Kopparparadoxen
Inspelad kurs

Kopparparadoxen

Läs mer & köp

Kopparparadoxen, distanskurs

Koppar är ett tveeggat svär, ett livsnödvändigt ämne som även kan förgifta oss. Koppar behövs för att en rad olika enzym och hormoner ska fungera normalt. Sambandet mellan överskott av koppar och elöverkänslighet är en viktig del av kursen. Under den här kursen går Pekka Nylund igenom koppar i allmänhet och hälsoaspekter på koppar i synnerhet.

Anmäl dig

Om kursen

 • Allmänt om koppar.
 • Koppar hos människan.
 • Kopparmetabolismen.
 • Koppar i magen och tarmen.
 • Koppar i levern.
 • ATP7A och ATP7B.
 • Ceruloplasmin.
 • Regleringen av koppar.
 • Cuproenzymer.
 • Lysyloxidas.
 • Tyrosinas.
 • Dopamin-Beta-Hydroxylas.
 • Cytokrom-C-Oxidas.
 • Superoxidasmutas (SOD).
 • Di-Amino-Oxidas (Histaminas).
 • Hephastine.
 • Mono-Amino-Oxidas (MAO).
 • Kväve-Oxid-Syntetas (NOS).
 • Dopamin/Noradrenalin balansen.
 • Histaminintolerans.
 • Funktionell kopparbrist.
 • Kopparförgiftning.
 • Wilsons sjukdom.
 • Sambandet mellan HSP70 och koppartoxicitet?
 • Behandling.

Lärare

Pekka Nylund

Pekka Nylund

Mikronäringsexpert, terapeut och författare.

Köp kursen

Inspelad kurs. Du kan lyssna flera gånger, spola fram och tillbaka osv.

Tid: Knappt 3 timmar föreläsningar, kursmaterial för självstudier, möjligheter till frågor och diskussioner.

Pris: 1 150 kr inkl moms (920 kr exkl moms) Du kan lyssna på kursen hur många gånger du vill.

Kontakta oss om du har några frågor, tel 08-559 24 170 eller info@naringscenter.se

Pris: 1 150,00 kr
Ta del av våra köpevillkor