Immunförsvar
Inspelad kurs

Immunförsvaret

Läs mer & köp

Vårt skydd mot omvärlden

Immunförsvaret består av en rad olika delar som ska skydda oss mot både yttre och inre hot. Under den här kursen studerar vi olika patogener som kan drabba oss, vilka symptom och skador de kan ge samt hur vi kan försvara oss mot dem. Olika smittvägar, facktermer och annat för att ge en bred för­ståelse av patogener. Hur olika delar av immunförsvaret fungerar och samverkar med varandra.

Anmäl dig

Immunförsvar

Om kursen

Patogener

Kursen behandlar många olika sjukdomsalstrande element, patogener:

  • Prioner
  • Virus
  • Bakterier och biofilm
  • Mögel och svamp
  • Parasiter
  • Tungmetaller
  • Muterade celler

Immunförsvaret olika delar

Immunförsvarets olika delar Vi lär oss de stora delarna i immunförsvaret, det medfödda och det förvärvade immun­försvaret. Till det medfödda immunförsvaret räknas bland annat:

Hud och slemhinnor

Ska stoppa patogener att komma in. Vad kan man göra för att stärka dessa.

Magsyra

Här kan bakterier, virus och parasiter stoppas. Vad gör man åt dålig saltsyra.

Makrofager

En typ av vita blodkroppar som stoppar patogener. Hur ser man till att dessa arbetar så effektivt som möjligt.

Inre organ

Olika inre organ har sina egna sätt att försvara kroppen mot patogener.

Tarmens bakterieflora

Hur man gynnar de goda bakterierna och bekämpar de skadliga bakterierna

Det lymfatiska systemet

Det lymfatiska systemet ägnas ett eget kapitel eftersom det är en viktig del av immun­försvaret. Stagnerad lymfa och infektioner i det lymfatiska systemet kommer att göra immunförsvaret mindre effektivt. Konkreta tips för att diagnostisera och behandla.

Det förvärvade immunförsvaret styrs främst av olika vita blodkroppar. Även dessa kan man påverka med rätt näring.

Behandlingar

Några virus, bakterier, parasiter, tungmetaller och mögel beskrivs mer ingående, till exempel borrelia och Epstein barre-virus. Dess­utom finns tips om hur man kan behandla dessa patogener med hjälp av änd­rad kost, närings­ämnen, örter och frekvensterapi. Det finns också behandlingstips mot allmänt dåligt immun­försvar.

Ett viktigt avsnitt är hur antibiotika fungerar och vad kan man använda när antibiotika inte längre hjälper.

Inflammation och infektion

Lär dig skillnaden mellan inflammation och infektion och hur man behandlar de olika tillstånden.

Patogener

Ingående beskrivningar av vissa patogener med behandlingsförslag, bland andra borrelia, epstein-barre virus,, cryptosporidium och kvicksilver.

Patogener.se

Webbtjänst Tillgång till webbtjänsten patogener.se under 1 år där man kan söka på patogener och få förslag på naturliga behandlingsm­etoder, inklusive kost, örter och frekvensterapi. Här finns det successivt fler och fler patogener. För den som önskar kan man förlänga tillgång till tjänsten för 800 kr/år.

Lärare

Bo Engborg

Bo Engborg

Rektor för Nordiskt Näringscenter.

Köp kursen

Kursens upplägg: Du läser kursen i egen takt. Du har tillgång till föreläsningar och skrivningar under minst två år.

Inspelade föreläsningar: Föreläsningar kring varje område som kursen täcker. Dessa kommer du åt via en kursportal där du även kan ställa frågor och diskutera.

Kursmaterial: Finns att ladda ner. Vil du ha det utskrivet och hemskickat kostar det 200 kr

Lärare Bo Engborg

Kursen ingår i utbildningen till Näringsterapeut men kan även läsas separat.

Pris: 3 800,00 kr
Ta del av våra köpevillkor