Ljusterapi & Ljusmiljö för Fertilitet, Lust & Kvinnohälsa
Inspelad kurs

Ljusterapi & Ljusmiljö för Fertilitet, Lust & Kvinnohälsa

Läs mer & köp

En kurs för hälsa och välmående, från fruktsam till övergångsåren och menopaus. Här får du veta hur vardagens ljus och mörker kan anpassas till att stödja biologiska rytmer för friska menscykler, fertilitet, graviditet, postpartum, klimakteriet och övergångsåren.

Anmäl dig

Om kursen

Du lär dig hur omgivande ljus och ljusterapi kan styras och användas för att lindra och läka underlivsbesvär och stärka underlivshälsa och välmående med vetenskapligt bevisade, biverkningsfria metoder.

Spermiekvalitet i förhållande till biologiskt ljus omnämns också. Kursen ingår som en av sju moduler i utbildningen Ljus & Mörker som terapi och livsstil och kan även läsas separat.

Avsnittens rubriker och innehåll:

 1. Allmänt om melatonin

Kursen börjar med att ge grunderna om det ljus- och mörkerberoende neurohormonet melatonin:

 • Melatoninets unika egenskaper för hälsan i stort och varför det har så stor betydelse för just fertilitet och kvinnohälsa.
 • Hur hänger den ljusmiljö vi vistas i ihop med melatoninnivåer i kroppen?
 • Ljusets verkan på fertilitet och hur man kan styra sin ljusmiljö.

2. Fertilitet och reproduktion

 • Äggkvalitet och frisk embryoutveckling.
 • Feedbackvägar mellan hjärnan och binjurehormoner och hur ljusmiljön påverkar dem.
 • Melatoninnivåer under menscykeln.
 • PCOS. Vad ljusmiljö och melatonin betyder för äggceller och äggmognad.

4. Befruktning och graviditet

 • Hur stödjer melatonin andra viktiga hormoner.
 • Betydelsen av en stark lutealfas – tiden mellan ägglossning och mens.
 • Förebygga komplikationer under graviditet.
 • Vad kan ljusmiljön betyda för en frisk graviditet. Hjälpmedel och anpassning till biologiskt riktigt ljus.

5- Endometrios och myom

 • Ljusterapi i vetenskapliga kliniska studier om endometrios och myom.
 • Konkreta behandlingsförslag: vilka våglängder, styrka och ljusdoser som kan vara effektiva och vilka områden kan behandlas.
 • Övriga områden för kvinnohälsa där ljusterapi kan vara effektivt.

6. Cellförändringar, virus och sexuellt överförbara infektioner

 • Hur olika slags ljusterapi kan fungera i utläkningen av cellförändringar, virus och sexuellt överförbara infektioner.
 • Diskussion om biverkningar av vissa skolmedicinska behandlingar.
 • Säkerheten hos ljusterapi.
 • Hur ljusterapi kan nå lokal vävnad.
 • Genomgång av exempel ur en stor vetenskaplig samlingsstudie som visar:
 • vid vilka infektioner och cellförändringar ljusbehandling är verksamt. Exakta ljusdoser och våglängder.
 • Hur applicerar man ljusterapi i hemmet?
 • Livsstilens betydelse för infektioner. Här omnämns även funktions- och komplementärmedicinska metoder som går att använda enskilt eller tillsammans med ljusterapi.

7. Spermiekvalitet

 • Kan melatonin, ljusmiljö och olika slags ljus påverka manlig fertilitet?

8. Postpartum, lust och underlivshälsa

 • Läka underlivs- och urinvägsinfektioner med ljusterapi.
 • Att läka och stärka underliv och bäckenbotten efter förlossning och efter medicinska behandlingar.
 • Hur verkar ljusterapi på ett säkert sätt för underlivet.
 • Ljusapparater särskilt anpassade för kvinnohälsa.

Övergången och menopaus.

Hur ljusterapi kan:

 • Stärka slemhinnor i underlivet, lindra irritationer, smärta och sveda
 • Motverka urinvägsinfektioner och urinläckage
 • Öka känslighet och förmåga till njutning och sex i klimakteriet och menopaus.
 • Hur en biologiskt anpassad ljusmiljö kan lindra övriga klimakteriesymptom.
 • Äldre personers allmänna hälsa och ljusmiljö. Hur ljus kan påverka skeletthälsa och bentäthet, signalsubstanser för måendet och motståndskraft mot infektioner.

Alla exempel, behandlingsförslag och resonemang i kursen utgår från vetenskapliga studier och klinisk erfarenhet.

Kursen kan läsas separat och ingår som en del i utbildningen Ljus & mörker som terapi och livsstil.

Lärare

Jonna Höglund

Jonna Höglund

Jonna Höglund, Näringsterapeut

Köp kursen

Kursen är inspelad, du kan gå den när du vill. Du kan också repetera hur många gånger du vill.

Pris: 700,00 kr
Ta del av våra köpevillkor