Inspelad kurs

Coachande samtal

Läs mer & köp

Coachande samtalet är ett verktyg för att hjälpa klienterna att hitta nya lösningar, fatta egna beslut och öka självledarskapet.

Anmäl dig

Coaching

Om kursen

Kursinnehåll i korthet

 • Vad innebär ett coachande samtal?
 • Hur coacha med frågor?
 • När coachande samtal?
 • Tillit i samtal
 • Signaler & brus
 • Aktivt lyssnade
 • NÖHRA som metod
 • Beslut & beslutsbalans i coachande samtal
 • Coachning och självledarskap
 • Fallgropar
 • Övningar och processfrågor

Med ett aktivt lyssnande, coachande frågor och samtalstekniker på ett kommunikativt sätt behöver du inte ha svaren som samtalsledare.

Kursen tar upp coachningens grunder, hur du ska ställa frågor, vilka frågor som är effektiva.
Hur du bygger tillit och får klienten att hitta egna lösningar och fatta egna beslut.

Vi går igenom det coachande samtalets fallgropar och omformuleringens funktion i samtal.

Vidare övar du dig i olika praktiska situationer med att aktivt lyssna för att ställa de frågor som behövs.

Kursen varvar teori med processfrågor att träna på och praktiska övningar för att du ska få en ökad färdighet i det coachande samtalet.

Du får en insikt i när det passar att coacha och när det behövs andra metoder än coachning. Besluts och beslutsbalans som metod för att kunna fatta autonoma beslut.

Lärare

Mike och Lisbet

Mike Florette och Lisbet Duvringe

Mike Florette och Lisbet Duvringe är inspiratörer som ger energi, kunskaper och insiktsfulla föreläsningar.

Köp kursen

Distanskurs: 16 lektioner, processfrågor och praktiska övningar. Kursen avslutas med en skrivning som görs i kursportalen.

Kursmaterial: Finns att ladda ner. Vill du ha det utskrivet och hemskickat kostar det 100 kr.

Kursen ingår i utbildningen till Näringsterapeut men kan även läsas separat.

Kontakta oss om du har några frågor, tel 08-559 24 170 eller info@naringscenter.se

Pris: 3 200,00 kr
Ta del av våra köpevillkor