Konsultation
1 juli 2022

Sverige behöver fler näringsterapeuter!

  • Näringsterapeuter är experter på att hitta obalanser och därmed förebygga ohälsa. Det spar lidande för privatpersoner och pengar åt samhället.
  • Läkare saknar vanligen djupare utbildning om kost, vitaminer, mineraler och fettsyror. Det är ett område som näringsterapeuter behärskar.
  • Dietister använder sig inte av funktionsmedicinska analyser. Det gör näringsterapeuter.
  • På vårdcentralen är det bråttom, näringsterapeuter tar sig tid och gör noggranna utredningar av klienternas hälsa och livssituation. Tack vare det kan de ofta hitta lösningar som den vanliga vården missar.
  • Kemiska läkemedel bidrar till att livet i våra sjöar hotas i och med att läkemedlen inte bryts inte ner i våra kroppar. Dessutom har reningsverken också svårt att rena bort många av de kemikalier vi släpper ut med vår avföring. Näringsterapeuter rekommenderar kost, vitaminer, mineraler, fettsyror, örter och andra miljövänliga metoder.
  • Näringsterapeuter strävar inte efter att hitta snabba lösningar på hälsoproblem utan arbetar långsiktigt. Det är en pedagogisk uppgift att lära klienterna att bryta dåliga vanor och ersätta dem med hälsosamma alternativ som fungerar i längden. Det är en uppgift som den vanliga vården sällan klarar.
  • Medan vården blir alltmer bundna vid fasta riktlinjer kan näringsterapeuter snabbt ta till sig ny kunskap och ändra sina rekommendationer i enlighet med nya rön.

Satsa på en karriär som näringsterapeut, du behövs!

Vi har två utbildningar till näringsterapeut som är ganska lika varandra. Båda ger tillräckliga kunskaper för att arbeta som näringsterapeut.

Här kan du läsa om vår utbildning till Näringsterapeut

Är du intresserad av hälsa?

Nyhetsbrev till sidfot (#4)
Se alla inlägg