Utbildningar

Mikronäringslära

Mikronäringslära, Distansutbildning

Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar om kolhydrater, proteiner och fetter. Det här är en utbild­ning för dig som vill ha djupa kunskaper inom mikronäring.

Utbildningen är indelad i fem block. Varje block består av flera kortare inspelningar som tillsammans motsvarar omkring 2 dagars studier.

Utbildningen innefattar bland an­nat följande moment:

 • Grundläggande principer inom mikronäringsläran.
 • Läran om upptag och absorbtion.
 • Den intermediära metabolismen.
 • Bristsymptom – generella och funktionella bristindikationer. Vi lär oss skillnaden mellan generella och funktionella bristtillstånd.
 • Kliniska användningsområden – terapeutisk användning.
 • Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser.
 • Beredningsformer.
 • Kontraindikationer och interaktioner.
 • Mikronäringsämnen och konventionella läkemedel.
 • Synergism och antagonism.
 • Gällande lagstiftning – Patientsäkerhetslagen.
 • Basbildande mineraler
 • Spårelement
 • Vattenlösliga vitaminer
 • Fettbundna vitaminer och fettsyror

Information om delkurserna

Vill du anmäla dig till enstaka delar av utbildningen gör du det på respektive kurs sida

Makro kontra mikronäringsperspektivet. Vi definierar vad som är makro- och mikronäringsämnen. Vi går genom hur makronäringsämnen bryts ned i människans matsmältningssystem till mikronäringsämnen.

Läran om upptag och absorption. Vi går genom de grundläggande principerna för hur matsmältningssystemet bryter ned födan till dess minsta beståndsdelar. Vilka förutsättningar krävs för att vi skall kunna tillgodogöra oss näringen så effektivt som möjligt. Vi går genom hur absorptionen i tarmen fungerar. Vilka förutsättningar som krävs för att vi skall kunna binda mikronäringsämnen till ämnesomsättningen.

Den intermediära metabolismen. I detta moment går vi genom de grundläggande principerna om hur mikronäringsämne omhändertas av i första hand levern och konverteras om till dess s.k. funktionella form. Vilka förutsättningar som krävs för att vi kan använda mikronäringsämnen i vår ämnesomsättning.

Bristsymptom – generella och funktionella bristindikationer. I detta moment går vi genom hur ett bristtillstånd på specifika mikronäringsämnen ser ut. Hur vi tolkar de klassiska bristindikationerna. Hur ser de konventionella analytiska metoderna ut? Vi lär oss skillnaden mellan generella och funktionella bristtillstånd.

Kliniska användningsområden – terapeutisk användning. I detta moment får vi lära oss hur vi använder mikronäringsämnen i behandlingssammanhang. Vi får lära oss hur specifika symptom och indikationer behandlas med mikronäringsämnen.

Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser. I detta moment får vi lära oss hur olika doseringar ser ut och framförallt skillnaden mellan s.k. rekommenderade dagliga intag och terapeutiska doseringsnivåer. Vi får lära oss de toxiska nivåerna i doseringar och vad som händer i människokroppen när vi överdoserar vissa mikronäringsämnen.

Beredningsformer. I detta moment får vi lära oss hur ett preparat kan se ut. Vi får lära oss hur ett specifikt mikronäringsämne kan vara bundet till ett annat ämne för bästa möjliga absorption. Vi får lära oss hur olika bindningsformer kan se ut.

Kontraindikationer och interaktioner. I detta moment definiera vi själva begreppet kontraindikation och interaktion. Vi får lära oss hur olika mikronäringsämnen fungerar ihop med olika föda, läkemedel och behandlingsformer.

Mikronäringsämnen och konventionella läkemedel. I detta moment får vi lära oss hur mikronäringsämnen fungerar ihop med med olika läkemedel. I vissa fall kan ett ämne bromsa effekten av ett läkemedel och i vissa fall även potentiera den. Vi får lära oss skillnaden mellan absolut och relativ kontraindikation.

Synergism och antagonism. Vi skall lära oss definiera begreppet synergism och antagonism vilket är av avgörande betydelse inom mikronäringsläran. Vi får lära oss hur olika mikronäringsämne kan samverka, samarbeta eller motverka varandra i olika system i människokroppen.

Gällande lagstiftning – Patientsäkerhetslagen. I detta moment får vi lära oss vilken lagstiftning som gäller för legitimerade och icke-legitimerade terapeuter. Vi får lära oss vad vi som arbetar med mikronäringsämnen i enlighet med gällande lagstiftning får göra och inte göra.

Mineralläran: Basbildande mineraler

Mineraler är grundämnen som är livsviktiga för allt levande på jorden. Adekvat innehåll av mineraler i kosten spelar en avgörande livsuppehållande och sjukdomsförebyggande roll för människan. I detta block går vi igenom syra-basbalansen och hur översyrlighet/mineralbrister påverkar människan. Vi går genom hur mineraler bryts ned i människans matsmältningssystem till joner. Hur dessa absorberas och används i kroppens funktioner. Detta steg innefattar en genomgång av följande grundelement:

 • Kalcium
 • Magnesium
 • Fosfor
 • Kalium
 • Natrium
 • Bor
 • Kisel
 • Jod
 • Svavel
Spårelementsläran

Spårämnen är grundämnen som människan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse. I detta block får vi lära oss hur spårämnena frisätts och absorberas i matsmältningssystemet. Vi får lära oss hur kroppen använder de i olika funktioner och hur människokroppen gör sig av med eventuella överskott. Spårämnen kan, till skillnad från andra näringsämnen, vara mer toxiska vilket givetvis förutsätter att människan har en god förmåga att effektivt reglera nivåerna av dessa. Detta steg innefattar en genomgång av följande grundelement:

 • Järn
 • Zink
 • Koppar
 • Mangan
 • Jod
 • Krom
 • Selen
 • Molybden
Vattenlösliga vitaminer

Vattenlösliga (vattenbundna) vitaminer innefattar B-vitaminerna och C vitamin. I detta steg får vi lära oss hur dessa vitaminer frisätts och absorberas i människans matsmältning. Vi får lära oss hur dessa används i människokroppen. Detta steg innefattar en genomgång av vattenbundna vitaminer och relaterade ämnen:

 • Vitamin C
 • Betakaroten
 • Bioflavonoider
 • Läran om B-vitaminkomplexet:
 • Tiamin
 • Riboflavin
 • Niacin och Niacinamid
 • Pantotensyra
 • Pyridoxin
 • Kobalamin
 • Folsyra
 • PABA
 • Kolin
 • Inositol
 • Biotin
Fettbundna vitaminer och essentiella fettsyror

I detta steg får vi lära oss hur fettbundna vitaminer och fettsyror frisätts och absorberas i matsmältningssystemet. Vi får lära oss hur kroppen konverterar om fettsyror till olika stadier (fettsyrornas uppgraderingssystem). Vi får lära oss funktionerna hos de fettbundna vitaminerna och de essentiella fettsyrorna. Detta steg innefattar en genomgång av följande ämnen:

 • Vitamin A
 • Vitamin D
 • Vitamin E
 • Vitamin K
 • EFA
 • EPA
 • DHA
 • GLA

Vi går också igenom de essentiella fettsyrornas uppgraderingssystem.

Information

Distans

Du följer kursen från din dator, du ser presentationen och hör läraren. Du kan börja när du vill och har tillgång till inspelningarna i två år. Till kursen hör ett diskussionsforum där du kan ställa frågor och diskutera med läraren och andra elever.

Kostnader

14 400 kr inkl moms (avbetalning 5 x 3 200 kr = 16 000 kr)

Lärare

Pekka Nylund

Dokumentation

Pärm med omfattande kompendier på svenska: 200 kr.

Vill du ha gratis studievägledning?

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. 

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

 • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald enligt betalningsplan.
 • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
 • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av terminspriset.
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före terminsstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av terminspriset.
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före terminsstarten utgår hel terminsavgift.
 • Uteblir du från utbildningen utan att avboka utgår hel terminsavgift.
 • Full återbetalning sker om utbildningen ställs in eller flyttas till annat datum.
 • Ingen kompensation för ökade kostnader för resa eller logi utbetalas vid eventuella ändringar i schemat.
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
 • Mat och logi ingår ej i angivna priser

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!