Inspelade kurser

Kurser och föredrag

Vi har både längre kurser och kortare föredrag. De inspelade kurserna och föredragen läser du när du vill och i egen takt. Du kan ta del av dem flera gånger, spola fram och tillbaka så mycket du behöver för att lära dig allt! Ofta finns kursmaterialen att ladda ner, ibland får du dem med posten.

HumanGuide Cards

Bra teambildning skapar tillit. Helst ska man göra det när man startar teamet, men det är aldrig för sent. Det är även befogat, när det blir förändringar i teamet.
Läs mer

HumanGuide Basic

Generella råd kan bli väldigt fel... Med hjälp av HumanGuide, ett vetenskapligt underbyggt utprovat personlighetstest, har du möjlighet att anpassa dina råd så att det bygger på din klients styrkor.
Läs mer

Ljusterapi – Intro och Fertilitet

Två kurser om ljus: Introduktionen Ljus och Mörker samt Ljusterapi & Ljusmiljö för Fertilitet, Lust & Kvinnohälsa
Läs mer

Tibetanska energetiska tekniker

Att utforska och lära sig om tibetanska energetiska tekniker erbjuder en fascinerande möjlighet att tillgå och använda människans inre resurser på ett djupare plan. Trots att vi alla bär på en enorm potential för att förbättra vår hälsa, prestationer, finansiella situation och relationer, är det förvånansvärt få som är medvetna om eller utnyttjar dessa möjligheter.
Läs mer

Nedstämdhet och Depression

Kursen tar upp orsaker till depression enligt flera olika teorier. Vi diskuterar olika behandlingar inom vården, antidepressiva läkemedel, deras verkan och biverkningar. Skillnader och likheter mellan depression och utmattningssyndrom. Vi går på djupet inom behandling av depression med vanor, kost, näring, örter, läkesvampar med mera.
Läs mer

Proteiner, Distanskurs

Kunskapen om proteiner, hur de metaboliseras och hur mycket vi behöver ökar successivt. Den senaste forskningen visar bland annat att det inte bara är den totala mängden proteiner per dag som är viktig, utan även hur mycket protein vi får i oss per måltid. Under kursen går vi igenom den senaste forskningen i mer detalj och utforskar hur proteinbehovet kan uppnås med svenska livsmedel och vilka kosttillskott som kan användas för att minska surheten.
Läs mer

Ljusterapi & Ljusmiljö för Fertilitet, Lust & Kvinnohälsa

En kurs för hälsa och välmående, från fruktsam till övergångsåren och menopaus. Här får du veta hur vardagens ljus och mörker kan anpassas till att stödja biologiska rytmer för friska menscykler, fertilitet, graviditet, postpartum, klimakteriet och övergångsåren.
Läs mer

Ljus och Mörker som Terapi och Livsstil

Kursen ger en djup förståelse för hur ljus och mörker påverkar oss människor och vilken betydelse de har för en optimal hälsa genom hela livet – och för kommande generationer. Gott om praktiska exempel och tips på produkter och behandlingsprotokoll för specifika hälsoproblem.
Läs mer

Hjärnan och Nervsystemet

Förstå hjärnan, signalsubstanser och nervsystemet. Hur vi kan identifiera problem med hjärnan och nervsystemet. Hur vi kan både förebygga och behandla problem med hjärnan, signalsubstanser och nervsystemet. Förståelse av hjärnans och nervsystemets sjukdomar och obalanser.
Läs mer

Hjärnhälsa

Hjärnhälsa för ett bättre liv, tar fasta på övningar du kan göra själv redan nu för att må bättre!
Läs mer

Näring, Mental hälsa och immunförsvar

Psykisk ohälsa kan förbättras avsevärt med ett korrekt närings intag och ett immunförsvar som reagerar normalt. Under den här kursen studerar vi dessa samband.
Läs mer

Sömn och Hälsa

Det är många som har små eller stora sömnproblem. Under den här kursen får du lära dig mer om sömnen, vad som kan störa sömnen, och många nyttiga tips på olika sätt att förbättra sömnen.
Läs mer

Digital Coach

Med hjälp utav den här kursen kommer du att lära dig allt du behöver för att komma igång som en Digital Coach.
Läs mer

Acne Vulgaris

Med denna kurs kommer du att lära dig vad acne grundar sig i och hur du lär klienten att avidentifiera sig med 'acne personligheten'.
Läs mer

Coachande samtal

Coachande samtalet är ett verktyg för att hjälpa klienterna att hitta nya lösningar, fatta egna beslut och öka självledarskapet.
Läs mer

Blanda flytande örter

En kurs för örtterapeuter som är intresserade av att fördjupa sina kunskaper och kunna ge sina patienter verksamma örtkombinationer.
Läs mer

C-vitamin i teori och praktik, Distanskurs​

Vill du lära dig mer om vad den vetenskapliga litteraturen säger om C-vitaminets användning i högre doser, så kallad ortomolekylär medicin?
Läs mer

Läkande kost i teori och praktik

Kurs i läkande kost i fem delar med Steven Acuff. Den makrobiotiska synen på hälsosam mat. Ät för att stärka självläkningsförmågan. Ät för ett optimalt naturligt immunförsvar. Ät för att sätta fart på avgiftning. Hur maten påverkar den psykiska balansen.
Läs mer

Nudging

Kursen riktar sig till dig som i ditt yrke hjälper och möter människor som vill genomföra någon typ av beteendeförändring och byta/bryta gamla vanor. Den lämpar sig för dig som är, eller håller på att utbilda dig till kostrådgivare, näringsterapeut, örtterapeut, hälsoterapeut, hälsocoach med flera.
Läs mer

Örtterapi – Hormonsystemet

Behandling av sköldkörtel, binjurar, sköldkörtel, bukspottkörtel och könsorgan med örter och andra näringsämnen.
Läs mer

Örtterapi – Nervsystemet

Eftersom obehagliga upplevelser har drabbat oss under alla tider, har människor byggt upp en kunskapsbas av örter som hjälper till att återställa psyket.
Läs mer

Örtterapi – Andning, immunförsvar och inflammation

Lär dig mer om tre viktiga områden för vår hälsa och hur vi kan stödja hälsan i systemen; immunförsvar, andning, och inflammation.
Läs mer

Aminosyraterapi

Aminosyror är ett användbart komplement till andra näringsbehandlingar och koståtgärder i daglig klinisk praxis. Det vetenskapliga samfundet har forskat fram den terapeutiska användningen av aminosyror och många artiklar har publicerats i forskningstidskrifter.
Läs mer

Åldringsprocessen

Lär dig mer om åldrandet och vad vi kan göra för att det ska gå långsammare.
Läs mer

Örtterapi – Kardiovaskulära systemet

Hälsan i hjärta och kärl är avgörande för vår hälsa och livslängd. Det finns mycket att göra för att förbättra systemet.
Läs mer

Örtterapi – Matsmältningssystemet Del 2

Många har idag olika problem med matsmältningssystemet. Med örtmedicin kan man avhjälpa många av dessa problem. I den här kursen får du lära dig användningen av örter för att behandla specifika matsmältningsproblem , men också relevanta näringsbehov och dieter. I vissa fall kan kosttillskott vara att föredra framför örter. Örtbehandlingar är mest effektiva när patienterna har en bra näringsstatus.
Läs mer

Örtterapi – Avgiftning, lever, gallblåsa och njurar

Grundläggande om matsmältningssystemet och om hur man kan använda örtmedicin mot olika matsmältningsbesvär.
Läs mer

Örtterapi – Matsmältning del 1, Gratis introduktion

Under den här kursen fokuserar vi på matsmältning, eftersom en god matsmältning är grunden för hälsan!
Läs mer

Hälsoanalys i Praktiken, distanskurs

Under den här kursen fördjupar vi kunskaperna i hälsoanalys med hjälp av flera olika praktiskt användbara metoder.
Läs mer

Su Jok – Grundläggande Sambandssystem

Su Jok är en vidareutveckling av den traditionella kinesiska akupunkturen. Su Jok har också likheter med zonterapi. I Su Jok kan man behandla med bland annat nålar, värme, ljus och magneter.
Läs mer

Avgiftning

I vår miljö finns mängder av både syntetiska och naturliga kemiska substanser som i för stora mängder kan påverkar vår hälsa negativt.
Läs mer

Ljus och mörker

Ljusterapi och en biologiskt ljusanpassad vardag är en viktig grund för välmående och kan vara ett stort stöd för att lindra en mängd symtom.
Läs mer

Hjärta & blodkärl med arteriografi

Sjukdomar i hjärta och blodkärl är vår vanligaste dödsorsak. Det är viktigt att förstå hur systemet fungerar och vad vi kan göra för att stärka hjärtat och blodkärlen.
Läs mer

Digital Stress

Föreläsningen bygger på och presenterar det senaste från ett nytt forsknings­område, Inaktivitetsfysiologi.
Läs mer

Mental Hälsa

Under den här kursen får du större förståelse för vad som kan orsaka mentala problem såsom exempelvis depression, sömnstörningar, oro och ångest.
Läs mer

Jod – den bortglömda mineralen

Var tionde kvinna över 20 år behandlades under 2020 för underfunktion i sköldkörteln, vilket till stor del beror på jodbrist. Jod behövs inte bara för sköldkörteln, alla celler behöver jos.
Läs mer

Immunförsvaret

Immunförsvaret består av en rad olika delar som ska skydda oss mot både yttre och inre hot. Under den här kursen studerar vi både hur immunförsvaret fungerar och vilka hot det utsätts för.
Läs mer

Mikronäringslära steg 5

I detta steg får vi lära oss hur fettbundna vitaminer och fettsyror frisätts och absorberas i matsmältningssystemet.
Läs mer

Mikronäringslära steg 4

Vattenlösliga (vattenbundna) vitaminer innefattar B-vitaminerna och C vitamin. I detta steg får vi lära oss hur dessa vitaminer frisätts och absorberas i människans matsmältning.
Läs mer

Mikronäringslära steg 3

Spårämnen är grundämnen som människan inte behöver i lika stora mängder som exempelvis mineraler men även små mängder kan vara av avgörande livsuppehållande betydelse.
Läs mer

Mikronäringslära steg 2

Mineraler är grundämnen som är livsviktiga för allt levande på jorden.
Läs mer

Mikronäringslära steg 1

Under den här kursen studerar vi de grundläggande principerna inom mikronäringsläran.
Läs mer

Grundläggande näringslära

Vi går igenom det som är viktigast att tänka på för hälsosamma kostvanor. 6 avsnitt, varje avsnitt är omkring 2 timmar.
Läs mer

Kroppen – En introduktion

Grundläggande anatomi och fysiologi, speciellt för dig som ska studera näringsterapi, örtmedicin, massage, aromaterapi eller andra kurser inom hälsa.
Läs mer

Inflammation och infektion

Låggradiga inflammationer tros ligga bakom en stor del av våra kro­niska sjuk­domar. De låggradiga inflammationerna påverkas av bland annat kost och livsstil.
Läs mer

Mage, tarm, enzymer och probiotika

En stor del av den ohälsa vi möter idag har sin grund i ett matsmältningssystem som inte fungerar som det ska.
Läs mer

Gener, gifter och autism

Hälsocoachen och bloggaren Malin Gyllsdorff föreläser om neuropsykiatriska symtom så som Autism, ADHD, ADD, OCD, ODD och naturliga sätt att hjälpa barn med dessa symtom att må bättre.
Läs mer

Eteriska oljor och handmassage

Eteriska oljor (kallas även aromaoljor eller essentiella oljor) är doftande essenser som kan extraheras från växternas bark, frukt, blommor, blad, frön och rötter från örter, träd och frukter.
Läs mer

Idrottsnutrition

Allt fler idrottare experimenterar med kostförändringar, kosttillskott och örtmediciner för att öka prestationsförmågan i idrottssammanhang.
Läs mer

Su Jok – gratis introduktion

Su Jok är en modern systematisering och utveckling både av reflexologi (zonterapi) och akupunktur.
Läs mer

Kopparparadoxen

Koppar är ett tveeggat svärd, ett nödvändigt ämne som även kan förgifta oss. Koppar behövs för flera enzymer och hormoner ska fungera normalt. Sambandet mellan koppar och elöverkänslighet diskuteras.
Läs mer

Grundläggande meridianlära

Lär dig meridiansystemet enligt traditionell kinesisk medicin och Su Jok. Hur meri­dia­nerna används för hälsoanalys och be­hand­ling. Behandla med ljus, tryck, färg och magneter. Energi­systemets koppling till näring.
Läs mer

Hormonsystemet

Vi går igenom kroppens viktigaste hormoner och vilken mat och vilka näringsämnen som behövs för respektive hormonkörtel.
Läs mer

Signalsubstanser

Signalsubstanserna, vilka de är och hur de fungerar i kroppen och själen. Aminosyrornas och fettsyrornas betydelse för känslorna.
Läs mer

Läkande kost steg 2

Fördjupning och repetition av Läkande kost steg 1. Här går vi in på särskilda hälsoproblem och hur vi kan lindra sjukdomar.
Läs mer

Läkande Kost steg 1

Under den här kursen diskuterar vi vad som påverkar den allmänna hälsan och enskilda organ. Vilken mat som stärker självläkningsförmågan och vilken mat som försvagar den.
Läs mer

Att arbeta som terapeut

Som terapeut är det viktigt att lägga upp en konsultation professionellt. Under denna kurs tas de viktigaste punkterna upp när det gäller att starta eget företag och möta klienter.
Läs mer

Makronäringslära

Makronäringslära handlar om makronäringsämnen, hur våra kroppar hanterar kolhydrater, proteiner, fetter med mera.
Läs mer