Utbildningar

Örtterapi

En avancerad utbildning i örtterapi baserad både på den senaste forsk­­ningen och traditionella tillämpningar

Örtterapeuter ordinerar oftast örter i kombinationer och säljer där­efter dessa kom­­binationer direkt till sina patienter. Detta skiljer sig från det vanliga medi­cins­ka systemet där en läkare ordinerar en eller kanske två läkemedel som patienten erhåller från en farmaceut. Oftast ordi­ne­rar örtterapeuter örter med syfte att åter­ställa normal organfunktion. Dessa kombinationer är individualise­rade och unika för varje patient. Kombinationerna varierar vanligtvis från gång till gång allt eftersom kroppen läker. Dessutom ger moderna örtterapeuter ofta rekommen­da­tioner om näringstillskott för att stödja örtbehandlingen. Detta innebär att under en konsultation finns en hel del att tänka på.

Mic McMullen

Dr Michael McMullen har en universitetsexamen i perceptuell psykologi. Därefter ett år internutbildning och några år som en klinisk audionom vid National Acoustics Laboratory, Commonwealth Department of Health, Australien. I Sydney, har han gått Nutrition och Remedial Massage Studier vid Nature Care (1984–1985) och Medicinal Herbalism, med Denis Stewart vid Southern Cross College (1979-1985). Medlem i National Herbalists Association of Australia (NHAA) sedan 1985.

År 2014 blev Michael Fellow av NHAA för att hedra hans insatser inom fytoterapi (örtmedicin).

I Sverige har han arbetat som massör på olika kurorter runt Siljan, naturterapeut och har en praktik på Hälsoporten i Vasastan sedan 15 år tillbaka. Michael var rektor och huvudlärare för Fytoterapidelen på Nordiska Närings- och Fytoterapiskolan sedan starten 1997. Den skolan har sedan utvecklats och 2012 bytt namn till Nordiskt Närings center. 

År 2002 publicerade han boken Örtmedicin ‐ Naturens Läkande Kraft, som har sålts i 20 000 exemplar.

Tillsammans med sin fru, Anna, har han grundat Örtspecialisten AB som levererar ett komplett sortiment av örter som lämpar sig för professionella terapeuter.

Efter många år som en klinisk örterrapeut i Sverige följde han upp sina intressen i chemosensory perception och fytoterapi med en doktorsexamen vid University of Westminster, London. Hans doktors avhandling hade titeln “The Impact of Bitter Tastants on the Cardiovascular System” (2012).

Han har publicerat vetenskapliga artiklar om både hjärt-lung integration och om hur bittra smakämnen (koffein, kaffe, gentiana och malört) modifierar postprandiala hemodynamiken.

Utbildningens innehåll

Du lär dej använda 100 olika örter och hur de kan kombineras med medicinska svam­par och närings­­till­skott för varje organsystem.
Varje kurs börjar med en fysiologisk genomgång av kroppens olika system. Där­efter presenteras möjliga orsaker till kroppens dysfunktion, det kan till exem­pel vara miljöfaktorer och näringsbrister.
Sedan följer omfattande beskrivningar av växtbaserade sjukdoms­behand­lin­gar som relateras till användning av olika örter och svampar.

Avancerad utbildning

Utbildningen är på en hög nivå. I kursmaterialet finns det en hel del citat från aktuell forskning, dessa är oftast på engelska. Forskningen handlar om olika saker som är relevanta för respektive kurs, det kan vara örter, aminosyror, vitaminer, kostvanor, dryckesvanor, rökning och annat.

Omdömen

Några exempel på vad tidigare års elever tyckte om utbildningen:

Tack så mycket Mic för den här kursen, den har varit otroligt lärorik.

Tusen tack för dessa fantastiskt intressanta helger! Det hade varit kul att vara med på plats, men det har fungerat bra på distans också.

Tack för mkt intressant utbildning. Nu ska jag jobba mig igenom alla prov. När blodanalyskursen kommer vill jag gärna delta.

Information om delkurserna

Vill du anmäla dig till enstaka delar av utbildningen gör du det på respektive kurs sida

Introduktion

Vi börjar med en introduktion till språket och de verktyg örtterapeuter använder, det vill säga vår grundläggande kunskap.

Vi studerar olika typer av örtprodukter som är kommersiellt tillgängliga och som omfattar både produkter som är registrerade hos Läkemedelsverket och icke-registrerade. Vi inspek­te­rar hur olika produkter tillverkas, inklusive gröna drinkar, pulveriserade örter i kapslar, alko­hol­extrakt och fasta extrakt för tabletter. Vi diskuterar för- och nackdelar med de olika pro­dukterna och tillverkningsmetoderna.

Matsmältning

God matsmältning är en grundförutsättning för hälsa och friska människor har en god aptit.

Det finns en lång och framgångsrik tradition inom örtmedicinen av att behandla många olika typer av matsmältningsproblem.

Avgiftning, lever, gallblåsa och njurar

Nedsatt avgiftning av levern och njurarna leder till problem i många delar av kroppen, särskilt hjärnan, huden, musklerna och lederna. Det kan till exempel leda till huvudvärk till gikt. Leverns funktioner är noggrant undersökta och förstådda tack vare forskning. eftersom efter en biopsi växer levervävnaden snabbt till­baka. I Fas 1 av le­verns avgiftning är det komplexa kemi­­kalier i miljön och meta­boliska avfall som reduceras till enklare men ofta mer toxis­ka produk­ter. Dessa giftiga pro­dukter kombineras med amino­syror (Fas 2) för att utsöndras (Fas 3) via galla eller via nju­rar­na.

Tillsammans med de relevanta aminosyrorna finns det många örter med en lång tradition av att framgångsrikt be­hand­la både akuta och kroniska problem i lever- och gall­blåse­systemet.

I de flesta fall svarar njurar och urinblåsa snabbt på behandling med örter som oftast kompletteras med flera viktiga närings­ämnen.

Kardiovaskulära systemet

Blodpropp, hjärtinfarkt och hjärninfarkt är vanliga dödsorsaker, men de förekommer sällan hos yngre.

Det är en bra idé om vi kan skjuta upp dessa typer av händelser så länge som möjligt, trots detta självklara koncept väljer många av oss en livsstil som minskar vår livslängd genom att artärer sätts igen.

För god hälsa, måste cirkulationssystemet ha tillgång till näringsämnen, som finns i stora mängder i frukt, grönsaker samt i fisk och skaldjur.

Att förebygga och återställa hälsa i det kardiovaskulära systemet innebär att man använder örter som är rika på flavonoider och saponiner, tillsammans med bland annat flera aminosyror och omega 3-fettsyror.

Immunförsvar, andning och inflammation

Andningen innebär intag av luft som innehåller en stor mängd damm, allergener, pollen, bak­te­rier, virus, mögel och luftföroreningar – plus alla toxiner ditt arbete skapar. En snabb och spe­ci­fik respons krävs av vårt immunsystem för att undvika infektioner och vävnadsskador.

Slem i våra luftvägar infångar inkommande otrevligheter och antikropparna i slemmet attackerar inkommande mikroorganismer. Slemmet kan sedan tippas i matsmältningssystemet för att de främmande partiklarna ska förstöras.

Det finns också många örter som är användbara för att öka de vita blodkropparnas akti­vi­tet, men få är europeiska, de flesta är från kinesiska och ayurvediska traditioner medan echinacea är från Nordamerika.

Nervsystemet

Hud, muskler och bindväv blir ofta kroniskt inflammerade när antingen matsmältnings­orga­nen eller avgiftningssystemet inte fungerar som de ska eller när det rå­der näringsbrist. Följaktligen blir behandling med antingen steroider eller icke-steroida antiinflammatoriska medel till liten nytta för att åter­ställa organens vitalitet och kan försämra den totala hälsan. Att för­bättra sin näringsstatus och återställa funktionen hos matsmält­nings- och avgiftningssystemen är en bra start.

Eftersom dåliga saker har drabbat människor under alla tider, har folk byggt upp en kunskapsbas av örter som hjälper till att åter­ställa balansen i psyket. Några av de mest kända örterna är europiska: johannesört och valeriana.

Hormonsystemet

Liksom nervsystemet, är hormonsystemet ett styrsystem vars signaler ofta börjar i hjärnan. Hypo­­talamus och hypofysen producerar primära hormoner som stimulerar perifera organen, såsom sköldkörteln, som i sin tur producerar sekundära hormoner som verkar på kropps­väv­nader.

Andra hormoner frisätts som svar på matintag, såsom bukspottkörteln som producerar insulin som respons till stigande blodsocker och magen som producerar gastrin som respons till de aromatiska aminosyrorna i livsmedel.

Vårt mål är att använda örter och näring för att återställa normal funktion och ett holistiskt välbefinnande.

Datum för utbildningen

Kurserna i örtterapi spelas in allt eftersom. Datumen nedan är när inspelningarna beräknas vara klara. Avvikelser kan förekomma. Det går att hoppa in i utbildningen när som helst.

 1. Introduktion,1 dag, 15 sep 2021
 2. Matsmältning, 2 dagar, 15 okt 2021
 3. Avgiftning, lever, gallblåsa och njurar, 2 dagar, 15 nov 2021
 4. Kardiovaskulära systemet, 3 dagar, 15 dec 2021
 5. Immunförsvar, andning och inflammation, 3 dagar, 15 jan 2022
 6. Nervsystemet, 2 dagar, 15 feb 2022
 7. Hormonsystemet, 2 dagar, 15 mar 2022

Diplom i örtterapi

Genom att delta i alla 7 stegen och göra skrivningar erhåller du ett diplom i örtterapi. Det är en skrivning per steg, skrivningarna göra på internet. På plats eller på distans

På distans

Du läser kursen i egen takt. Du har tillgång till föreläsningar och skrivningar under minst två år. 

Inspelade föreläsningar kring varje område som utbildningen täcker. Dessa kommer du åt via vår kursportal där du även kan ställa frågor och diskutera.

Information

Tider: Alla dagar 9.30 – 17
Kostnad: 23 445 kr inkl moms vid betalning av hela utbildningen på en gång.
Vill du betala per kurs eller bara gå vissa kurser kostar det:
1-dagskurs 1 750
2-dagarskurser kostar 3 500 kr
3-dagarskurser kostar 5 150 kr
Dokumentation: Kompendier på svenska ingår i priset

Vill du ha gratis studievägledning?

Anmälningsformulär

För att anmäla dig fyller du i formuläret här intill. En bekräftelse skickas automatiskt till den e-postadress du uppger. 

Glöm inte att läsa igenom våra anmälningsvillkor.

 • Anmälan är bindande och kursavgiften ska vara betald enligt betalningsplan.
 • Avbokning skall ske skriftligen. Efter avbokning erhåller du en avbokningsbekräftelse.
 • Vid avbokning utgår en avbokningsavgift motsvarande 25% av terminspriset.
 • Vid senare avbokning än 14 dagar före terminsstart utgår en avbokningsavgift motsvarande 50% av terminspriset.
 • Vid avbokning senare än 24 timmar före terminsstarten utgår hel terminsavgift.
 • Uteblir du från utbildningen utan att avboka utgår hel terminsavgift.
 • Full återbetalning sker om utbildningen ställs in eller flyttas till annat datum.
 • Ingen kompensation för ökade kostnader för resa eller logi utbetalas vid eventuella ändringar i schemat.
 • Kurslitteratur/Kursmaterial tillkommer på angivna kurspriser.
 • Mat och logi ingår ej i angivna priser

Missa inte vårt nyhetsbrev.

Missa aldrig några viktiga nyheter eller kampanjer!