Grönsaker
Inspelad kurs

Hälsoanalys i Praktiken, distanskurs

Läs mer & köp

Hälsoanalys i Praktiken

Under den här kursen fördjupar vi kunskaperna i hälsoanalys med hjälp av flera olika praktiskt användbara metoder. Vi studerar också frågemetodik och hur man kan analysera svaren för att hitta samband.

Anmäl dig

Hälsoanalys

Om kursen

Visuell diagnos enligt traditionell österländsk medicin och modern forskning. Vi tittar på kroppshållnng, ansiktets form, händernas form, naglar, fåror och veck i ansiktet med mera.

Sex Ki

Sex Ki är ett analytiskt verktyg som används för att systematisera information. Vi studerar hälsoanalys enligt Sex Ki och skillnaden mellan diagnos på olika nivåer. Med hjälp av Sex Ki får vi en helhetsbild av människan och eventuella problem.

Meridiansystemet

Vi tittar på hur meridiansystemet enligt traditionell kinesisk medicin kan spegla ohälsa på olika sätt.

Akupunktur

Näring

Det finns en tydlig koppling mellan en individs näringsstatus och olika hälsoproblem. Under kursen går vi igenom näringens kopplingar till bland annat meridiansystemet.

Praktik

Vi utgår från praktiska exempel i form av bilder och frivilliga i gruppen. Tag gärna med egna fotografier.

Kursen är tänkt för dig som arbetar som terapeut eller är under utbildning och som behöver fler metoder för att vara mer säker på diagnosen.

Praktiska råd

För olika tecken vi upptäcker på misstänkta avvikelser diskuterar råd vi kan ge klienten. Råden handlar om bland annat

  • Kost
  • Näringstillskott
  • Örter
  • Övningar

Lärare

Bo Engborg

Bo Engborg

Rektor för Nordiskt Näringscenter.

Köp kursen

Dokumentation: En omfattande kurspärm hör till kursen, 200 kr. Pärmen skickas i samband med anmälan.

Kursen ingår i utbildningen till Näringsterapeut men kan även läsas separat.

Kontakta oss om du har några frågor, tel 08-559 24 170 eller info@naringscenter.se

Pris: 3 200,00 kr
Ta del av våra köpevillkor