Mikronäring
Utbildning

Mikronäringslära

Utbildning

Mikronäringslära, Distansutbildning

Mikronäring handlar om kostens små beståndsdelar, vitaminer, mineraler och fettsyror till skillnad mot makronäring som handlar om kolhydrater, proteiner och fetter. Det här är en utbild­ning för dig som vill ha djupa kunskaper inom mikronäring.Utbildningen är indelad i fem block. Varje block består av flera kortare inspelningar som tillsammans motsvarar omkring 2 dagars studier.
vitaminer">

Utbildningen består av fem delar och innefattar bland an­nat följande moment:

 • Grundläggande principer inom mikronäringsläran.
 • Läran om upptag och absorbtion.
 • Den intermediära metabolismen.
 • Bristsymptom – generella och funktionella bristindikationer. Vi lär oss skillnaden mellan generella och funktionella bristtillstånd.
 • Kliniska användningsområden – terapeutisk användning.
 • Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser.
 • Beredningsformer.
 • Kontraindikationer och interaktioner.
 • Mikronäringsämnen och konventionella läkemedel.
 • Synergism och antagonism.
 • Gällande lagstiftning – Patientsäkerhetslagen.
 • Basbildande mineraler
 • Spårelement
 • Vattenlösliga vitaminer
 • Fettbundna vitaminer och fettsyror

Information om delkurserna

De olika delarna av utbildningen går på djupet inom mikronäring. Ett viktigt inslag är hur vi tar upp näring, det är betydelsefull information för den som ska rekommendera andra att ta ett visst näringsämne.

Steg 1

Makro kontra mikronäringsperspektivet. Vi definierar vad som är makro- och mikronäringsämnen. Vi går genom hur makronäringsämnen bryts ned i människans matsmältningssystem till mikronäringsämnen.

Läran om upptag och absorption. Vi går genom de grundläggande principerna för hur matsmältningssystemet bryter ned födan till dess minsta beståndsdelar. Vilka förutsättningar krävs för att vi skall kunna tillgodogöra oss näringen så effektivt som möjligt. Vi går genom hur absorptionen i tarmen fungerar. Vilka förutsättningar som krävs för att vi skall kunna binda mikronäringsämnen till ämnesomsättningen.

Den intermediära metabolismen. I detta moment går vi genom de grundläggande principerna om hur mikronäringsämne omhändertas av i första hand levern och konverteras om till dess s.k. funktionella form. Vilka förutsättningar som krävs för att vi kan använda mikronäringsämnen i vår ämnesomsättning.

Bristsymptom – generella och funktionella bristindikationer. I detta moment går vi genom hur ett bristtillstånd på specifika mikronäringsämnen ser ut. Hur vi tolkar de klassiska bristindikationerna. Hur ser de konventionella analytiska metoderna ut? Vi lär oss skillnaden mellan generella och funktionella bristtillstånd.

Kliniska användningsområden – terapeutisk användning. I detta moment får vi lära oss hur vi använder mikronäringsämnen i behandlingssammanhang. Vi får lära oss hur specifika symptom och indikationer behandlas med mikronäringsämnen.

Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser. I detta moment får vi lära oss hur olika doseringar ser ut och framförallt skillnaden mellan s.k. rekommenderade dagliga intag och terapeutiska doseringsnivåer. Vi får lära oss de toxiska nivåerna i doseringar och vad som händer i människokroppen när vi överdoserar vissa mikronäringsämnen.

Beredningsformer. I detta moment får vi lära oss hur ett preparat kan se ut. Vi får lära oss hur ett specifikt mikronäringsämne kan vara bundet till ett annat ämne för bästa möjliga absorption. Vi får lära oss hur olika bindningsformer kan se ut.

Kontraindikationer och interaktioner. I detta moment definiera vi själva begreppet kontraindikation och interaktion. Vi får lära oss hur olika mikronäringsämnen fungerar ihop med olika föda, läkemedel och behandlingsformer.

Mikronäringsämnen och konventionella läkemedel. I detta moment får vi lära oss hur mikronäringsämnen fungerar ihop med med olika läkemedel. I vissa fall kan ett ämne bromsa effekten av ett läkemedel och i vissa fall även potentiera den. Vi får lära oss skillnaden mellan absolut och relativ kontraindikation.

Synergism och antagonism. Vi skall lära oss definiera begreppet synergism och antagonism vilket är av avgörande betydelse inom mikronäringsläran. Vi får lära oss hur olika mikronäringsämne kan samverka, samarbeta eller motverka varandra i olika system i människokroppen.

Gällande lagstiftning – Patientsäkerhetslagen. I detta moment får vi lära oss vilken lagstiftning som gäller för legitimerade och icke-legitimerade terapeuter. Vi får lära oss vad vi som arbetar med mikronäringsämnen i enlighet med gällande lagstiftning får göra och inte göra.

Steg 2

Mineralläran: Basbildande mineraler

Mineraler är grundämnen som är livsviktiga för allt levande på jorden. Adekvat innehåll av mineraler i kosten spelar en avgörande livsuppehållande och sjukdomsförebyggande roll för människan. I detta block går vi igenom syra-basbalansen och hur översyrlighet/mineralbrister påverkar människan. Vi går genom hur mineraler bryts ned i människans matsmältningssystem till joner. Hur dessa absorberas och används i kroppens funktioner. Detta steg innefattar en genomgång av följande grundelement:

 • Kalcium
 • Magnesium
 • Fosfor
 • Kalium
 • Natrium
 • Bor
 • Kisel
 • Jod
 • Svavel

Steg 3

Spårelementsläran

Spårämnen är grundämnen som människan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse. I detta block får vi lära oss hur spårämnena frisätts och absorberas i matsmältningssystemet. Vi får lära oss hur kroppen använder de i olika funktioner och hur människokroppen gör sig av med eventuella överskott. Spårämnen kan, till skillnad från andra näringsämnen, vara mer toxiska vilket givetvis förutsätter att människan har en god förmåga att effektivt reglera nivåerna av dessa. Detta steg innefattar en genomgång av följande grundelement:

 • Järn
 • Zink
 • Koppar
 • Mangan
 • Jod
 • Krom
 • Selen
 • Molybden

Steg 4

Vattenlösliga vitaminer

Vattenlösliga (vattenbundna) vitaminer innefattar B-vitaminerna och C vitamin. I detta steg får vi lära oss hur dessa vitaminer frisätts och absorberas i människans matsmältning. Vi får lära oss hur dessa används i människokroppen. Detta steg innefattar en genomgång av vattenbundna vitaminer och relaterade ämnen:

 • Vitamin C
 • Betakaroten
 • Bioflavonoider
 • Läran om B-vitaminkomplexet:
 • Tiamin
 • Riboflavin
 • Niacin och Niacinamid
 • Pantotensyra
 • Pyridoxin
 • Kobalamin
 • Folsyra
 • PABA
 • Kolin
 • Inositol
 • Biotin

Steg 5

Fettbundna vitaminer och essentiella fettsyror

I detta steg får vi lära oss hur fettbundna vitaminer och fettsyror frisätts och absorberas i matsmältningssystemet. Vi får lära oss hur kroppen konverterar om fettsyror till olika stadier (fettsyrornas uppgraderingssystem). Vi får lära oss funktionerna hos de fettbundna vitaminerna och de essentiella fettsyrorna. Detta steg innefattar en genomgång av följande ämnen:

 • Vitamin A
 • Vitamin D
 • Vitamin E
 • Vitamin K
 • EFA
 • EPA
 • DHA
 • GLA

Vi går också igenom de essentiella fettsyrornas uppgraderingssystem.

Lärare

Pekka Nylund

Mikronäringsexpert, terapeut och författare.

Anmäl dig här

Distans

Du följer kursen från din dator, du ser presentationen och hör läraren. Du kan börja när du vill och har tillgång till inspelningarna i två år. Till kursen hör ett diskussionsforum där du kan ställa frågor och diskutera med läraren och andra elever.

Kostnader

15 000 kr inkl moms

Avbetalning

Anmälningsavgift: 500 kr
Per kurs: 3 200 kr

Dokumentation

Kompendier finns att ladda ner. Vill du ha kompendierna utskrivna och samlade i en pärm kostar det 200 kr inkl porto.

Ta del av våra köpevillkor Boka studievägledning

Betala hela utbildningen på en gång

Pris: 15 000,00 kr

Pris: 15 000 kr inkl 25% moms

Du betalar direkt eller via faktura från Payson

Anmäl dig

Betala per kurs

Anmälningsavgift: 500 kr.

Därefter anmäler du dig i valfri takt till kurserna.

Anmäl dig