Mikronäringslära steg 1

Mikronäringslära steg 1, Distanskurs​

Under den här kursen studerar vi de grundläggande principerna inom mikronäringsläran.

Principerna: ​

¤ Makro kontra mikronäringsperspektivet. Vi definierar vad som är makro- och mikronäringsämnen. Vi går genom hur makronäringsämnen bryts ned i människans matsmältningssystem till mikronäringsämnen.

¤ Läran om upptag och absorbtion. Vi går genom de grundläggande principerna för hur matsmältningssystemet bryter ned födan till dess minsta beståndsdelar. Vilka förutsättningar krävs för att vi skall kunna tillgodogöra oss näringen så effektivt som möjligt. Vi går genom hur absorptionen i tarmen fungerar. Vilka förutsättningar som krävs för att vi skall kunna binda mikronäringsämnen till ämnesomsättningen.

¤ Den intermediära metabolismen. I detta moment går vi genom de grundläggande principerna om hur mikronäringsämne omhändertas av i första hand levern och konverteras om till dess s.k. funktionella form. Vilka förutsättningar som krävs för att vi kan använda mikronäringsämnen i vår ämnesomsättning.

¤ Bristsymptom – generella och funktionella bristindikationer. I detta moment går vi genom hur ett bristtillstånd på specifika mikronäringsämnen ser ut. Hur vi tolkar de klassiska bristindikationerna. Hur ser de konventionella analytiska metoderna ut? Vi lär oss skillnaden mellan generella och funktionella bristtillstånd.

¤ Kliniska användningsområden – terapeutisk användning. I detta moment får vi lära oss hur vi använder mikronäringsämnen i behandlingssammanhang. Vi får lära oss hur specifika symptom och indikationer behandlas med mikronäringsämnen.

¤ Doseringsläran. TDI, ODI, RDI och toxiska doser. I detta moment får vi lära oss hur olika doseringar ser ut och framförallt skillnaden mellan s.k. rekommenderade dagliga intag och terapeutiska doseringsnivåer. Vi får lära oss de toxiska nivåerna i doseringar och vad som händer i människokroppen när vi överdoserar vissa mikronäringsämnen.

¤ Beredningsformer. I detta moment får vi lära oss hur ett preparat kan se ut. Vi får lära oss hur ett specifikt mikronäringsämne kan vara bundet till ett annat ämne för bästa möjliga absorption. Vi får lära oss hur olika bindningsformer kan se ut.

¤ Kontraindikationer och interaktioner. I detta moment definiera vi själva begreppet kontraindikation och interaktion. Vi får lära oss hur olika mikronäringsämnen fungerar ihop med olika föda, läkemedel och behandlingsformer.

¤ Mikronäringsämnen och konventionella läkemedel. I detta moment får vi lära oss hur mikronäringsämnen fungerar ihop med med olika läkemedel. I vissa fall kan ett ämne bromsa effekten av ett läkemedel och i vissa fall även potentiera den. Vi får lära oss skillnaden mellan absolut och relativ kontraindikation.

¤ Synergism och antagonism. Vi skall lära oss definiera begreppet synergism och antagonism vilket är av avgörande betydelse inom mikronäringsläran. Vi får lära oss hur olika mikronäringsämne kan samverka, samarbeta eller motverka varandra i olika system i människokroppen.

¤ Gällande lagstiftning – Patientsäkerhetslagen. I detta moment får vi lära oss vilken lagstiftning som gäller för legitimerade och icke-legitimerade terapeuter. Vi får lära oss vad vi som arbetar med mikronäringsämnen i enlighet med gällande lagstiftning får göra och inte göra.

Anmälan

Distans: Du följer kursen från din dator, du ser presentationen och hör läraren. Du kan börja när du vill och har tillgång till inspelningarna i två år. 

Pris: 3 200 kr inkl moms

Dokumentation: Kompendier på svenska finns att ladda ner.

Lärare: Pekka Nylund

Kursen ingår i utbildningarna till Kost- och Näringsterapeut, Diplomerad Kostrådgivare och Mikronäringslära men kan även läsas separat.

Ring gärna om du har frågor!
Du når oss på telefonnummer 08-559 24 170.

För kursanmälan använder du formuläret längst ner efter varje kursbeskrivning eller ringer oss.

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. När det är tillräckligt många anmälda får du en faktura via e-post.

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

  • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald före kursstart.
  • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
  • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av kurspriset.
  • Vid senare avbokning än 14 dagar före kursstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av kurspriset.
  • Vid avbokning senare än 24 timmar före kursdagen utgår hel kursavgift.
  • Uteblir du från kursen utan att avboka utgår hel kursavgift.
  • Du har rätt att sända någon annan i ditt ställe.
  • Full återbetalning sker om kursen ställs in eller flyttas till annat datum.
  • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
  • Mat och logi ingår ej i angivna priser.

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!