22 februari 2022

Ljusstimulering och kväveoxid

Lovande behandlingar mot viruskomplikationer och svår Covid-19

Kväveoxid (NO) i inhalerad form är nu godkänt att provas kliniskt för Emergency Use Authorization i USA. Det betyder att det får användas på sjukhus vid mycket svåra komplikationer som till exempel andningskollaps och cytokinstorm vid Covid-19.

Bestrålning av ljus i särskilt röda och infraröda (IR) våglängder påverkar cellernas förmåga att frisläppa NO naturligt. FDA har redan godkänt rödljusterapi för att behandla smärta och öka cirkulation. I en pågående studie utvärderas nu effekten av rödljus vid inflammatoriska tillstånd. När den kliniska studien är slutförd förväntas FDA (motsvarande amerikanska socialstyrelsen) godkänna biologisk fotostimulering även mot inflammatoriska tillstånd. Detta kan medföra helt nya behandlingsmöjligheter av till exempel virusinfektion/Covid-19 både på sjukhus, på mottagningar och för enskilda personer.

Förklaringar och förkortningar i artikeln:
nm = nanometer. 1 nm = 0.000001millimeter
IR = infrarött bortom synligt rött ljus
NIR = Near infrared. Infrarött nära gränsande till det synligt röda spektrat
FIR = Far Infrared/långt bort från det synligt röda i det infraröda spektrat
PBM = Photobiomodulation. Ljusstimulering i syfte att påverka biologiska processer
NO = kväveoxid
Replikation = kopiering av genetiskt material

Synligt och infrarött

Vad är rött ljus?

Rött ljus delas upp i synliga och icke-synliga våglängder. De förekommer naturligt i solljus, särskilt före och efter solens upp- och nedgång. Synligt rött ljus spänner mellan 380 upp till ungefär 780 nm. Det infraröda spektrat ligger nära gränsen till det synligt röda och spänner mellan våglängderna 780 nm till 1 mm. Området för Near Infrared, NIR, brukar sägas innefatta våglängder från ca 750 till 2500 nm. Far Infrared, FIR, fortsätter upp till 50 000 nm (0,05 mm) i det icke-synliga spektrat.

Gränsen mellan de olika benämningarna är något flytande. Ibland ser man fler benämningar emellan NIR och FIR som till exempel MIR. Inom livsmedelsindustri och teknik används NIR ofta för olika analyser.
Ljus anses vara på samma gång en partikel och en vågrörelse.

Effekter av rött ljus på cellnivå

 • Mitokondrier: ökar ATP – energiproduktion på cellnivå
 • Utsläpp av NO extracellulärt

Användning av PBM/ biologisk ljusstimulering

Rött ljus i form av laserstrålar (koherenta strålar) har använts sedan 1950-talet inom medicin, kirurgi och kosmetisk behandling. Inom komplementärmedicin som hos akupunktörer, kiropraktorer och kinesiologer används främst icke-koherent ljus. Ljus som strålar icke-koherent har mycket färre biverkningsrisker då det liknar det naturliga ljus solen sänder ut.
Rött ljus med LED-källa som är icke-koherent får en allt bredare användning inom fotopunktur – akupunktur med ljus – även inom idrott och vid egenvård.

Terapeutiska fördelar med rödljusterapi

 • antiinflammatoriskt, minskar värk
 • ökar avgiftning
 • ökar energiproduktion i cellerna
 • påskyndar läkning
 • kärlvidgande, ökar cirkulation

Kväveoxid i kliniska studier

Under SARS-utbrottet 2004 upptäckte man att inhalerad NO-gas kan sänka ett för högt tryck i lungornas pulsådror vid tillståndet pulmonell arteriell hypertension (PAH). Detta tillstånd leder till försämrad cirkulation och syresättning och påverkar både lungornas och hjärtats funktion.

Man upptäckte också att inhalerad kväveoxid kunde förbättra hypoxi – för låg syretillförsel – i blodet och förkorta tiden med ventilationsstöd. För högt tryck i lungartärer samt hypoxi är allvarliga komplikationer som ses vid infektioner med SARS-Cov2 och Covid-19.

Då SARS och det nuvarande viruset som orsakar Covid-19 är mycket lika varandra, har man i sjukvård och i forskarvärlden börjat prova liknande behandlingar. I en rysk studie som startade 2020 och beräknas vara klar i juli 2021 undersöks NO i gasform för behandling av patienter med syrebrist/hypoxi, viral lunginflammation och infektion med coronavirus.

Tidskriften New Journal of Chemistry publicerade i november 2020 en artikel om kväveoxidens potential som anti-viral mot dödlig Covid-19. Man myntar begreppet ”gastransmittorer” och diskuterar NO som stabilisator av oxidativ stress som är den slutliga orsaken till död i Covid-19 för personer med samsjuklighet.

Data visar att NO verkar på flera sätt i behandling av Covid-19; kväveoxid minskar inte bara symtom utan även själva replikationen (kopiering av arvsmassan) hos virus. Kväveoxid är en del av vårt kroppsegna immunförsvar, den så kallade andra försvarslinjen, där vissa immunceller producerar NO som försvar mot mikrober.

Decline of NO per age

Bild: Probable positive effects of the photobiomodulation as an adjunctive treatment in COVID-19: A systematic review.
Marzieh Nejatifard, Sohrab Asefi, Raika Jamali, Michael R Hamblin, Reza Fekrazad

Hur fungerar rödljusterapi?

Våra celler har särskilda receptorer som kallas fotoreceptorer för ljuspartiklar av flera olika våglängder bland annat i röda, infraröda och nära infraröda (NIR) spektran. Dessa fotoreceptorer kan ta emot ljus även inne i vävnaderna. Vissa våglängder kan till och med penetrera benvävnad och det är grunden till varför till exempel rödljusterapi har visat goda resultat vid Parkinsons och Alzheimer’s.

NO bildas i mitokondrierna i andningskedjan. En effekt av bestrålning med rött ljus är att utsläppet av NO från cellerna ökar och ger positiva effekter på bland annat blodkärl och syresättning. Av det kan vi förstå mekanismen bakom flera andra användningsområden för rödljusterapi i form av till exempel IR bastu: de positiva effekterna på avgiftning och värktillstånd.

Rödljusterapi specifikt mot Covid-19

Förebygga – Behandla pågående infektion – Stötta återhämtning, även vid så kallad långtidscovid – jämför gärna likheterna med ME, MCS, utmattning.

Elsevier COVID-19 open resource centre

Elsevier COVID-19 open resource centre

Vilka är de specifika effekterna av rödljus i kampen mot Covid-19?

Förebygga

 • Produktion av NO stimuleras i hela kroppen
 • NO fungerar som primärt immunsvar när interferon hämmas av Covid-19 virus (kan ske innan några symtom visats)
 • Rött ljus i spektrat 660 – 810 nm denaturerar spikproteiner på viruset
 • Minskar risken för att infekteras

Spikproteiner är den del av viruset som går in i och infekterar cellerna. Kan spikarna denatureras av rött ljus i näshålan innan detta sker kan infektion förhindras.

Behandla

 • Minskar smärta (inflammation)
 • Hämmar överproduktion av inflammatoriska cytokiner
 • Förbättra immunsvaret
 • Minskar risken för svår infektion
 • Minskar virusbelastningen i näshålan – virusets ”första hemmaplan”. Spikproteinerna på viruset skadas av rött ljus
Laura with probe

Bild: Photonic Therapy Institute

Återhämtning

 • Minskar smärta (inflammation)
 • Förbättrar andning
 • Snabbar upp läkning i vävnader
 • Ökar energi och uthållighet
 • Minskar hjärndimma och nervsmärta
 • Känslomässigt lugnande

Pågående studie av biologisk ljusbehandling

MMD Wellness group och Photonic Light Institute – som utbildar fototerapeuter för både människor och djur – samarbetar i en klinisk studie för att vetenskapligt bevisa de antiinflammatoriska effekterna av rött ljus. Studien är godkänd av FDA och den första delen av studien är pågående (feb 2021).

Innan studien är klar förespår Marcie Denton, vetenskaplig rådgivare för studien: ”Biologisk ljusöverföring med antiinflammatorisk effekt kan bli ett kraftfullt verktyg i kampen mot Covid-19, som är en inflammatorisk sjukdom.”
Hon ger följande råd: ”Photobiomodulation (ljusterapi) är en behandling, inte endast en förebyggande åtgärd som att tvätta händerna och hålla fysisk distans…har du tillgång ljusterapi – använd det! Har du inte en lampa/apparat för rödljusterapi– skaffa dig en!”

Ljus – inte bara medicin utan också näring

Eftersom människan är en varelse vars biologiska system drivs och beror av ljus i naturliga spektran, skulle vi kunna se dessa ljusvågor inte bara som medicin, utan som näringsämnen – nödvändiga substrat för att cellerna, vårt immunsystem och energiproduktion ska fungera optimalt. Vi behöver adekvata mängder vitaminer och annan näring, men vi är också skapta för att leva under naturligt ljus.

Att vårdmyndigheter börjar godkänna bioidentiskt ljus och naturliga ämnen för medicinsk behandling bådar mycket gott, och i framtiden kanske denna medicin allmänt kan förstås ingå i den föda vi dagligen behöver för att hålla oss friska och motståndskraftiga.

Jonna Höglund, Dipl. Näringsterapeut
jonna@naringsmedicin.se

Källor

 1. Covidlighttherapy.com
 2. Nitric oxide as a therapeutic option for COVID-19 treatment: a concise perspective. Jan Mohammad Mir, Ram Charitra Maurya, 2020 https://doi.org/10.1039/D0NJ03823G
 3. The effect of nitric oxide on mitochondrial respiration. Juan JoséPoderoso, Katia Helfenberger, Cecilia Poderoso. 2019.
 4. Photobiomodulation (PBM) and Inflammation. Mmd Wellness group och Photonic Therapy Institute. (Pågående studie, påbörjad 2020)
 5. Toll-like receptors and innate immunity. R. Medzhitov, 2001.
 6. Mehta DR, Ashkar AA, Mossman KL (2012) The Nitric Oxide Pathway Provides Innate Antiviral Protection in Conjunction with the Type I Interferon Pathway in Fibroblasts. PLoS ONE 7(2): e31688. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0031688
 7. Nejatifard, M., Asefi, S., Jamali, R., Hamblin, M. R., & Fekrazad, R. (2020). Probable Positive Effects of the Photobiomodulation as an Adjunctive Treatment in COVID-19: A Systematic Review. Cytokine, 155312. https://doi.org/10.1016/j.cyto.2020.155312
 8. Photonic Therapy Institute 

Lär dig mer!

Är du intresserad av hälsa?

Nyhetsbrev till sidfot (#4)
Se alla inlägg