenhet.

Anmäl dig

Om kursen

Bra teambildning skapar tillit. Helst ska man göra det när man startar teamet, men det är aldrig för sent. Det är även befogat, när det blir förändringar i teamet.

Men om man satsar på konsekvent teambildning, så får det inte kräva alltför mycket resurser, HumanGuide Cards är ett verktyg, som kan skapa en bra och faktiskt lättsam (!) teambildning på bara några timmar.

Cards består av en kortlek och den stödjande webbappen cards.humanguide.se. Med Cards kan man genomföra övningen TeamPlay. Övningen baseras på en enkel instruktion, så man snabbt kommer i gång med övningen.

Påbyggnadskurs

Det här är en påbyggnadskurs till HumanGuide Basic och använder samma personlighetsteori.

Genom att du även går den här kursen, kan du jobba med teamutveckling. Det finns ett stort behov. Du har en fördel framför andra som arbetar med teamutveckling tack vare att TeamPlay kan genomföras på kort tid och ändå med ett gott resultat.

Vad kan man då uppnå med övningen TeamPlay?

 • Ökad tillit i teamet, genom att öka allas självkännedom
 • Träning på att både ge och få feedback. Med Cards är det särskilt givande, eftersom Cards baseras på positiv psykologi, så i princip tränar man på att få och ge beröm
 • Ökad öppenhet, genom att öppenhet föder öppenhet
 • Man tränar samtidigt på att använda personlighetsteorin, som är kärnan i HumanGuide-konceptet

Här kan du se en demovideo om TeamPlay.

Cards kan även användas på flera andra sätt.

I kursen ingår att du får en kortlek, du får flera videomoduler (totalt omkring ca 4 timmar) och tillgång till mängder med olika stödjande och fördjupande dokument.

Vill man ha flera kortlekar, kan de köpas för 600 kr inkl moms.

När du har gått kursen HumanGuide Cards:

 • Du ökar din verksamhet med en ytterligare tjänst
 • Du kan använda TeamPlay i starten av kostrådgivning i grupp, vilken snabbare skapar en god samverkan i gruppen
 • TeamPlay kan även användas för utveckling av en parrelation

Enkelt att genomföra

Instruktionen för TeamPlay är väldigt enkel.

 • Teamet sitter kring ett bord
 • X i teamet börjar och tar då t ex kortet Vara rättfram. Ställer sig frågan: Är jag det?
 • Om svaret är Ja, så lägger X kortet framför sig
 • Om svaret är Nej, så tittar sig X runt, om kortet kan passa någon annan. Om så är fallet så föreslår X att kortet kanske passar Y. Om det gör det, så lägger Y kortet framför sig
 • Om X inte kommer på någon, som skulle passa ihop med kortet, så läggs kortet ut på bordet och vem som helst kan ta det. Vill då två eller flera ta det, så avgör teamet för vem det passar bäst
 • TeamPlay fortsätter på detta sätt tills alla kort (72 st) har hanterats
 • När TeamPlay genomförs får ingen ha flera än åtta kort. Det medför att man då får byta ut ett kort mot ett annat, efter samma princip som ovan. De valda åtta korten ger sedan en grov bild av personligheten och då förstås baserat på personlighetsteorin Åtta boxar

HumanGuide-konceptet kan användas för individer, team, ledare, företag och även privatlivet.

Komplettera med boken:
Låt personligheten blomma” (finns på svenska, engelska och portugisiska) och som en eBok  www.adlibris.com

Vad säger användare av TeamPlay?

”Är ett finurligt och lysande enkelt sätt att förlösa positiv energi samt dialog individer emellan – både professionellt och privat”
Jacqueline Asker, Visual Director

Att genomföra TeamPlay öppnade inte bara upp mina ögon över hur andra fungerar och tänker, TeamPlay öppnade framför allt upp ögonen om mig själv. Att ställa mina trossatser mot varandra, fick mig att reflektera om mig själv. Berikande och växande. Ett ypperligt hjälpmedel i såväl privatliv som yrkesliv”. 
Marko Latva-Nevala, Key account Manager. Tre Kronor Försäkring AB

Verktyget TeamPlay lämpar sig utmärkt, som ett enkelt men samtidigt proffsigt verktyg,
för att utveckla kunskapen om både sina egna och teamets styrkor.

Lennart Paulsson, P&P Meetings